Muzikos instrumentų pasaulyje

Programos tikslas: supažindinti dalyvius su styginiais, pučiamaisiais, mušamaisiais, klavišiniais, lietuvių liaudies ir elektroniniais muzikos instrumentais, skatinti domėjimąsi orkestrais, jų instrumentais ir muzikiniu teatru.

Programos uždaviniai:

  • suteikti žinių apie muzikos instrumentų sandarą ir jų istoriją;
  • supažindinti su muzikos instrumentų skambėjimu.

Programos anotacija: edukacinių užsiėmimų metu dalyviai bus supažindinti su styginių, pučiamųjų, mušamųjų, klavišinių, lietuvių liaudies ir elektroninių muzikos instrumentų istorija, jų sandara, orkestro sudėtimi ir jo rūšimis, sceninės muzikos menu. Užsiėmimo metu bus klausomasi muzikos instrumentų, orkestro įrašų fragmentų.

Numatoma programos nauda: edukacinių užsiėmimų ciklas lavins dalyvių  muzikinį skonį, dalyviai įgis supratimą apie muzikos instrumentų skambėjimo būdus, suvoks muzikos instrumentų rūšis, susipažins su orkestro ir muzikinio teatro samprata, plės muzikinį akiratį.

Programos trukmė: apie 1 val.

Programos tikslinė grupė: vaikams ir suaugusiesiems, turintiems specialiųjų poreikių (protinę ir fizinę negalią).

Programos dalyvių skaičius: iki 10 dalyvių.

Turinys ir metodai

Užsiėmimo tema

Temos aprašymas

Naudojami metodai

Planuojamos įgyti kompetencijos

1. Styginiai muzikos instrumentai

1. Styginių instrumentų rūšys

2. Styginių instrumentų sandara

3. Styginių instrumentų skambesys

Styginių instrumentų peržiūra ir perklausa

 

Muzikinio skonio lavinimo, styginių muzikos instrumentų pažinimo kompetencijos

2. Pučiamieji muzikos instrumentai

1. Pučiamųjų instrumentų rūšys

2. Pučiamųjų instrumentų sandara

3. Pučiamųjų instrumentų skambesys

Pučiamųjų muzikos instrumentų  peržiūra ir perklausa

 

Muzikinio skonio lavinimo, pučiamųjų muzikos instrumentų pažinimo kompetencijos

3. Mušamieji muzikos instrumentai

1. Mušamųjų instrumentų rūšys

2. Mušamųjų instrumentų sandara

3. Mušamųjų instrumentų garsas ir ritmas

Mušamųjų muzikos instrumentų peržiūra ir perklausa

 

Muzikinio skonio lavinimo, mušamųjų muzikos instrumentų pažinimo kompetencijos

4. Klavišiniai muzikos instrumentai

1. Klavišinių instrumentų rūšys

2. Klavišinių instrumentų sandara

3. Klavišinių instrumentų skambesys

Klavišinių muzikos instrumentų peržiūra ir perklausa

 

Muzikinio skonio lavinimo, klavišinių muzikos instrumentų pažinimo kompetencijos

5. Lietuvių liaudies muzikos instrumentai

1. Lietuvių liaudies muzikos instrumentų rūšys

2.  Lietuvių liaudies muzikos instrumentų sandara

3. Lietuvių liaudies muzikos instrumentų skambesys

Lietuvių liaudies muzikos instrumentų  peržiūra ir perklausa

 

Muzikinio skonio lavinimo, lietuvių liaudies muzikos instrumentų pažinimo kompetencijos

6. Elektroninių instrumentų muzika

1. Elektroninės muzikos istorija

2. Elektroninių muzikos instrumentų rūšys

3. Elektroninės muzikos skambesys

Elektroninių muzikos instrumentų peržiūra ir perklausa

 

Muzikinio skonio lavinimo, elektroninių  muzikos instrumentų  pažinimo kompetencijos

7. Orkestras

1. Kas yra orkestras?

2. Orkestrų rūšys

3. Orkestro vedliai

Orkestro peržiūra ir perklausa

Muzikinio skonio lavinimo, orkestro  pažinimo kompetencijos

8. Muzikinis teatras

1. Kas yra baletas?

2. Kas yra opera?

3. Kas yra operetė?

Muzikinių spektaklių fragmentų peržiūra

Muzikinio skonio lavinimo, muzikos spektaklių pažinimo kompetencijos

Programą koordinuoja:

Vyres. bibliotekininkė

Sandora Šliupienė

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

s.sliupiene@savb.lt

I. Slonksnytės nuotr.