Kultūra ant slenksčio: kultūrinė kiemų intervencija II

Projekto trukmė: 2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 1 d.

Daugiau informacijos: kultūros projektų vadovė Urtė Šulskienė, tel. (8 41) 43 34 68, el. paštas urte.sulskiene@savb.lt

Projekto partneriai ir rėmėjai: Šiaulių rajono savivaldybė, VšĮ „Šiauliai plius“, UAB „Busturas“, UAB „Saulės radijas“, UAB „Šiaulių televizija“, Šiaulių turizmo informacijos centras, VšĮ „Literatūra ir menas“, UAB „Saulės pica“, MB „Bičiukai veža“, UAB „LG Keleiviams“, UAB „Garsas LT“, IĮ „OWEXX“, UAB „Gorila reklama“, UAB „TOI-TOI“, kelionių žurnalas „Kelionės ir pramogos“.

Trumpas projekto pristatymas: 2019 m. gegužės–rugpjūčio mėn. Šiaulių miesto daugiabučių kiemuose ŠAVB vykdytas projektas „Kultūra ant slenksčio: kultūrinė kiemų intervencija“ susilaukė didelio vietos bendruomenių, miestiečių ir miesto svečių, žiniasklaidos susidomėjimo. Projekto metu miesto daugiabučių kiemuose organizuotų susitikimų-diskusijų su žymiais miesto, šalies kultūros ir visuomenės veikėjais renginiuose apsilankė per 1000 dalyvių. Atsižvelgdama į 2019 m. rezultatus, ŠAVB mato poreikį ir toliau kurti kokybišką, vietines vertybes skatinančią bendruomenių ir kultūrinį identitetą puoselėjančią renginių organizavimo daugiabučių namų kiemuose praktiką, tęsti diskusijų-pokalbių su savo srities profesionalais, kultūros veikėjais organizavimą stiprinant mikrorajonų, daugiabučių namų bendruomenių aktyvumą, bendradarbiavimą, aktyvų ir gyvą vietos identiteto formavimąsi, ugdant šiuolaikinio meno, kultūros eksperimentams atvirą vartotoją.

Kertinė projekto ambicija –  organizuojant renginius daugiabučių kiemuose kurti šiuolaikinės visuomenės poreikius ir lūkesčius atitinkančią kūrybinių raiškų įvairovę ir jų prieinamumą Šiaulių regione įtraukiant į renginių organizavimą įvairias miesto bendruomenes, organizacijas, jaunimo organizacijų savanorius, kurti decentralizuotų kultūrinių renginių praktiką taip skatinant įvairių bendruomenių, mėgėjų, profesionalaus ir netradicinio meno atstovų bendradarbiavimą, aktyvų įsitraukimą į kūrybines veiklas, sudarant sąlygas bendruomenių meninei saviraiškai ir kūrybingumui, pristatant įvairias iniciatyvas (festivalius, kūrybines dirbtuves, edukacines programas ir kt.), stiprinančias ir puoselėjančias regiono savitumą ir išskirtinumą bei didinančias kultūros prieinamumą.

„Kiemai“ 2020. Vaizdo įrašai

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

 
Skip to content