JAV ambasados laikinojo reikalų patikėtinio vizitas bibliotekoje, 2019 m.