2014 m.

Jaunimo poreikiai bibliotekoje

2014 m. ŠAVB atliko tyrimą, skirtą išsiaiškinti jaunimo poreikius bibliotekoje. Apklausoje, kurią sudarė klausimai apie įprastas ir elektronines bibliotekos paslaugas, dokumentų tematikos paklausą ir lankymąsi renginiuose, dalyvavo 237 jaunuoliai nuo 16 iki 29 m. amžiaus. Pusė respondentų buvo 19-24 m. amžiaus.

Pagrindiniai tyrimo rezultatai:

50 proc. respondentų bibliotekoje lankosi vieną ar kelis kartus per mėnesį, o dažniausia nesilankymo priežastimi respondentai įvardijo bibliotekų nemėgimą. Pati populiariausia paslauga yra dokumentų skolinimasis į namus (71,88 proc.). Mažiausiai respondentams aktualios paslaugos ir priemonės, skirtos laisvalaikiui, pavyzdžiui, stalo žaidimai (nesinaudoja 87,79 proc.), filmų peržiūra (84,43 proc.), kompiuterinio raštingumo mokymai (90,61 proc.).

Bibliotekoje suformuotas dokumentų fondas atitinka respondentų poreikius – 72,1 proc. atsakiusiųjų teigė, kad dažniau randa, nei neranda, o 23,5 proc. nurodė, kad visada randa reikalingos literatūros. Dažniausiai pasigendama naujausios šakinės, mokslinės literatūros. Respondentai nurodė, kad labiausiai domisi grožine literatūra (59,5 proc.) ir psichologine literatūra (39,7 proc.). Po šiek tiek daugiau ne penktadalį respondentų pasiskirstė nurodant literatūrą apie pomėgius, laisvalaikį, sportą, meną ir kitas temas.

Dažniausiai jaunimo naudojamos elektroninės paslaugos – elektroninis katalogas, bibliotekos interneto svetainė ir prenumeruojamos duomenų bazės. Šiomis paslaugomis naudojasi daugiau nei pusė respondentų. Visomis kitomis elektroninėmis paslaugomis (naujienlaiškio prenumeravimas, ŠAVB Facebook paskyra, virtuali konsultacija, bibliotekos sukurti elektroniniai leidiniai) naudojasi mažiau nei pusė visų respondentų.

Daugiau nei pusė respondentų (78,3 proc.) dalyvauja bibliotekos organizuojamuose renginiuose, dažniausiai – įvairiose parodose (21 proc.) ir susitikimuose su žymiais žmonėmis (19,3 proc.). Pagrindinėmis nesilankymo priežastimis respondentai įvardijo nežinojimą apie renginius ir nepatogų jų laiką.

 

Tyrimą atliko ŠAVB darbuotojai – E. Prakapene, A. Dunauskienė, J. Gorytė, A. Kaktytė, E. Grigalaitienė.

Visą tyrimo ataskaitą rasite čia.