Knygą kuriame neįprastai

Projekto laikotarpis: 2020 02 01–2020 12 01

Projekto vadovė: Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus Knygos grafikos centro vyresnioji metodininkė Lolita Putramentienė, tel. (8 41) 42 05 10, el. p. kgc.lolita@savb.lt.

Trumpas projekto pristatymas:

Projektas „Kuriame knygą  neįprastai“ – tai inovatyvios knygos kūrimo keturių edukacijų ciklas, skirtas atskirtyje esančioms bendruomenėms iš Moterų veiklos inovacijų centro ir Širdininkų klubo. Projektu siekta suburti atvirą vartotoją ir kūrėją, tikslines grupes įtraukti į kultūrinę veiklą ir kūrybinį gyvenimą, sukurti meno produktą – inovatyvią knygą, skatinant probleminių asmenų kūrybingumą ir pasitikėjimą savimi.

Bibliotekos lange – neįprastos istorijos neįprastose knygose

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.