2019 m.

Siekdama išsiaiškinti Šiaulių regiono bibliotekų lūkesčius, pageidavimus bei poreikius kompetencijų ugdymo, projektinės veiklos vykdymo, žinių bei gerosios patirties dalijimosi, skaitmeninimo, kultūrinių renginių organizavimo, regiono tinklaraščio ir komunikacijos vystymo klausimais, ŠAVB 2019 metų kovo  mėnesį organizavo ir vykdė apklausą „Šiaulių regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“. 

Šio tyrimo metu surinkti duomenys atskleidė regiono bibliotekų poreikius ir esamą situaciją, bei ateityje prisidės prie ŠAVB siekio gerinti partnerystės ryšius ir teikiamas paslaugas regiono bibliotekoms. Taip pat gauti duomenys bus naudojami rengiant bibliotekos paslaugų plėtros regione modelį.