Kompiuterinio raštingumo kursų dalyvių grįžtamojo ryšio anketų analizė

Kompiuterinio raštingumo kursų dalyvių grįžtamojo ryšio anketų analizės tikslas – apibendrinti ŠAVB vykdomų kompiuterinio raštingumo kursų grįžtamojo ryšio anketas ir pateikti rekomendacijas dėl anketos atnaujinimo bei kompiuterinio raštingumo kursų tobulinimo.

2018 m. birželio mėnesį buvo išanalizuota 617 šių kursų dalyvių grįžtamojo ryšio anketų, pildytų nuo 2015 metų. Beveik absoliuti dauguma kompiuterinio raštingumo kursų dalyvių buvo patenkinti, mokymai atitiko jų lūkesčius.

Plačiau apie analizės rezultatus skaitykite čia.

Anketų analizę parengė ŠAVB Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyr. metodininkė tiriamajai analitinei veiklai dr. Simona Juzėnienė – s.juzeniene@savb.lt. (tel. (8 41) 52 37 48).

Kompiuterinio raštingumo kursų tobulinimo rekomendacijas pateikė kursų lektoriai ir organizatoriai: Birutė Kilčiauskaitė, Gražina Montvidaitė, Jolita Rimeikienė, Robertas Gedrimas.