Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyrius, Knygos grafikos centras