Darbo užmokestis

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojų vidutinis mėnesio paskirtasis darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių

Tarnautojai 2019 m. I  ketvirtis 2019 m. II ketvirtis 2019 m. III ketvirtis 2019 m. IV ketvirtis Pareigybių skaičius*
Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis  
Direktorius 1
Direktoriaus pavaduotojas 1
Administratorius 1
Vyriausiasis buhalteris 1
Buhalterė 1
Projektų kuratorius 1
Vyr. metodininkas 962 962 3
Vyresn. metodininkas 1
Informacijos specialistas 1
Parodų kuratorius 0,5
Tyrėjai 1
Kultūrinių renginių organizatorius 1
Rinkodaros specialistas 1
Skyrių vedėjai 1158 1158 6
Kalbos tvarkytojas 1
Dizaineris maketuotojas 745 745 1,5
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas 0,5
Kompiuterinių sistemų administratorius 1
Kompiuterinės Įrangos derintojas 1
Vyr. bibliotekininkai 934 934 14.5
Vyresn. bibliotekininkai 881 881 16
Bibliotekininkai 833 833 14,5
Registratorius 833 833 2
Eksploatavimo inžinierius 1
Automobilio vairuotojas 1
Knygrišys 1
Stalius 0,5
Budėtojai 0.5
Pagalbinis darbininkas 0,5
Aplinkos tvarkytojas 1
Valytojos 555 555 6
Iš viso 84

*2019 m. kovo 31 d. dirbusių darbuotojų skaičius  86

Tarnautojai 2017 m. I  ketvirtis 2017 m. II ketvirtis 2017 m. III ketvirtis 2017 m. IV ketvirtis Pareigybių skaičius*
Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis  
Direktorius 1
Direktoriaus pavaduotojas 1
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1
Administratorius 1
Vyriausiasis buhalteris 1
Buhalteris 1
Apskaitininkas 1
Projektų vadovas 1
Metodininkas 658 659 659 659 4
Visuomenės informavimo specialistas 649 649 649 649 2
Rinkodaros specialistas 1
Skyriaus vedėjas 763 763 763 763 7
Kalbos tvarkytojas 1
Dizaineris maketuotojas 1
Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius 1
Kompiuterinių sistemų inžinierius 0,50
Kompiuterinės įrangos derintojas 1
Bibliotekininkas 581 581 581 581 44,5
Registratorius 558 558 558 558 2
Eksploatavimo inžinierius 1
Automobilio vairuotojas 1
Knygrišys 0,5
Stalius 0,5
Budėtojas 275 190 190 190 0,5
Pagalbinis darbininkas 0,5
Aplinkos tvarkytojas 1
Valytojas 380 412 412 412 6
Iš viso 84

*2017 m. gruodžio 31 d. dirbusių darbuotojų skaičius  75

Tarnautojai 2018 m. I  ketvirtis 2018 m. II ketvirtis 2018 m. III ketvirtis 2018 m. IV ketvirtis Pareigybių skaičius*
Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis  
Direktorius 1
Direktoriaus pavaduotojas 1
Administratorius 1
Vyriausiasis buhalteris 1
Buhalterė 1
Projektų kuratorius 1
Vyr. metodininkas 649 649 3,5
Vyresn. metodininkas 1
Informacijos specialistas 1
Parodų kuratorius 0,5
Tyrėjai 649 649 1
Kultūrinių renginių organizatorius 1
Rinkodaros specialistas 1
Skyrių vedėjai 808 808 6
Kalbos tvarkytojas 1
Dizaineris maketuotojas 1,5
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas 0,5
Kompiuterinių sistemų administratorius 1
Kompiuterinės įrangos derintojas 1
Vyr. bibliotekininkai 643 643 15
Vyresn. bibliotekininkai 583 583 15
Bibliotekininkai 566 566 14,5
Registratorius 566 566 2
Eksploatavimo inžinierius 1
Automobilio vairuotojas 1
Knygrišys 1
Stalius 0,5
Budėtojai 0,5
Pagalbinis darbininkas 0,5
Aplinkos tvarkytojas 1
Valytojos 400 400 6
Iš viso 84

*2018 m. birželio 30 d. dirbusių darbuotojų skaičius  84

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka  tel. 841523756, 841 523750; faks. 841 523750; el. paštas bibl@savb.lt; tinklalapis http://www.savb.lt/lt/