Žurnalas „Aušros alėja“

Nr. 6, 2019, 40 p.

Džiaugiamės, kad išliekate ištikimi „Aušros alėjos“ skaitytojai. Pristatome naujausią pavasarinį numerį, kuris, viliamės, bus įdomus ir paskatins aktyviau domėtis bibliotekos gyvenimu.

Šio numerio svečias dailininkas, menotyrininkas, Šiaulių miesto garbės pilietis ir dažnas ŠAVB kultūrinių renginių lankytojas prof. Vytenis Rimkus pasakoja apie menotyrą, šiuolaikinio meno ir kultūros kaitą, glaudų ryšį su knyga.

Paminime svarbias sukaktis: prof. Dž. Maskuliūnienė apžvelgia net po 70-mečio aktualumo nepraradusią Eduardo Mieželaičio eiliuotą pasaką „Zuikis Puikis“, o J. Gorytė pristato sakytinės istorijos projektą apie lietuvių dramaturgijos festivalį „Atgaiva“, vykdytą ŠAVB kartu su Akrono universiteto (JAV) amerikiečių ir anglų literatūros profesoriumi Patricku Chura.

Norime pasidžiaugti ŠAVB Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondą papildžiusia dovana – tarptautinio ekslibrisų ir mažosios grafikos konkurso „M. K. Čiurlioniui – 120“ kūriniais bei dalijamės ekslibriso meno puoselėtojos L. Putramentienės-Brazos įžvalgomis ir įspūdžiais, patirtais per pirmuosius darbo metus bibliotekos Knygos grafikos centre.

Viliamės, kad šiauliečius sudomins N. Kasparavičienės straipsnis apie Šiaulių objektus, turinčius „Aušros“ vardą, o tėveliams ir mokytojams turėtų praversti prof. Dž. Maskuliūnienės apžvelgiami naujausi siūlomos vaikų ir jaunimo literatūros sąrašai.

Stonkutė pasakoja apie išskirtinį bibliotekos projektą, kuriuo biblioteka laužys standartus ir atgabens kultūrą prie šiauliečių namų slenksčio. Kartu džiaugiamės ir Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektu, kuriuo taip pat siekta išeiti iš bibliotekos į miesto erdves.

Vaserienė skaitytojams pasakoja apie nuo 1995 metų ŠAVB organizuojamą moksleivių Knygų pristatymo konkursą ir jo naudą skatinimo misijoje, o A. Pranckutė dalijasi gera naujiena apie bibliotekoje sėkmingai veiklą pradėjusį nemokamos trumpalaikės vaikų priežiūros ir edukacijos centrą „Kibi ribi“.

ŠAVB darbuotojai patirties semiasi ir saviške dalijasi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Žurnale pasakojama apie bibliotekos darbuotojų „Erasmus+“ keliones į Turkiją ir Lenkiją, kurių metu pasisemta tarpkultūrinės patirties, naujų idėjų, užmegzti ryšiai su užsienio partneriais.

Kiti „Aušros Alėjos“ numeriai:

Nr. 5, 2018, 44 p.

Nr. 4, 2018, 40 p.

Nr. 3, 2017, 40 p.

Nr. 2, 2017, 36 p.

Nr. 1, 2016, 32 p.