Teisės aktai

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. spalio 19 d. Nr. ĮV-639 įsakymas „Dėl regionų kultūros plėtros 2012–2020 metų programos patvirtinimo“. Suvestinė redakcija
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. ĮV-344 „Dėl Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016−2022 metams patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos Seimas. 1995 m. birželio 6 d. Nr. I-920 Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas. Suvestinė redakcija
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gegužės 30 d. Nr. ĮV-699 įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos sudėties patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. ĮV- 536 „Dėl bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijų patvirtinimo“. Suvestinė redakcija
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. ĮV-258 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų bibliotekų… vadovams aprašo ir konkurso bibliotekų vadovų pareigoms organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. Nr. ĮV-499 įsakymas „Dėl Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“. Suvestinė redakcija
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. ĮV-670 „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“. Suvestinė redakcija
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. ĮV-279 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių ir apskričių viešosioms bibliotekoms 2017 metais dokumentams įsigyti, paskirstymo
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. ĮV-381 „Dėl duomenų bazių centralizuotos prenumeratos bibliotekose finansavimo 2017 metais“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 182 „Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. ĮV-323 „Dėl bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ĮV-442 „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių“. Suvestinė redakcija
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. ĮV-502 „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ĮV-320 „Dėl bibliotekininkų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. ĮV-147 „Dėl dokumentų įsigijimo viešosiose bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos…“ Suvestinė redakcija
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. ĮV-757 „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“. Suvestinė redakcija
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m gruodžio 22 d. įsakymas Nr. ĮV-695 „Dėl bibliotekų veiklos statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“. Suvestinė redakcija