Atminties institucijose saugomų ekslibrisų kūrėjų sąrašai

Prie Lietuvos ekslibriso kūrėjų enciklopedinio žinyno rengimo prisideda Lietuvos atminties institucijos. Bibliotekos ir muziejai peržiūri savo fondus ir rengia tyrinėjamo laikotarpio ekslibrisų kolekcijų aprašus. Čia pateikiame atminties institucijų rinkiniuose saugomų XX-XXI a. ekslibrisų kūrėjų sąrašus. Sąrašas nuolat pildomas.

Medžiagos Lietuvos ekslibriso kūrėjų enciklopediniam žinynui rinkimo darbai vykdomi įgyvendinant projektą „XX–XXI a. Lietuvos ekslibriso kūrėjai: enciklopedinio žinyno rengimas“. Projektą organizuoja Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

 

Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje saugomų XX-XXI a. Lietuvos ekslibrisų kūrėjų sąrašas. Menotyrininkių Vilmos Gerasimovienės ir Kristinos Dailidaitės inf.

Valentinas Ajauskas, Aleksandras Alekna, Dalia Alijošiūtė, Mantas Arbačiauskas, Paulius Augius-Augustinavičius, Gerardas Bagdonavičius, Taida Balčiūnienė, Juozas Levinsonas-Benaris, Tomas Bendikas, Vladimiras Beresniovas, Odeta Bražėnienė, Augustinas Virgilijus Burba, J. Burba, Sigitas Burneckis, Aušra Čapskytė, Džiuljeta Raminta Čebatoraitė, Alfonsas Čepauskas, Henrikas Čigriejus, Gražina Didelytė, Rimantas Dichavičius, Mstislavas Dobužinskis, Rima Gaižauskaitė, Paulius Galaunė, Jolanta Galdikaitė, Valerijonas Galdikas, E. Ganusauskas, Aušra Paulauskienė – Gilliusson, Algirdas Indrašius, Vytautas Jakštas, Egidija Jankauskaitė, Vaidotas Janulis, Margarita Jasilionytė, Kastytis Juodikaitis, Leonas Juozonis, Elvyra Marija Saladinskaitė-Jurgelionienė, Gerutis Kalpokas, Gediminas Karosas, Savinijus Katauskas, Vincas Kisarauskas, Jonas Klimanskas, J. Kmieliauskas, Silvija Knezekytė, Vaclovas Kosciuška, V. Kontrimaitė, Česlovas Kontrimas, V. Kosmauskas, Romanas Krasninkevičius, Adolis Krištopaitis, Rytis Kugevičius, Alina Kvedarauskienė, Ieva Labutytė, Vasilij Leonenko, Jonas Liolys, Marius Liugaila, Neringa Luotytė, Stasė Maleckienė, Ignas Martinaitis, Birutė Matijošaitytė, Adomas Matuliauskas, Valė Mažeikytė, Stasė Medytė, E. Meškauskaitė, Evaldas Mikalauskis, Jurgita Mikolaitytė, Žibuntas Mikšys, Kristina Pacevičiūtė, Gediminas Pempė, Juozas Petrauskas, Vytautas Petronis, Laima Švabaitė-Petrulienė, K. Petrulis, Laima Švabas Petrulis, Ona Šimaitytė Račkauskienė, A. Rūkštelė, Tatjana Simanaitienė, L. Simonavičius, Antanas Rimantas Šakalys, Romanas Šaliamoras, Nijolė Šaltenytė, Povilas Šiaučiūnas, Kazys Šimonis, Algimantas Šlapikas, Veronika Švabienė, Rimtas Tarabilda, Arvydas Urbelis, Adomas Varnas, Milda Vaicekauskaitė, Tamara Vasiliauskienė, Danutė Vaskelaitė, Virginijus Venclovas, Henrieta Vepštas-Vepštienė, Vytautas Osvaldas Virkau, Viktoras Vizgirda, Eugenijus Vnarauskas, Andrius Zakarauskas, Lolita Zalogienė, Danutė Žalnieriūtė.

 

Lietuvos medicinos bibliotekoje saugomų XX-XXI a. Lietuvos ekslibrisų kūrėjų sąrašas. Patarėjos informacijos sklaidos klausimais Reginos Vaišvilienės inf.

Valentinas Ajauskas, Valentinas Antanavičius, Vytautas Aleksandravičius, Mantas Arbačiauskas, Arūnas Augutis, Vytautas Bačėnas, Gerardas Bagdonavičius, Irena Bajoriūnaitė, Taida Balčiūnaitė, Taida Balčiūnienė, Nina Bastytė, Janina Bertašiūtė, Odeta Bražėnienė, Lolita Braza (Zalogienė, Putramentienė), Augustinas Virgilijus Burba, Urtė Baranauskaitė,  Žilvinas Bražukas, Rimas Tomas Buivydas, Miglė Ceinorytė, Dominykas Canderis, Taibė Chait, Alfonsas Čepauskas, Aušra Čapskytė Šarauskienė, Vladislava Černiauskaitė, Paulė Čyžaitė, Jonas Čepas, Milda Dainovskytė, Viktorija Daniliauskaitė, Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė, Gražina Didelytė, Tatjana Diščenko, Kostas Dockus, Rasa Dočkutė, Romas Dubonis, Stasys Eidrigevičius, Rima Liucija Gaižauskaitė, Valerijonas Galdikas, Juozas Gecevičius, Eglė Gelažiūtė, Irena Žemaitytė Geniušienė, Gabrielė Gikytė, Asta Grigaliūnienė, Albertas Gurskas, Kęstutis Gvalda, Irena Žemaitytė Geniušienė, Daiva Gudelytė, Saulius Ikamas, Algirdas Indrašius, Daliūtė Ivanauskaitė, Austėja Jakaitė, Vytautas Jakštas, Valerijonas Vytautas Jucys, Natalija Jurevičienė, Jaroslav Janovskij, Virginija Kalinauskaitė, Ramunė Kalniūnaitė Noreikienė, Gerutis Kalpokas, Aistė Kanapickaitė, Aina Karlsone, Kostas Katkus, Jūratė Kemeklytė Bagdonienė, Vincas Kisarauskas, Saulė Kisarauskienė, Algis Kliševičius, Antanas Kmieliauskas, Ieva Labutytė, Daiva Lagauskaitė, Vladas Lisaitis, Jonas Liolys, Stanislava Darija Maleckienė, Marija Marcelionytė Paliukė, Austėja Masevičiūtė, Birutė Matjošaitytė, Edmundas Mažrimas, Stasė Medytė, Robertas Mikonis, Kęstutis Mikulėnas, Živilė Minkutė, Henrikas Mazūras, Adomas Matuliauskas, Monika Misevičiūtė, Benas Narbutas, Jūratė Narmontaitė, Vida Navikienė, Vida Norkutė, Antanas Olbutas, Vladimiras Panaskovas, Irina Panaskova, Julija Panova, Janina Lili Paškauskaitė, Aurina Paškevičienė, Aušra Paulauskienė, Petras Gediminas Pempė, Mindaugas Petrulis, Ramūnas Petrusevičius, Vytautas Petronis, Zigmantas Plėštys, Danutė Janina Plikionytė, Arūnas Prelgauskas, Laima Bronislava Pučkioriūtė, Kęstutis Ramonas, Henrikas Ratkevičius, Petras Rauduvė, Egidijus Rudinskas, Stasys Rutkauskas, Jūratė Ridikienė, Elvyra Marija Saladinskaitė Jurgelionienė, Jeronimas Seibutis, Karolis Simaitis, Linas Spurga, Jūratė Stauskaitė, Antanas Rimantas Šakalys, Romanas Šaliamoras, Nijolė Šaltenytė, Povilas Šiaučiūnas, Kęstutis Šiaulytis, Ona Šimaitytė Račkauskienė, Algimantas Švaža, Gabrielė Šepetauskaitė, Domicelė Tarabildienė, Rūta Tarasevičiūtė, Justas Tolvaišis, Irena Trečiokaitė Žebenkienė, Gabija Tomkutė, Kęstutis Vaičiulis, Vaiva Vaišvilaitė, Simanavičienė, Marta Valaikienė, Vytautas Valius, Arūnas Vaitkus, Virginijus Venclovas, Alfreda Venslovaitė Zokaitienė Gintalienė, Mikalojus Povilas Vilutis, Vytautas Osvaldas Virkau, Algimantas Vytėnas, Elžbieta Zalogaitė, Anelė Žalytė, Danutė Žalnieriūtė, Stanislava Žilienė, Ugnė Žilytė, Irtas Žmuida, Goda Žmuidaitė, Rasa Žmuidienė, Valmantas Žumbys, Živilė Žviliūtė.

 

LMAVB

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomų Lietuvos ekslibrisų kūrėjų sąrašas. Menotyrininkės dr. Neringos Markauskaitės inf.

 Achrem-Achremovičius, Gracianas/Gracijonas, 1899–1942, Ajauskas, Valentinas, Anikinas, Povilas, Antanavičius Valentinas, Bagdonavičius, Gerardas, Balčiūnienė Taida, Balzukevičius Juozapas, Bičiūnas Vytautas Pranas, Bulaka Mečislovas, Buračas Jonas, Burba Augustinas Virgilijus, Burba Jonas Juozas, Čapskytė Aušra, Čepauskas Alfonsas, Dichavičius Rimantas Vladislovas, Dilka Vincas, Dobužinskis Mstislavas, Dockus Konstantinas, Eidrigevičius Stasys, Galaunė Paulius, Gecevičius Juozas, Gedminas Antanas, Gibavičius Rimtautas Vincentas, Grybauskaitė Dalia Loreta, Gvalda Kęstutis, Hopenas Jurgis, Ikamas Saulius, Ilgūnas Petras, Indrašius Algirdas Jonas, Jakštas Vytautas, Janauskas Valentas, Janulevičiūtė Rasa, Jarockis Stanislovas, Jonynas Vytautas Kazimieras, Jucys Valerijonas Vytautas, Juodikaitis Kastytis Jaronimas, Kalinauskas Vytautas, Katauskas Savinijus, Katinienė Irena,Kisarauskas Vincas, Kisarauskienė Saulė Stanislava, Kmieliauskas Antanas, Kontrimas Česlovas, Kosciuška Vaclovas, Kovarskaitė Ilana, Krasauskas Stasys, Kriaučiūnaitė Elvyra Katalina, Kučas Antanas, Kudaba Vladas, Kuzminskis Jonas vyr., Labutytė Ieva, Lantuchas Paulius, Leščinskis Vladislovas (Leszczyński, Władysław) 1852–1916, Levinsonas-Benari Juozas /Benari Juozapas Marija 1892–po 1967, Liugaila Marius 1953/ 1954 –2013, Macevičius  J. XX a. I p. [Išeivija ], Matuliauskas Adomas 1914 –1977, Mažrimas Edmundas, Mazūras Henrikas, Mikšys Žibuntas, Narbutas Motiejus, Pakeliūnas Algirdas, Pempė Gediminas Petras 1921–2008, Petrauskas Juozas, Petrikaitė-Tulienė Konstancija, Petronis Vytautas, Plėštys Zigmantas, Plikionytė-Bružienė Joana, Poltavskis Adamas 1881–1944, Ramonas Kęstutis Petras, Repšys Petras, Rimša Petras, Romanovičius Valentas, Rūkštelė Antanas, Šaliamoras Romanas, Šaltenytė Nijolė, Šepetys Aleksandras  1910–1982  [Išeivija], Sereikaitė Jolanta, Šimonis Kazys 1887–1978, Smetona Adomas 1901–1942, Sodaitis Juozas 1917–2012 [JAV], Stasiulis Edmundas Pranciškus, Steponavičius Jonas 1907–1986  [Išeivija], Švabienė Veronika g. 1928 [JAV], Švažas Algimantas, Tamošaitis Antanas, Tarabilda, Rimtas, Tarabildienė Domicėlė, Tarabildienė Valerija Vija, Tauterienė Alina M., Tlomakovskis Janas 1896–1980, Tomaševičius Boleslovas (Tomaszewicz, Bolesław) 1863 – min. iki 1914, Uogintas Bronius 1913–1988, Vaitkus Arūnas, Vilutis Mikalojus Povilas, Virkau Vytautas  Osvaldas [JAV], Vnarauskas Eugenijus, Zarezkis / Zareckis Nikalojus (?) XX a. I p., Žilinskas Kazimieras g. 1902–?, Žilius Vladislovas, Žilytė Birutė.

 

Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje saugomų XX-XXI a. Lietuvos ekslibrisų kūrėjų sąrašas. Vaizduojamosios dailės skyriaus vedėjos Reginos Urbonienės inf.

Adolfas Vaičaitis [išeivija], Albertas Gurskas, Albinas Matuliauskas, Albinas Načiulis, Aldona Kliševičienė, Alfonsas Čepauskas, Alfonsas Žvilius, Alfreda Venslovaitė-Gintalienė, Algimantas Švažas, Algimantas Švėgžda, Algirdas Kurauskas [išeivija], Algis Kliševičius (1950–2008), Almona Gudaitienė, Andrius Čepas, Anelė Žalytė, Antanas Gedminas, Antanas Kmieliauskas, Antanas Kučas, Antanas Kučas, Arūnas Petraitis, Aspazija Surgailienė, B. Matijošaitytė, B. Baliulevičius, Birutė Žilytė, Boleslovas Motuza, Bronė Valantinaitė-Jokūbonienė, Bronius Uogintas, Česlovas Kontrimas, Dalia Grybauskaitė, Dalia Dubonienė, Dalia Mažeikytė, Danutė Žalnieriūtė, Domicelė Tarabildienė, Edmundas Stasiulis, Edmundas Žiauberis, Eduardas Juchnevičius, Eduardas Jurėnas, Eduardas Krasauskas [išeivija], Edvardas Kučinskis, Eglė Kučaitė, Elena Jakutytė, Elena Lisauskienė, Elena Poškutė-Pumputienė, Elvyra Jurgelionienė (Saladinskaitė), Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, Elvyra Saladinskaitė-Jurgelionienė, Evaldas Vėgėlė, G. Slavinskas, Gediminas Pempė, Gerardas Bagdonavičius, Gintaras Gesevičius, Gintaras Karosas, Gražina Didelytė, Henrieta Virkau-Vepštas [išeivija], Henrikas Ratkevičius, Ieva Erika Labutytė, Irena Daukšaitė-Guobienė, Irena Trečiokaitė-Žebenkienė, Irena Žemaitytė-Geniušienė, Irena Žviliuvienė, Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė [išeivija], Janina Bertašiūtė, Joana Plikionytė-Bružienė, Jonas Daniliauskas, Jonas Klimanskas, Jonas Kuzminskis, Jonas Kuzminskis (jaunesnysis), Jonas Steponavičius, Jonas Varnas, Juozas Petrauskas, Jūratė Stauskaitė, Kastytis Juodikaitis, Kęstutis Ramonas, Konstantinas Dockus, Konstantinas Katkus, Laima Gedvilaitė, Laima Pučkoriūtė, Laima Ramonienė, Lili Janina Paškauskaitė, Mikas Malkovas, Marius Liugaila, Mikalojus Povilas Vilutis, Mindaugas Petrulis, Monika Jonaitienė, Napoleonas Petrulis, Nijolė Ingelavičiūtė-Vilutienė, Nijolė Meškauskaitė, Nijolė Šaltenytė, Ona Kirnaitė, Ona Šimaitytė-Račkauskienė, Paulius Augius-Augustinavičius [išeivija], Paulius Lantuchas, Petras Gaidamavičius, Petras Ilgūnas, Petras Juodelis, Petras Rauduvė, Petras Repšys, Petras Tarabilda, Ramunė Vėliuvienė, Rima Gaižauskaitė, Rima Stasiūnaitė, Rimantas Buivydas, Rimtas Kazys Tarabilda, Rimtautas Vincentas Gibavičius, Rimvydas Kepežinskas, Romanas Sirotskis, Romanas Šaliamoras, S. Pakutinskaitė, Saulė Kisarauskienė, Saulius Chlebinskas, Saulius Ikamas, Sigutė Valiuvienė, Stasė Žilienė, Stasys Eidrigevičius, Taibė Chajit, Taida Balčiūnienė, Telesforas Valius [išeivija], Teresė Bajorūnaitė, V. Paliokienė, Vaclovas Kosciuška, Vaclovas Ratas-Rataiskis [išeivija], Valentinas Ajauskas, Valentinas Antanavičius, Valerijonas Galdikas, Valerijonas Jucys, Valerijus Panaskovas, Vida Jovaišienė, Vija Tarabildienė, Viktoras Petravičius [išeivija], Viktorija Daniliauskaitė, Vincas Kisarauskas, Violeta Gaidamavičiūtė-Kisielienė, Virgilijus Augustinas Burba, Vytautas Bačėnas, Vytautas Jurkūnas (jaunesnysis), Vytautas Kalinauskas, Vytautas Kazimieras Jonynas, Vytautas Kazimieras Jonynas [išeivija], Vytautas Osvaldas Virkau [išeivija], Vytautas Valius, Vladislava Černiauskaitė, Vladislovas Žilius.

 

Lietuvos nacionaliniame muziejuje saugomų XX-XXI a. Lietuvos ekslibrisų kūrėjų sąrašas. Ikonografijos rinkinių skyriaus vyresniosios muziejininkės Daivos Narkauskienės inf.

 Achrem-Achremowicz Gracjan, Ajauskas Valentinas, Antanavičius Valentinas, Afanasjev Valerij, Alekna Algirdas, Aleknavičius Juozas, Aliulytė E., Andriušytė Aistė, Anikinas Povilas, Arbačiauskas Mantas, Aškelovičiūtė Laura, Augius-Augustinavičius Paulius, Ausiejūtė Lena, Auželienė (Kišonaitė) Sigita, Bačėnas Vytautas, Bagdonavičius Gerardas, Bajorūnaitė Irena, Bajorūnaitė-Lekienė Teresė, Balčiūnas Giedrius, Balčiūnas Kęstutis, Balčiūnienė Taida, Baliulevičius Bronislovas, Baltijutė Laura, Baltušnikas Naglis Rytis, Balzukevičius Juozas, Bartoševič Magdalena, Benešiūnaitė Vida, Bertašiūtė Janina, Bertulis Saulius, Bičiūnas Vytautas Pranas, Bičiūnienė-Stauskaitė Jūratė, Bimbiraitė Marija, Birgėla Edmundas, Bindler Danilova Izabelė, Borisovičiūtė M., Brazauskaitė-Putramentienė (Zalogienė) Lolita, Briedelytė-Kavaliauskienė Alina Audronė, Broga Albertas, Bružienė-Plikionytė Joana Danutė, Brusokas Juozas, Buivydas Tomas Rimantas, Bulotaitė-Jurkūnienė Giedrė, Burba Augustinas Virgilijus, Burba Jonas, Burinskaitė Ilona, Burkšaitis Jūragis, Burneckis Sigitas, Butrimas Vacys, Butvilienė-Pilkaitė Rita Marija, Būtautas–Markevičius, Kostas, Cicėnienė Elena, Chait Taibė, Chlebinskas Saulius, Čapskytė Aušra, Čarna Romualdas, Čepaitis Povilas, Čepauskas Alfonsas, Čepukaitė Margarita Ona, Černiauskaitė Vladislava (Vlada), Čibinskas Eugenijus, Čigriejus Henrikas Algis, Damijonaitytė Virginija, Daniliauskaitė Viktorija, Daniliauskienė Julija, Daniliauskas Jonas, Dapukus Ernestas, Daugirdienė-Žebenkaitė Danguolė, Dauknytė Danguolė, Daukšaitė – Guobienė-Katinienė, Irena Teresė, Daumantas Vladas, Demkutė Birutė, Dichavičius Vladislovas Rimantas, Didelytė-Abaravičienė Gražina, Diščenko Tatjana, Dobužinskis Mstislavas, Dockus Kostantinas, Dočkutė Regina Rasa, Dokšas Z., Dombrovickas Ed., Dovydaitis Gediminas, Dovydonis Vytautas, Drakša-Šerstenojus Levas, Drėma Vladas, Dubauskienė Lida, Dubonienė Dalia, Dubonis Romas, Dulskaitė E., Dumalakas Vladas, Dūda Algirdas, Eidrigevičius Stasys, Eigirdienė A., Eigminaitė-Šarkienė Alvyra, Fleri Vaclava  (Fleury Wacława), Gabalytė Goda, Gaidamavičius Petras, Gaižauskaitė Rima Liucija, Galaunė Paulius, Galdikaitė Vija Jolanta, Galdikas Valerijonas, Galkus Juozas, Galkus Klemensas, Garbauskas Antanas, Gauda Alfredas, Gecevičius Juozas, Gedminas Antanas, Gedvilaitė-Sakalauskienė Laima, Gelguda Juozas Antanas, Geniušienė-Žemaitytė Irena, Gesevičius Gintaras, Gibavičius Rimtautas Vicentas, Gintalienė–Venslovaitė Alfreda, Glinskis L., Gluchas L., Gocentas Vytautas, Grabauskaitė Vita, Gražienė Danutė, Gražys Bronius, Grigaliūnas Kęstutis, Grybauskaitė Dalia Loreta, Grušeckaitė Vaidilutė, Gučaitė Giedrė, Gudaitienė Almona Genovaitė, Gudelytė Daiva, Gulbinaitė Živilė, Gurskas Albertas, Gustaitis Algirdas, Gvalda Kęstutis, Jurgis Hopenas (Hoppen Jerzy), Ignas Vytautas, Ikamas Saulius, Ilgūnas Petras, Indrašius Algirdas, Ingelevičiūtė-Vilutienė Nijolė, Insodienė-Leonavičiūtė Vida, Ivanauskaitė Jurga, Ivanauskaitė-Kezienė Daliutė, Ivanauskas Romas, Jablonskis Linas, Jacovskis Jokūbas, Jakštas Vytautas, Jakutytė Elena, Jankauskas Antanas, Jankauskas Juozas, Janauskas Valentas, Janulevičiūtė Rasa, Janulis Vaidotas, Jarockis Stanislovas, Jasilionytė Margarita, Jazdauskaitė Orinta, Jociūnaitė Jokūbonienė-Valantinaitė Bronė, Jonaitis Giedrius, Jonaitienė Monika, Jonynas Vytautas Kazimieras, Jovaišienė Vida Janina, Jucys Valerijonas Vytautas, Judelevičius Josifas, Juchenevičius Eduardas, Juodelė Linas, Juodikaitis Jaronimas Kastytis, Juotpalytė Simona, Jurevičius V., Jurėnas Eduardas, Jurgelionienė–Saladinskaitė Elvyra Marija, Jurgelionis R., Jurkūnienė-Bulotaitė Giedrė, Jurkūnas Vytautas (vyresnysis), Kačenauskaitė Irena, Kalinauskaitė Virginija, Kalinauskas Vytautas, Kalninis Valdimaras, Kalniūnaitė Rima, Kalpokas Gerutis, Kanevičienė Danutė, Kaplanas Levas, Karalius Gediminas, Karaliūtė Algirda, Karosas Gediminas Vincas, Kasčiūnaitė Dalia, Kasparaitė Vilma, Katauskas Savinijus, Katilius Emanuelis Izaijas, Katinienė-Daukšaitė Irena, Katkus Kostas, Kavaliauskaitė Virginija, Kavaliauskienė-Briedelytė Alina, Kazakauskas Antanas, Kazakevičiūtė-Kamarauskienė Gražina, Kazarinskis Levas, Kazlauskas Ričardas, Každailis Arvydas, Kepežinskas Rimvydas, Kezienė-Ivanauskaitė Daliutė, Kirnaitė Ona, Kisarauskaitė Aistė, Kisarauskas Vincas, Kisarauskienė Saulė Stanislava, Kiselytė D., Kišonaitė-Auželienė Sigita, Klimanskas Jonas, Kliševičienė Aldona, Kliševičius Algis, Kliukienė Lidija, Kmieliauskaitė-Urbienė Ramunė Aldona, Kmieliauskas Antanas, Kmieliauskas Jeronimas, Kondrataitė- Naujokaitienė Sigita, Kontrimaitė L., Kontrimaitė Virginija, Kontrimas Česlovas, Kosciuška Vaclovas, Krasauskas Stasys, Krasninkevičius Romanas, Kriaučiūnaitė-Stanelienė Elvyra Katalina, Kriaučiūnienė Aldona, Krištopaitis Antanas, Kubilius Antanas, Kučaitė Eglė Marija, Kučas Antanas, Kudaba Vladas, Kudulytė Eglė, Kulikauskienė Vida, Kundratas A., Kundrotas Pranas, Kupriūnas Klemensas, Kurauskas Algirdas, Kuzminskis Jonas (vyresnysis), Kuzminskis Jonas (jaunesnysis), Kvašytė Jolanta, Kvedarienė–Meškauskaitė Halina, Labutytė-Vanagienė Ieva Erika, Lagauskaitė Daiva, Lainauskaitė Audronė, Lantuch Paulius, Laurišaitė D., Lekečinskaitė Živilė, Leonavičiūtė-Insodienė Vida, Leonavičius Bronius, Leščinskis Vladislavas (Leszczyński Władysław), Levinson‘s –Benari Juozapas (Josifas), Liepinš Andrius, Likša Jaunius, Liolys Jonas, Liugaila Marius, Makarevičius Leonardas, Maleckaitė Indrė, Maleckienė Stanislava Darija, Malkovas Michailas, Mangevičiūtė Diana, Markevičius – Būtautas Kostas, Martinaitis Ignas, Masiulionytė Petrutė, Matijošaitytė Birutė, Matuliauskas Adomas, Mazaliauskaitė-Petrulienė Zita, Mazūras Henrikas, Mažeikytė Dalia Genovaitė, Maželytė-Taurinskienė Regina, Mažrimas Edmundas, Medytė Stasė, Meraitė Miriam, Merkienė Irena Regina, Meškauskaitė Nijolė Ona, Meškauskaitė-Kvedarienė Halina, Mielauskaitė Kamilė, Mikšys Žibuntas, Mikulėnas Kęstutis, Milius Vacys, Mincevičiūtė A., Miuliusas J. F., Moncevičius Vytautas, Montvydaitė Lina, Mošinskis Algirdas, Motuza-Matuzevičius Boleslovas, Mozūraitė Rūta, Moroz Sergei Petrovič, Murauskaitė Renata, Načiulis Albinas, Narbutas Motiejus, Naunikaitė Agnė, Nekrašius Jonas, Nekrašaitė Viktorija, Neimantas V., Nistelis Zenonas, Norkutė Vida, Norvydaitė Danutė, Okulič-Kazarinas A., Olbutas Antanas, Orakauskas Henrikas, Orantas Romas, Orinauskaitė Ina, Osmolskis Povilas, Oškinytė-Eimantavičienė Gražina Viktorija, Oškutis Rimtautas, Pakalka Arvydas, Pakeliūnas Juozapas Algirdas, Pakėnas Romas, Paliokienė Viktorija, Paliulytė Eglė, Panaskovas Vladimiras, Panaskova Irina, Papečkytė Stasė, Paškauskaitė Lili Janina, Paulauskienė-Gilliusson Aušra Marija, Pempė Petras Gediminas, Petrašiūnaitė Audronė, Petrauskas Juozas, Petrauskas Marijus, Petrauskas Paulius, Petronis Vytautas, Petrulis Klaudijus, Petrulis Mindaugas, Petrusevičius Ramūnas, Pilipenko-Simanaitienė Tatjana, Pilkaitė-Butvilienė Rita, Pilkauskas Kazys, Pivoriūnaitė Violeta, Pivorytė N., Plėštys Zigmantas, Plikionytė-Bružienė Joana Danutė, Plungė K., Plungė Rimantas, Pocius Liudvikas, Pociūtė Emilija, Poškutė-Pumputienė Emilija, Prelgauskas Arūnas, Prišmontienė Rasa, Ptašinskaitė Dalia, Pučkoriūtė Laima Bronislava, Puipa Audrius, Pukas, Puronas Vilius, Pušinskaitė Brigita, Putramentienė-Brazauskaitė (Zalogienė) Lolita, Račkauskienė-Šimaitytė Ona, Radavičiūtė Diana, Radvenskienė Asta, Ramonas Kęstutis Petras, Ramonienė Laimutė Ona, Ratkevičius Henrikas, Rauduvė Petras, Rauktys Aloyzas, Raupelytė Volanda, Reimeris Algimantas, Rekevičiūtė Jūratė, Repšys Petras, Ridikaitė Virginija, Ridikas Rimantas, Ridikienė Jūratė, Rimantienė R., Rimša Petras, Rymeikis Leonas, Rozinas Samuelis, Rudinskas Egidijus, Ruibienė Aldona, Ruščicas Ferdinandas, Rutkevičius H., Rūkštelė Antanas, Sakalaitė, Sakalauskienė Laima Genovaitė, Saladinskaitė–Jurgelionienė Elvyra Marija, Saulėnienė Sigita, Savickas Gintautas, Savoniakaitė Vida, Sidaraitė V., Simanaitienė–Pilipenko Tatjana, Simanaitis Darius, Simanaitis Lemturis, Simankevičius Viktoras, Simonavičius P., Skačkauskaitė-Kuklienė Lilija, Skliutauskaitė Adasa, Skromanas Kastytis Leonas, Skuja Egils, Slavinskas Gintaras Kazimieras, Smilginis Aloyzas, Sodaitis Juozas, Sprindys J., Staneika V., Stasiulis Edmundas Pranciškus, Stasiūnaitė Rima, Statkevičius Vladas, Stasiulis Gintautas, Stauskaitė Jūratė, Steponavičius Algirdas Eugenijus, Steponavičius Aleksas Feliksas, Stirbytė-Valaikienė Marta, Strikulis Donaldas, Suchockis Vitalijus, Sukackaitė Sigita, Surgailienė Aspazija Daina Zieduonė, Surgailis Andrius, Šakalys Antanas Rimantas, Šaknienė Lina, Šaknys Žilvytis, Šalčiūtė L., Šaliamoras Romanas, Šaltenytė Nijolė, Šapiro Izaokas, Šapiro Josifas, Šatas Vytautas Antanas, Šeputytė Simona, Šerstenojus (Drakša) Levas, Šiaučiūnas Povilas, Šilinskis Tautvydas, Šimaitytė-Račkauskienė Ona, Šimaitytė R., Šimonis Kazys, Šiukšta Ž., Šlapikas Algimantas, Šmakovas Aleksandras, Šteinys Zenonas, Šulman Margarita, Švainauskas Kazimieras, Švažas Algimantas, Švėgžda Algis, Taločka Ričardas, Tamošaitis Antanas, Tamoševičiūtė Irmina, Tarabilda Agnius, Tarabilda Arūnas, Tarabilda Kazys Rimtas, Tarabilda Petras, Tarabildienė Domicelė, Tarabildienė Valerija Vija, Tauterienė M. Alina, Toleikis Aloyzas, Tomaševičius H., Tomonis Mindaugas, Trečiokaitė-Žebenkienė Irena Marija Jadvyga, Trusovaitė Gintarė, Tulytė Lilija, Tumasonis-Adominis Rimantas, Tuminaitė-Kučinskienė Aušra Teresė, Tupikowski Stanisław, Tušas Apolinaras, Umbrasaitė Inga, Uogintas Bronius (vyresnysis), Uogintas Bronius, (jaunesnysis), Urbaitis Vitas, Urbienė-Kmieliauskaitė Ramunė Aldona, Usser Josif, Vaicekauskaitė Milda, Vaigeltaitė-Vasiliūnienė Roberta, Vaitkus Arūnas, Valaikienė-Stirbytė Marta, Valantinaitė-Jokūbonienė Bronė, Valius Saulius, Valius Vytautas, Valius Telesforas, Valiuvienė Sigutė, Vanagienė–Labutytė Ieva, Varnas Adomas, Varnas Jonas, Varnas Erikas, Varanka Vytautas, Vepštas (Vepštienė) Henrietta, Venclovas V., Venslovaitė–Gintalienė Zokaitienė Alfreda, Vėbra Tadas, Vėgėlė Evaldas, Vėliuvienė Ramunė Antanina, Vėžys Gintautas, Vidutaitė Agnė, Viesulas Romas, Vilkončiūtė Karolina, Vilniutė Akvilė, Vilutis Mikalojus Povilas, Vinogradov Vladimir, Virkau Vytautas Osvaldas, Vitkauskas Anatolijus, Vizgirda Viktoras, Vyšniauskienė Volanda, Vyšniauskienė Jovita, Vnarauskas Eugenijus, Volckevičius Ričardas, Vosyliūtė Marta, Vrublevska Kristina, Zalogaitė Elžbieta, Zalogienė Brazauskaitė Putramentienė Lolita, Zareckis N., Zdzichauskas Vladas, Zigmantas Vaclovas, Zokaitis Algirdas Antanas, Zokaitytė Birutė, Žabarauskaitė Vita, Žalytė Anelė, Žalnieriūtė Danutė, Žebenkaitė-Daugirdienė Danguolė, Žebenkienė-Trečiokaitė Irena, Žemaitytė-Geniušienė Irena, Žiauberis Edmundas, Žilienė-Tamonytė Stasė (Stanislava), Žilinskas Egidijus, Žilius Vladislavas, Žilytė-Steponavičienė Birutė Janina Grasilda, Žukas R., Žvikienė Irena, Žvilius Alfonsas, Žviliuvienė Irena.

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomų XX-XXI a. ekslibrisų kūrėjų sąrašas. Muzikos ir vizualiųjų menų skyriaus vadovės Živilės Časaitės inf.

Valentinas Janauskas, Vincas Kisarauskas, Saulė Kisarauskienė, Adomas Matuliauskas, Žibuntas Mikšys.

 

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (Grafikos sektoriuje, M. K. Čiurlionio skyriuje, Galaunės namuose, Juozo Zikaro namuose-muziejuje, V. K. Jonyno galerijoje) saugomų XX-XXI a. Lietuvos ekslibrisų kūrėjų sąrašas. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Grafikos sektoriaus vadovės Aušros Vasiliauskienės inf.

Valentinas Antanavičius, Gerardas Bagdonavičius, J. Balys, Vytautas Bičiūnas, Mečislovas Bulaka, Jonas Juozas Burba, Jonas Buračas, Vladas Čekanauskas, Andrius Čepas, P. Degterevas, Vladas Didžiokas, Mstislavas Dobužinskis, Paulius Galaunė, Vytautas Kazimieras Jonynas, Vaclovas Kosciuška, J. Levisonas, J. Macevičius, E. Mačiūnas, Matvej, Okulič-Kazarinas Vladimiras, Konstancija Petrikaitė-Tulienė, Antanas Rūkštelė, Petras Rimša, N. Sarezkis, Jurgis Savickis, Jonas Steponavičius, Aleksandras Šepetys, Kazys Šimonis, Antanas Tamošaitis, Kazys Žilinskas, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Juozas Zikaras, Paulius Augustinavičius Augis, Kęstutis Balčiūnas, T. Balčiūnienė, B. Baliulevičius, J. Benari-Levinsonas, Vytautas Bičiūnas, Lolita Brazauskaitė, A. Bučnev, Rimantas Buivydas, Mečislovas Bulaka, J. J.Burba, Romualdas Čarna, Alfonsas Čepauskas, V. Černiauskaitė, Viktorija Daniliauskaitė,  K. Dichavičius, Gražina Didelytė, Mstislavas Dobužinskis, K. Dockus, Ed. Dombrovickas, Stano Dusik, Paulius Galaunė, Adomas Galdikas, Valerijonas Galdikas, Klaudijus Galkus, A. Gauda, Antanas Gedminas, Irena Geniušienė, Rimtautas Vincentas Gibavičius, Almona (Genovaitė) Gudaitienė, V. Gurskis, Jurgis Hopenas, Saulius Ikamas, P. Ilgūnas, Jurga Ivanauskaitė, Ivinskis, V. Jakštas, Kęstutis Juodikaitis, V. K. Jonynas, Valerijonas Jucys, V. Kalinauskas, Gerutis Kalpokas, Vincas Gediminas Karosas, Savinijus Katauskas, K. Katkus, Vincas Kisarauskas, Saulė Kisarauskienė, J. Klimanskas, Antanas Kmieliauskas, Česlovas Kontrimas, Vaclovas Kosciuška, L. Kosmulski, Romanas Krasninkevičius, Antanas kučas, Pranas kundrotas, Klemensas kupriūnas, Jonas Kuzminskis, Jolanta Kvašytė, A. Kvederauskienė, Ieva labutytė, J. Liolys, E. Lisauskienė, F. Macevičius Juozas, Stanislava Darija maleckienė, Adomas Matuliauskas, Dalia Mažeikytė, M. Meškauskaitė, Žibuntas Mikšys, Vladimiras Panaskovas, J. Petrauskas, Algirdas Petrulis, Klaudijus Petrulis,  Joana Plikionytė-Bružienė, Liudas Pocius, Laima Pučkori9tė, M. Pukas, Kęstutis Ramonas, Petras Repšys,  Rita Rozytė, Antanas Rūkštelė, L. Rymeikis, R. Šaliamoras, J. Šapiro, N. Sarezkis (Berlynas), Darius Simanavičius, lemturisSimanavičius, Jonas Steponavičius, Aspazija Surgailienė, Antanas tamošaitis, Rimantas Tarabilda, Domicelė tarabildienė, Vija Valerija Tarabildienė, Bronius Uogintas, Milda Vaicekauskaitė,  Telesforas Valius, Sigutė Valiuvienė,  Adomas Juozas Varnas, V. Virkus, Viktoras Vizgirda, Irena Žebenkienė, E. Žiauberis, Stasė Žilienė.

 

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičiatės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomų XX-XXI a. Lietuvos ekslibrisų kūrėjų sąrašas. Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovės Gretos Kevelaitienės inf.

Adomavičienė Sigita, Antanavičius Valentinas, Bagdonavičius Gerardas, Binkis Danas, Burba Augustinas Virgilijus, Čapskytė Aušra, Čepauskas Alfonsas, Didelytė Gražina, Eidrigevičius Stasys, Gabrėnas Antanas, Gaižauskaitė Rima, Galdikas Valerijonas, Jakštas Vytautas, Janulis Vaidotas, Jucys Valerijonas, Kalinauskaitė Virginija, Karanauskas Stanislovas, Kliševičius Algis, Kudaba Vladas, Kupriūnas Klemensas, Liorančienė Vilija (Švedija), Liugaila Marius, Mačiulis Vydmantas, Maleckienė Stanislava Darija, Marazienė Nijolė, Mazūras Henrikas, Medytė Stasė, Merkienė Irena Regina, MerkysVaclovas, Mikonis Robertas, Paulauskaitė Aušra, Pranckevičiūtė Bronislava, Pempė Gediminas, Petronis Vytautas, Plėštys Zigmantas, Plikionytė Joana, Pranckevičiūtė Bronislava, Putramentienė Braza Lolita, Račkauskienė Ona, Radvenskienė Asta, Ramonas Kęstutis Petras, Rauduvė Petras, Rauktys Aloyzas, Ridikas Rimantas, Ridikienė Jūratė, Šaltenytė Nijolė, Šiaučiūnas Povilas, Švabienė Veronika, Toločka Ričardas, Tarabilda Petras, Tarabilda Rimtas,Tarbildienė Domicelė, Tarbildienė Valerija, Tauterienė Alytė, Ulevičienė Nijolė, Venclovas Virginijus, Virkau-Vepštas (Vepštienė) Henrieta (JAV), Virkau Vytautas Osvaldas (JAV).

 

Katinų muziejus

Katinų muziejuje saugomų XX-XXI a. Lietuvos ekslibrisų kūrėjų sąrašas. Muziejaus vadovės Astos Sipavičienės inf.

Gerardo Bagdonavičius, Povilas Šiaučiūnas.

 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje saugomų XX-XXI a. Lietuvos ekslibrisų kūrėjų sąrašas. Kultūros paveldo tyrimų ir sklaidos skyriaus, Knygos grafikos centro tyrėjos Dianos Janušaitės inf.

Michalina Adomavičienė, Loreta Adomavičiūtė  Pladienė, Ajauskas Valentinas, Alekna Algirdas, Aleknavičius Juozas, Aleknonis Gintaras, Alijošiūtė Brazlauskienė Dalia, Alvikas Vidas, Antanavičius Valentinas, Arbačiauskas Mantas, Arlauskas Paulius, Aškinis Joelis, Augius (Augustinavičius) Paulius, Augutis Arūnas, Bačiulis M., Bagdonavičius Gerardas, Bajorat Archibald, Bajorinas Saulius, Bajorūnaitė Irena, Balčiūnaitė Taida, Balčiūnas Kęstutis, Balčiūnienė Taida, Baliulevičius Bronislovas, Barčauskas Gedeminas, Baublytė Aurelija, Beresniovas Vladimiras, Bertašiūtė Janina, Bičiūnas Vytautas Pranas, Bielinytė Aelita, Biezumas Nerijus, Bimba Kazys, Binkis Danas, Birgėla Edmundas, Bražėnas Vaclovas, Bronickienė Sigutė, Buivydas Tomas Rimantas, Bulotaitė Jurkūnienė Giedrė, Burba Augustinas Virgilijus, Burba Bernardas, Burinskaitė Ilona, Burneckis Sigitas, Butvilienė (Pilkaitė) Rita  Marija, Čapskytė Šarauskienė Aušra, Čarna Romualdas, Čebatoraitė Džuljeta Raminta, Čepaitis Povilas, Čepauskas Alfonsas, Čepukienė Margarita, Černiauskaitė Vladislava Vlada, Čibinskas Eugenijus (Augis), Čigriejus Henrikas Algis, Čyžaitė Paulė, Daniliauskaitė Viktorija, Daniliauskas Jonas, Daniliauskienė Julija, Daniūnaitė Kristina, Datkūnaitė Miglė, Daugirdienė Žebenkaitė Danguolė, Daukšaitė Guobienė Irena Teresė (Katinienė), Dekstytė Miglė, Dichanavičius Rimantas Vladislovas, Didelytė Gražina (Abaravičienė), Diščenko Tatjana, Dockus Konstantinas (Kostas), Dubonienė Dalė, Dubonis Romas, Eidrigevičius Stasys, Eimanavičienė Gražina Viktorija (kūr. Vardas Oškinytė), Eitmantytė valužienė lina, Emigart čiuželienė Rūta, Faraponis Sigitas, Gaidamavičius Petras, Gaižauskaitė Rima Liucija, Galaunė Paulius, Galdikaitė Jolanta Vilija  (Šveikauskienė), Galdikas Valerijonas, Galkus Juozas, Galkus Klemensas, Galubickaitė Vismantė, Ganusauskas Edvardas, Gecevičius Juozas, Gedminas Antanas, Žemaitytė-Geniušienė Irena, Germanavičienė Adolfina, Gesevičius Gintaras, Gibavičius Rimtautas Vincentas, Gylys Jurgis, Gocentas Vytautas Albertas, Gorodniuk Anastasija, Gradauskaitė-Levčenkienė Jolita, Gražienė (Kairytė) Danutė, Gražys Bronius, Grybauskaitė Dalia Loreta, Gučaitė Giedrė (Okulič-Kazarina), Gudaitienė Almona Genovaitė (Sipavičiūtė), Gudelytė Daiva, Gurskas Albertas, Gvalda Kęstutis, Ignatavičienė Elida, Ikamas Saulius, Ilgūnas Petras, Indrašius Algirdas Jonas, Ivanauskaitė Daliutė (Kezienė), Jakštas Vytautas, Jakutytė Elena, Janauskas Valentinas (Valentas), Jankauskas Antanas, Jankauskas Juozas, Janulevičiūtė Rasa, Janulis Vaidotas, Jasilionytė Vaicekauskienė Margarita, Jonaitienė Miglė, Jonaitis Alvydas, Jovaišienė Vida Janina, Juchnevičius Eduardas, Jucys Valerijonas Vytautas, Juodikaitis Kastytis Jaronimas, Juozonis Leonas Ernestas, Jurėnas Eduardas, Kačenauskaitė Irena, Kalinauskaitė Virginija, Kalinauskas Vytautas, Kalninis Valdimaras, Kalniūnaitė Noreikienė Ramutė, Kalpokas Gerutis, Kanoverskytė Bronė, Kasčiūnaitė Dalia, Katauskas Savinijus, Katilius Emanuelis Izaijas, Katkus Kostas, Kazakauskas Antanas, Kepežinskas Rimvydas, Kisarauskas Vincas, Kisarauskienė Saulutė Stanislava (Aleškevičiūtė), Klemkaitė Sigita, Klimanskas Jonas, Kliševičienė Aldona Mincevičiūtė, Kliševičius Algis, Kmieliauskaitė Ramunė Aldona, Kmieliauskas Antanas, Kmieliauskas Jaronimas, Kontrimas Česlovas, Kosciuška Vaclovas (Vacius), Kovieraitė Trumpė Vaiva, Kriaučiūnaitė Elvyra Katalina (Stanelienė), Krištopaitis Antanas, Kruopis Saulius, Kuckaitė Eglė, Kučaitė Eglė Marija, Kučas Antanas, Kudaba Vladas, Kuicienė Birutė, Kulikauskienė Vida, Kundrotas Pranas (Kondratas?), Kupriūnas Klemensas Klemas, Kuzminskis Jonas (jaunesnysis), Kuzminskis Jonas (vyresnysis), Labutytė Eva (Ieva) Erika, Lantuchas Paulius (Lantuch paul), Leibzonas Dovydas, Leliukienė Daiva, Lengvenytė Rita, Liolys Jonas, Liorančienė Vilija, Liugaila Marius, Lugovojus Eugenijus, Mackevič Tatjana, Mačiulaitytė-Ošurkovienė Nijolė, Makūnaitė Albina, Maleckienė Stanislava Darija (Pakutinskaitė), Malkovas Mykolas (Mike), Marcelionytė-Paliukė Marija, Matijošaitytė Birutė (Kūryb. Vard. Zanavykė), Matuliauskas Adomas (jaunesnysis), Matuliauskas Adomas (vyresnysis), Matulionytė Agnė, Mazaliauskaitė (Petrulienė) Zita, Mazūras Henrikas, Mazurkevičius Rolandas, Mažeikytė Dalia Genovaitė, Mažrimas Edmundas, Medytė Stasė, Merkienė Irena Regina, Meškauskaitė Nijolė Ona, Mikšys Žibuntas, Mikulėnas Kęstutis, Misevičienė Irena, Misevičius M., Moncevičius – Mončys Vytautas, Monkevičiūtė Rakauskienė Diana, Motuza Matuzevičius Boleslovas Adomas, Narbutas Benas, Narbutas Motiejus, Narvydaitė Danutė, Navikienė Vida, Nedzelskis Adelbertas, Nekrašius Jonas, Nistelis Zenonas, Norbutas Kęstutis, Norbutė Asta, Norkienė Gintarė  Borkertaitė, Norkutė Vida, Novak Aleksandr (kūryb. vard. Magister), Nurdinova Daiva, Olbutas Antanas, Orantas Romualdas, Orinauskaitė Ina, Oškinytė Dovilė (Aleknavičienė), Oškutis Rimtautas, Pakeliūnas Algirdas Juozapas, Paliokienė Gopėnaitė Viktorija, Panaskova Irina, Panaskovas Vladimiras (Valerijus?), Paškauskaitė Janina Lili, Paukštytė Evelina, Paulauskienė-Gilliusson Aušra, Pečiūnaitytė Serena, Pempė Gediminas Petras, Petrauskas Juozas, Petronis Vytautas, Petrulis Klaudijus, Petrulis Mindaugas, Petrusevičius Ramūnas, Piečaitytė Karina, Plėštys Zigmantas, Plikionytė  Joana Danute Bružienė, Plungė Rimantas, Pocius Liudas, Pociūtė Dovilė, Porutis Povilas (Pranciškus), Poškutė Pumputienė Emilija, Pranckevičiūtė Bronislava, Prelgauskas Arūnas, Prielaidas Juozas, Prišmontienė Rasa, Pučkoriūtė Bronislava Laimutė, Pupelis Rimvydas, Purlys Jonas, Puronas Vilius, Putramentienė (Zalogienė Brazauskaitė) Lolita, Radvenskienė Asta Ribokaitė, Rakštikas Petras, Ramonas Kęstutis Petras, Ratkevičius Henrikas, Ratkevičiūtė Indrė, Rauduvė Petras, Regelskis Dalius, Repšys Andrius, Repšys Petras, Ridikas Rimantas, Ridikienė Jūratė (Milkintaitė), Rimkus Vytenis, Rimkūnas Rolandas, Rozinas Samuelis, Rudienė Audronė, Rudinskaitė Ugnė, Ruibienė Aldona Pletaitė, Rupšys Saulius, Ruščicas Ferdinandas (Ferdynand Ruszczyc), Rušienė Lina, Sabaliauskaitė Sabalaitė Čepukienė Margarita, Sakalauskas Algirdas, Sakalauskienė Gedvilaitė Laima, Saladinskaitė Jurgelionienė Elvyra Marija, Sauka Eulogijus Žirmantas, Saulėnienė Sigita, Savoniakaitė Vida, Seibutis Alvydas, Sereikaitė Jolanta, Simanaitienė Tatjana, Simanaitis Darius (iki 1992 m. D. Simanavičius), Simanaitis Edmundas, Simanaitis Lemturis (iki 1992 m. Simanavičius L.), Simanavičienė Vaiva (Vaišvilaitė), Skromanas Kastytis Leonas, Skuja Egils, Stančikaitė Birutė, Stasiulis Edmundas Pranciškus, Stasiūnaitė Rima, Stauskaitė Jūratė (Bičiūnienė), Steponavičius Algirdas Eugenijus, Steponavičius Jonas, Stirbytė Valaikienė Marta, Surgailienė Aspazija Daina Zieduonė, Surgailis Andrius, Šakalys Antanas Rimantas, Šaliamoras romanas, Šalkauskas Alvydas, Šaltė Eglė (Petravičiūtė), Šaltenytė Nijolė, Šapiro Izaokas, Šapiro Josifas, Šatas Antanas Vytautas, Šeinauskas Vytautas, Šerstenojus (Drakša) Levas, Šiaučiūnaitė Virginija (Baranauskienė Virga Paskus), Šiaučiūnas Povilas, Šimaitytė Račkauskienė Ona, Šimoliūnas Virginijus, Škimelis Šarūnas, Šlapikas Algimantas, Šlektavičius Gerardas, Šliuželis Vilius, Šlivinskienė Jolita, Šmergelis Laimonas (Laimis), Šteinys Zenonas, Šuliauskas Alfonsas, Švainauskas Kazimieras, Švažas Algimantas, Švėgžda Algimantas, Tomonis M., Tamošaitis Antanas, Tarabilda Kazys Rimtas, Tarabildienė Domicelė (merg. Tarabildaitė), Tarabildienė Vija Valerija (Lipskytė), Tauterienė Alina M., Tyčina Anatolijus, Toleikis Aloyzas, Tomkutė Dovilė (Dovilė Lina Tomkutė-Veleckienė), Trečiokaitė Žebenkienė Irena, Trinkūnienė Nijolė, Tubelytė Kriukelienė Laima, Tumėnaitė Bražėnienė Odeta, Udras Rimantas, Udrys Dalvis, Udrys Svajūnas, Uogintas Bronius (vyresnysis), Uzdraitė Loreta, Vaicekauskaitė Milda, Vaidila Albertas, Vaigeltaitė-Vasiliūnienė Roberta, Vaitkus Arūnas, Valantinaitė Jokūbonienė Bronė, Valius Vytautas Baltramiejaus, Varnas Adomas Juozas, Varnas Jonas, Vaskelaitė  Čebatorienė Danutė, Vėbra Tadas, Vėgėlė Evaldas, Vėliuvienė Ramunė Antanina, Venclovas Virginijus, Venslovaitė Gintalienė Alfreda (Zokaitienė), Vepštienė Henrieta (Vepštas-Virkau), Vidrinskas Egidijus, Vilčiauskas Ignas, Vilutienė Ingelevičiūtė Nijolė, Vilutis Mikalojus Povilas, Virkau Vytautas Osvaldas, Vitkauskas Anatolijus, Vnarauskas Eugenijus, Volckevičius Ričardas, Vosylius Rimvydas, Vosyliūtė Marta, Zaikauskas Andrius, Zakienė Salvija, Zaloga Aidas, Zalogaitė Elžbieta, Zdzichauskis Vaclovas, Zovė Jokūbas, Zubrytė Emilija, Žabarauskaitė Vita, Žalnieriūtė Danutė, Žiauberis Edmundas, Žičkis Alvydas, Žilienė Stasė Tamonytė, Žilinskaitė Kristina, Žilytė Birutė, Žilytė Ugnė, Žilius Vladislovas (Vladas), Žmuida Irtas, Žmuidienė Rasa (Veigeltaitė), Žukauskaitė Mockūnienė Neringa, Žvilius Alfonsas, Žviliūtė Živilė, Žviliuvienė Irena.

Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugomų XX-XXI a. Lietuvos ekslibrisų kūrėjų sąrašas. Dailės skyriaus vedėjos Jūratės Kaučiakitės inf.

 Aleknavičienė Dovilė, Alinskaitė-Mickonienė Zita, Arbačiauskas Mantas, Augutis Arūnas, Bagdonavičius Gerardas, Baliulevičius Bronislovas, Bičiūnas Vaidevutis, Bulaka Mečislovas, Buračas Jonas, Burba Jonas Juozas, Vidbergas Žygimantas, Černiauskaitė Vlada, Dilka Vincas, Dobužinskis Mstislavas, Beresniovas Vladimiras, Birgėla Edmundas, Brazauskaitė-Zalogienė Lolita, Buivydas Tomas Rimantas, Burneckis Sigitas, Burokas Jonas, Burokas Marijus, Čarna Romualdas, Čepauskas Alfonsas, Černiauskas Andrius, Damulytė Kristina, Dauguvietis Arvydas, Dichavičius Rimantas Vladislavas, Dumskytė Lina, Faraponis Sigitas, Gaižauskaitė Rima, Galaunė Paulius, Galdikaitė Jolanta, Galdikas Valerijonas, Ganusauskas Česlovas, Gecevičius Juozas, Gedminas Antanas, Grybauskaitė Dalia Loreta, Ikamas Saulius, Indrašius Algirdas, Indrašius Algirdas, Intaitė Indrė, Ivanauskas Ramūnas, Jakštas Vytautas, Janulis Vaidotas, Jonynas Vytautas Kazimieras, Juchnevičius Eduardas, Jucys Valerijonas Vytautas, Juodikaitis Jaronimas Kastytis, Juozonis Leonas, Jurgelionienė Elvyra Marija, Kalinauskas Vytautas, Katauskas Savinijus, Katilius Emanuelis Izaijas, Katkus Kostas, Kisarauskas Vincas, Kizilaitytė Neringa, Klemkaitė Sigita, Kmieliauskas Jaronimas, Kononova Olga, Kontrimas Česlovas, Kosciuška Vaclovas, Krasauskas Stasys, Kučas Antanas, Kučas Antanas, Kudaba Vladas, Kupriūnas Klemensas, Kupšytė Agnė, Kuzminskis Jonas, Labutytė Eva, Leščinskis Vladislovas, Lingytė Dovilė, Maleckienė Stanislava, Matuliauskas Vyresnysis Adomas, Mazūras Henrikas, Mazūras Henrikas, Mažrimas Edmundas, Medytė Stasė, Mikonis Robertas, Mikšys Žibuntas, Moncevičius Vytautas, Motuza-Matuzevičius Boleslovas, Nistelis Zenonas, Oškinytė-Eimanavičienė Gražina Viktorija, Pakeliūnas Algirdas, Panaskovas Vladimiras, Paškauskaitė Janina Lili, Paulauskienė-Gilliusson Aušra, Pempė Gediminas Petras, Petrauskas Juozas, Petronis Vytautas, Plėštys Zigmantas, Prišmontienė Rasa, Pučkoriūtė Bronislava Laimutė, Pupelis Rimvydas, Ratkevičius Henrikas, Raudonytė Lina, Rauduvė Petras, Repšys Vaidotas, Rubytė Ernesta, Rucevičius Antanas, Rūkštelė Antanas, Rusteika Zigmantas, Rutkauskas Stasys, Sakalauskienė Laima, Salezkis N., Skėrytė Vilma, Skudžinskas Gytis, Steponavičius Algirdas Eugenijus, Stikliuvienė Lina, Striaupa Audrius, Stugys Antanas, Surantienė Jekaterina, Surgailienė Aspazija, Daina Zieduonė, Šalavejus, Šaliamoras Romanas, Šaltenytė Nijolė, Šapiro I., Šiaučiūnas Povila, Šimaitytė-Račkauskienė Ona, Šiurna Laimutis, Šliuželis Vilius, Švabas Andrius, Tamošaitis Antanas, Tamošaitytė Asta, Tarabildienė Domicelė, Tauteris Gintaras, Tyčina Anatolijus, Timinskas Vytautas Vincentas, Toleikis Aloyzas, Vaičaitis Adolfas, Valantinaitė-Jokūbonienė Bronė, Valius Vytautas Baltramiejus, Valutytė Aurelija, Vasiliūnienė Roberta, Venclovas Virginijus, Venclovas Virginijus, Venclovas Virginijus, Virkau Vytautas Osvaldas, Vnarauskas Eugenijus, Vnarauskas Eugenijus, Zapustaitė Inga, Zdzichauskas Vladas, Žideliūnas Robertas, Žilinskas  K., Žviliūtė Živilė, Žviliuvienė Irena.

 

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos fonduose saugomi šių lietuvių (gyvenusių ar gyvenančių Lietuvoje ir išeivijoje) autorių sukurti ekslibrisai. Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vedėjos N. Budreckienės inf.

Valentinas Ajauskas, Daiva Basevičienė, Kristina Blankaitė, Rimantas Buivydas, Augustinas Virgilijus Burba, Sigitas Burneckis, Aušra Čapskytė, Alfonsas Čepauskas, Rūta Emigart, Čiuželienė, Kristina Daniūnaitė, Rima Gaižauskaitė, Juozas Gecevičius, Vytautas Gocentas, Ramunė Grikštaitė, Daiva Gudelytė, Algimantas Indrašius, Rasa Janulevičiūtė, Adolfas Jucys, Valerijonas Jucys, Elvyra Marija Jurgelionienė, Vytautas Jurkūnas, Gerutis Kalpokas, Gražina Kazakevičiūtė, Sigita Kišonaitė-Auželienė, Vaiva Kovieraitė, Elvyra Kriaučiūnaitė, Vladas Kudaba, Eva Labutytė, Marius Liugaila, Tatjana Mackevič, Stanislava Maleckienė, Birutė Matijošaitytė, Henrikas Mazūras, Dalia Mažeikytė, Stasė Medytė, Arnoldas Milukas, Regina Milukienė, Vytautas Moncevičius, Antanas Olbutas, Gražina Oškinytė, Vladimiras Panaskovas, Jadvyga Paukštienė (JAV), Vytautas Petronis, Karina Piečaitytė, Zigmantas Plėštys, Emilija Poškutė-Pumputienė, Bronislava Pranckevičiūtė, Asta Radvenskienė, Kęstutis Petras Ramonas, Dalius Regelskis, Jūratė Rekevičiūtė, Eglė Ruibytė, Stasys Rutkauskas, Jolanta Sereikaitė, Tatjana Simanavičienė, Viktoras Simankevičius (Australija), Lidija Skačkauskaitė-Kuklienė, Juozas Sodaitis (JAV), Antanas R. Šakalys, Vytautas Šakalys, Ramonas Šaliamoras, Alvydas Šalkauskas, Nijolė Šaltenytė, Povilas Šiaučiūnas, Ona Šimaitytė-Račkauskienė, Laima Švabaitė-Petrulienė (JAV), Veronika Švabienė (JAV), Algis Švažas, Milda Urbšytė, Adolfas Vaičaitis (Australija), Arūnas Vaitkus, Eglė Vertelkaitė, Gabija Vidrinskaitė, Egidijus Vidrinskas, Lolita Zalogienė, Danutė Žalnieriūtė, Kristina Žilinskaitė.

 

Vilniaus dailės akademijos bibliotekoje saugomų XX a. Lietuvos ekslibrisų kūrėjų sąrašas. VDA muziejaus direktoriaus Dr. Vido Poškaus inf.

Valentinas Ajauskas, Lena Ausiejūtė, Viktoras Bakšys, Vladas Drėma, A. Eigirdienė, Gintaras Gecevičius, Rimtautas Gibavičius, Nijolė Ingelevičiūtė, Margarita. Jasilionytė, Danutė Jonkaitytė, Valerijonas Jucys, Vilius Jurkūnas, Rimvydas Kepežinskas, Daiva Lagauskaitė, Kostas Markevičius, Audronė Petrašiūnaitė, Emilija Poškutė, Volanda Raupelytė, Egidijus Rudinskas, Morta Stirbytė, Nijolė Šaltenytė, Onutė Šimaitytė, Algimantas Švažas, Algė Varnaitė, Kęstutis Vasiliūnas, Audronė Uborevičiūtė (Klimienė), Danutė Žalnieriūtė.  

Vilniaus dailės akademijos muziejuje saugomų XX-XXI a. ekslibrisų kūrėjų sąrašas. VDA bibliotekos direktorė Rūtos Kuodienės inf.

 Loreta Adomavičiūtė, Valentinas Ajauskas, Lena Ausiejūtė, Giedrė Bulotaitė, Vaclovas Butrimas, Tatjana chajit, Stasys Eidrigevičius, Margarita Jasilionytė, Vytautas Jurkūnas, Zina Kaminskaitė, Guljnara Kasmalijeva, Irena Kaziūnaitė, Dainius Kuzminskis, Daiva Lagauskaitė, Kostas Markevičius, Vida Norkutė, Marija Petrašiūnaitė, Emilija Poškutė, Arūnas Prelgauskas, Audrius Puipa, Aistė Ramūnaitė, Volanda Raupelytė, Egidijus Rudinskas, Onutė Šimaityte, Rima Stasiūnaitė, Jūratė Stauskaitė, Morta Stirblytė, Lilija Tulytė, Jolanta Vilija Galdikaitė, Alfonsas Žvilius.

 

Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomų XX-XXI a. Lietuvos ekslibrisų kūrėjų sąrašas. Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorės Nijolės Klingaitės-Dasevičienės inf.

Valentinas Ajauskas, Paulius Augis-Augustinavičius, Gerardas Bagdonavičius, Irena Bajoriūnaitė, Janina Bertašiūtė, Rimas Bičiūnas g. 1942, Galina Bugajeva, Rimantas Buivydas, Augustinas Burba, Saulius Chlebinskas, Alfonsas Čepauskas, Vladislava Černiauskaitė,  Aušra Čapskytė, Viktorija Daniliauskaitė, Birutė Demkutė, Gražina Didelytė, Mstislavas Dobužinskis, Kostas Dockus, Vladas Drėma, Paulius Galaunė, Laima Gedvilaitė-Sakalauskienė, Rimtautas Gibavičius, Giedrė Gučaitė, Kęstutis Gvalda, Ieva Labutytė, Saulius Ikamas, Jurga Ivanauskaitė, Vytautas Jakštas,  Valentas Janauskas, Vaidotas Janulis, Giedrius Jonaitis, Vytautas Jonynas, Danutė Jonkaitytė, Vida Jovaišienė, Eduardas Juchnevičius, Valerijonas Jucys, Pranas Jučys, Jaronimas Juodikaitis, Vytautas Jurkūnas vyr., Ramunė Kalniūnaitė, Gediminas Karalius, Gediminas Karosas, Arvydas Každailis, Vincas Kisarauskas, Saulė Kisarauskienė, Jonas Klimanskas, Aldona Kliševičienė, Antanas Kmieliauskas, Vaclovas Kosciuška, Elvyra Kriaučiūnaitė, Eglė Kučaitė, Antanas Kučas, Jonas Kuzminskis vyresn., Paulius Lantuchas, Birutė Matijošaitytė, Adomas Matuliauskas vyr., Adomas Matuliauskas, Žibuntas Mikšys, Vida Norkutė, Vladimiras Panaskovas, Juozas Petrauskas, Algirdas Petrulis g. 1915, Joana Plikionytė-Bružienė, Emilija Poškutė, Elena Poželaitė, Rasa Prišmontaitė, Laima Pučkoriūtė, Petras Račius (VU rankraščių sk. buvęs vyr. bibliotekininkas), Petras Rauduvė, Petras Repšys, Elvyra Saladinskaitė-Jurgelionienė, Laima Skerstonaitė, Jūratė Stauskaitė, Antanas Šakalys, Laisvydė Šalčiūtė, Nijolė Šaltenytė, Vytautas Šatas, Povilas Šiaučiūnas, M. Šulman, Irena Trečiokaitė- Žebenkienė, Milda Vaicekauskaitė, Nijolė Vilutienė, Mikalojus Povilas Vilutis, Vytautas O. Virkau, Danutė Žalnieriūtė, Irena Žemaitytė-Geniušienė, Stasė Žilienė, Irena Žviliuvienė.

 

 

 
Skip to content