Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vartotojų pasitenkinimo kultūrinėmis edukacinėmis paslaugomis tyrimas

2017 m. pabaigoje atliktas ŠAVB vartotojų pasitenkinimo kultūrinėmis edukacinėmis paslaugomis tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti vartotojų pasitenkinimo lygį bibliotekos teikiamomis kultūrinėmis edukacinėmis paslaugomis. Šis tyrimas papildo 2017 m. rudenį atliktą ŠAVB vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimą, kuriame buvo siekta išsiaiškinti bendrą pasitenkinimo įvairiomis bibliotekos paslaugomis lygį (tyrimo ataskaita). Šiame tęstiniame tyrime detaliau analizuojama būtent kultūrinių edukacinių veiklų bibliotekoje situacija.

Pagrindiniai tyrimo rezultatai:

Tyrimo rezultatai atskleidė tipiško bibliotekos vartotojo portretą: tai dirbantys asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, taip pat ne mažiau aktyvūs bibliotekos paslaugų vartotojai – moksleiviai ir studentai.

Bibliotekoje vartotojai lankosi dažnai – 62,1 proc. respondentų nurodė besilankantys kartą per mėnesį ir dažniau. Tokiam lankymosi dažnumui įtaką gali daryti skolinamų leidinių terminas (1 mėnuo) – būtent skaityti ir pasiskolinti į namus reikalingos literatūros yra dažniausia vartotojų naudojama bibliotekos paslauga.

Tyrimo duomenų analizė išryškino skirtumus tarp vyrų ir moterų lankymosi bibliotekos kultūrinėje edukacinėje veikloje. Nors vyrų atsakymų apklausoje sulaukta mažiau, tačiau jie nurodė esantys aktyvesni renginių lankytojai nei moterys (dažniau žymėjo vertinimus „labai dažnai“ ir „dažnai“, o moterys dažniau rinkosi atsakymus „retai“ ir „labai retai“). Į tai atsižvelgdama biblioteka galėtų daugiau dėmesio skirti renginių moterims organizavimui: kviesti jas į kūrybines dirbtuves, amatų edukacinius užsiėmimus, kuriuose jos galėtų ne tik įgyti naujų įgūdžių, bet ir socializuotis, pailsėti nuo buities darbų.

Tyrimas atskleidė, kad moksleiviai yra viena iš pasyvesnių grupių, aktyviai besilankanti tik edukaciniuose užsiėmimuose, kurie dažniausiai organizuojami klasėms. Biblioteka galėtų skatinti moksleivius renginiuose lankytis ir individualiai, sudomindama jiems aktualiais mokymais, konkursais ar įdomiais pašnekovais.

Tyrimo rezultatai parodė, kad jaunesniems lankytojams (iki 29 m.) kaip informacijos sklaidos apie bibliotekos veiklas būdas labiausiai tinka socialiniai tinklai ir draugai, pažįstami. Vidutinio amžiaus asmenys (30–49 m.) labiau nei kitos amžiaus grupės skaito bibliotekos naujienlaiškį, o vyresniems nei 50 m. lankytojams vis dar didelį vaidmenį turi spauda, taip pat bibliotekos interneto svetainėje platinama informacija.

Atliktas tyrimas naudingas bibliotekos kultūrinių edukacinių veiklų organizavimui ir įvertinimui. Tikslinga būtų panašaus pobūdžio tyrimus atlikti kas keletą metų, įtraukiant ir kitokius tyrimo metodus: fokus grupių diskusijas, stebėjimą, išsamesnę nesilankančių gyventojų apklausą ir kt.

 

Visą tyrimo ataskaitą rasite čia.

Tyrimo ataskaitą parengė ŠAVB Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyr. metodininkė tiriamajai analitinei veiklai dr. Simona Juzėnienė – s.juzeniene@savb.lt. (tel. (8 41) 52 37 48).