Edukaciniai interaktyvūs istorinės atminties puoselėjimo instrumentai: „Dėk į kojas!“

vizualasProjekto trukmė: 2021-03-08–2022-10-21

Projekto vadovė: Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Sigita Vaitkaitytė, tel. (8 41) 371737, el. p. s.vaitkaityte@savb.lt

Projekto partneriai: Šiaulių turizmo informacijos centras, UAB „Turisto pasaulis“, VšĮ „Bendrauk, ugdyk save, keiskis“, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka.

Trumpas projekto pristatymas:

Įgyvendinant projektą bus sukurti ilgalaikiai interaktyvūs edukaciniai instrumentai, kuriuos pasitelkus bus formuojama istorinė atmintis orientuota į spaudos draudimo laikotarpį. Didelis dėmesys bus skiriamas Šiaulių krašto knygnešių atminimui bei kultūros paveldo objektams, susijusiems su šia tema.

Projekto tikslas. Puoselėti Šiaulių krašto knygnešystės, lietuviškos spaudos ir lietuvių kalbos istorinę atmintį, stiprinti kultūrinį visuomenės narių identitetą; skatinti ir remti aktyvų laisvalaikį gryname ore įveiklinant kultūros paveldo objektus mieste, išplėsti nuolatinio savarankiško ir organizuoto visuomenės narių intelektinio-fizinio judumo galimybes.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.