Vytenio Rimkaus bibliografijos rodyklės rengimas ir leidyba

rodyklė, vizualasProjekto trukmė: nuo 2021-06-15 iki 2021-12-31

Projekto vadovė: Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Rasa Streckienė, tel. (8 41) 37 17 37., el. p. r.streckiene@savb.lt.

Projekto partneriai: Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius, Lietuvos dailininkų sąjungos Šiaulių dailininkų organizacija, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Šiaulių skyrius, Šiaulių kultūros centras, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija.

Trumpas projekto pristatymas:

Vytenis Rimkus – dailininkas, menotyrininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos mokslo ir visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto garbės pilietis. Šiaulių regiono kultūros, mokslo, švietimo visuomenei jis yra žinomas kaip iškili asmenybė, kurios darbai daro reikšmingą poveikį regiono ir visos Lietuvos dvasiniam gyvenimui. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka šiuo projektu siekia išleisti išsamią Vytenio Rimkaus (1930–2020) kūrybinio kelio bibliografiją ir taip įamžinti jo atminimą, aktualizuoti reikšmingą V. Rimkaus indėlį į Lietuvos kultūrą, meną, menotyros mokslo raidą. V. Rimkaus bibliografijos rodyklėje susistemintai bus pateikiama medžiaga, parengta per visą gyvenimą, atskleidžianti V. Rimkaus nuveiktus darbus meno, kultūros ir visuomeninėje srityse.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.