JAV ambasados atstovai lankėsi bibliotekoje, 2018 m.