Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Quo vadis, kraštotyra?“

vizualasProjekto trukmė: 2021-08-02–2021-12-31

Projekto vadovė: Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Sigita Vaitkaitytė, tel. (8 41) 371737, el. p. s.vaitkaityte@savb.lt

Projekto partneriai: Kauno apskrities viešoji biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus biblioteka, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, Lietuvos kraštotyros draugija, Šiaulių kraštotyros draugija.

Trumpas projekto pristatymas: Projektu siekiama apsikeisti gerąja kraštotyros patirtimi, tobulinti kraštotyros veikla užsiimančių darbuotojų kvalifikaciją, nubrėžti galimas tolesnio jos vystymosi kryptis bei gaires. Norima užtikrinti kraštotyros veiklos kokybinę tąsą Šiaulių krašte bei sustiprinti šią veiklą visoje Lietuvoje. Projekto metu rengiama konferencija bibliotekų ir kitų atminties institucijų specialistams, konkrečia kraštotyros veikla užsiimantiems asmenims (pvz., mokytojams) suteiks naujų žinių apie kraštotyros specifiką ir šiuolaikines aktualijas, mokslinį ir gyvenimišką kraštotyros pritaikomumą, inspiruos naują požiūrį į kraštotyrininko veiklą ir jo kuriamą produktą. 

Projekto tikslas. Aktualizuoti kraštotyrą kaip svarbią vietos identiteto formavimo priemonę ir didinti šios Šiaulių regiono ir šalies mastu svarbios istorinės atminties puoselėjimo disciplinos profesionalumą bei inovatyvumą, organizuojant mokslinę-kultūrinę diskusiją apie tendencijas bei kryptis, praktinį pritaikomumą, gerosios patirties sklaidą nacionalinės konferencijos formatu.

Projektą iš dalies finansuoja: Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.