Efektyvus Lietuvos viešųjų bibliotekų informacinės sistemos naudojimas siekiant pagerinti vartotojų aptarnavimo kokybę

vizualasProjekto tikslas
Užtikrinti Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, dirbant su modernizuojama LIBIS sistema, siekiant didinti bibliotekų teikiamų paslaugų kokybę.

Projekto uždaviniai
1. Parengti mokymų medžiagą, atsižvelgiant į atnaujintos LIBIS sistemos
procesus (5 mokomosios medžiagos paketai).
2. Paruošti nuotolinių mokymų lektorius iš LNB ir apskričių bibliotekų darbui Moodle sistemoje (20 lektorių).
3. Paruošti regionų viešųjų bibliotekų darbuotojus darbui su Moodle sistema (5 grupės 5 apskrityse po 20 ar daugiau žmonių).
4. Patalpinti mokymų medžiagą Moodle sistemoje.
5. Surinkti ir koordinuoti nuotolinių mokymų grupes (ne mažiau 100 grupių).
6. Pravesti nuotolinius mokymus Moodle sistemoje Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojams (ne mažiau kaip 2000 darbuotojų).

Projekto trukmė
2020 m. kovo 2 d.–2021 m. gruodžio 10 d.

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai
Vilniaus apskrities Adomo Mickečiaus viešoji biblioteka
Kauno apskrities viešoji biblioteka
Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys
Projektų valdymo skyrius

Projekto finansavimo šaltinis, dotacija (Eur)
Lietuvos kultūros taryba. Dotacija – 11700 Eur.

Projekto tikslinės grupės:
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, visų apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojai.

Numatomi projekto rezultatai:
Užtikrintas bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas dirbant su modernizuojama Lietuvos viešųjų bibliotekų informacinės sistema ir siekiant didinti paslaugų kokybę.

Kontaktinis asmuo
Povilas Sapkauskas, Projektų valdymo skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkas, tel. 239 8631, el. p. povilas.sapkauskas@lnb.lt

logotipas

 
Skip to content