Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas

2017 m. rudenį atliktas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas. Jo metu siekta išsiaiškinti, kaip dažnai vartotojai lankosi bibliotekoje, kaip vertina įvairias bibliotekos paslaugas (aptarnavimo kokybę, darbo laiką, renginius ir jų viešinimą, dokumentų fondą, elektronines paslaugas ir techninę įrangą, patalpas, mokymus ir kt.). Tyrimo ataskaitoje analizuojami 385 respondentų atsakymai.

Anketinės apklausos rezultatai išryškino ŠAVB lankytojo portretą: tai dažniausiai dirbantys asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą. Išanalizavus gautus duomenis nustatyta, kad ypač aukštas vartotojų pasitenkinimas bibliotekos darbuotojų aptarnavimo kokybe (96,4 proc.) ir bibliotekos patalpomis (94,8 proc.). Net 88,6 proc. respondentų rekomenduotų kitiems apsilankyti ŠAVB ir patys ketina lankytis čia ateityje. Respondentai mažiausiai patenkinti bibliotekos pasiekiamumu ir siūlomų knygų įvairove.

Tikslinga būtų šią apklausą praplėsti ir atlikti kas 1–2 metus. Lyginamoji analizė leistų bibliotekai stebėti, kaip kinta pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis, kurios bibliotekos veiklos praranda aktualumą ar kokių inovatyvių sprendimų reikėtų imtis, siekiant pritraukti daugiau vartotojų bei didinti jų pasitenkinimą.

Visą tyrimo ataskaitą rasite čia.

Tyrimą atliko ir ataskaitą parengė ŠAVB Bibliotekų metodikos ir vadybos skyrius: metodininkė Paulina Sprindžiukaitė – p.sprindziukaite@savb.lt, vyr. metodininkė Simona Juzėnienė – s.juzeniene@savb.lt.