„Šiaulių miesto ir krašto istorija dokumentiniuose vaizdo įrašuose“ (5–12 kl. moksleiviams, studentams, suaugusiems)

Ar matėte, kaip Šiaulių Vilniaus gatvė virsta bulvaru? Ar girdėjote mitingų kalbas Saulės laikrodžio aikštėje Atgimimo laikotarpiu? Mes norime pakviesti Jus pažvelgti į Šiaulių miesto istoriją, kuri užfiksuota dokumentiniuose vaizdo įrašuose.

Tai puiki proga istorijos mokytis kitaip – ne iš vadovėlių, o susipažįstant su „gyva“ istorija. Edukacinio užsiėmimo dalyviai įgis supratimą apie savo gyvenamosios vietovės (ir Lietuvos) istorijos raidą. Dokumentiniai vaizdo įrašai skatina puoselėti tautinius jausmus ir istorinę atmintį, suvokti kraštotyros svarbą savo krašto istorijai pažinti, įvertinti istorinių asmenybių vaidmenį.

PROGRAMOS APRAŠAS

Trukmė: apie 1 akad. val. arba derinama individualiai.

Tikslinės grupės: Moksleiviai ir visi, besidomintys krašto istorija.

Veiklos: naudojant dokumentinius vaizdo įrašus, susipažįstama su Šiaulių miesto istorija: Atgimimu Šiauliuose, kultūra, architektūra, švietimu, šventėmis, sportu, žymiais asmenimis. Per edukacinį užsiėmimą dalyviai peržiūrės dokumentinį filmą, pasitikrins savo istorijos žinias apie Šiaulius virtualioje viktorinoje.

Kontaktai: registracija Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriuje arba tel. (8 41) 37 17 37, kontaktinis asmuo Jonė Gorytė, el. paštas j.goryte@savb.lt.

Pažinkite Šiaulių miesto istoriją kitaip!

Užsiėmimų temos:

Valstybingumo kelias. Atgimimo laikotarpis Šiauliuose. Įvykiai nuo 1989 m. iki 1991 m. pab.: Vasario 16 dienos minėjimas 1989 m.; Baltijos kelias 1989 m.; 1991 m. sausio 12 d. mitingas Saulės laikrodžio aikštėje paremti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę; 1991 m. sausio 13 dienos įvykiai; 1991 m. vasario 9 d. referendumas dėl Lietuvos nepriklausomybės; Vasario 16 dienos minėjimas 1991 m.; Pergalės paminklo išmontavimas Prisikėlimo aikštėje.

Šiaulių miesto architektūra. Miesto architektūros raida nuo 1914 m.: Tarpukario miesto vaizdai; Pastatų atstatymas po karo; Pietinio rajono statyba; Vilniaus gatvės bulvaro įrengimas; Skulptūros „Šaulys“ statymas.

Šiaulių miesto kultūra (XX a. II p.). Šiaulių dramos teatras. Aktoriaus Eduardo Pauliukonio dokumentiniai filmai supažindina su Šiaulių dramos teatro režisieriais, aktoriais, spektakliais.

Pusvalandis su Povilu Višinskiu. Pažintis su lietuvių rašytoju, spaudos darbuotoju, režisieriumi, lietuvybės propaguotoju, politiniu veikėju Povilu Višinskiu.

1918 m. vasario 16-osios aktas: signatarai ir Šiauliai. Šiaulių miesto Juliaus Janonio auklėtiniai signatarai: Jonas Vileišis, Steponas Kairys, Alfonsas Petrulis, Mykolas Biržiška. 1928 metų Šiaulių miesto vaizdai, Nepriklausomybės 10-mečio minėjimas.

Sąjūdis ir Šiauliai. Istoriniai kadrai iš Sąjūdžio organizuotų konferencijų Šiauliuose, vykusių mitingų, Atgimimo laikotarpio įvykių.