Nevyriausybinių organizacijų atstovų bendrųjų vadybos ir komunikacijos kompetencijų tobulinimas

vizualasProjekto trukmė:  2022 m. kovo 1–gruodžio 15 d.

Daugiau informacijos: kultūrinių projektų vadovė Urtė Šulskienė, tel. (8 41) 43 34 68, el. paštas urte.sulskiene@savb.lt

Projekto partneriai:

Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija, Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacija, VšĮ „Eduplius“.

Trumpas projekto pristatymas:

Projektu siekta tobulinti Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių nevyriausybinio sektoriaus kultūros ir laisvalaikio organizacijų bendrąsias projektų valdymo, rinkodaros ir komunikacijos kompetencijas, siekiant gerinti šių organizacijų paslaugų ir produktų kokybę bei prieinamumą visuomenei. Organizuoti mokymai, skirti šioms bendrosioms kompetencijoms tobulinti:

  • Vertės visuomenei kūrimas ir asmeninė lyderystė (auditorijų plėtra; socialiniai ryšiai ir tinklaveika);
  • Vadyba ir lyderystė (projektų inicijavimas ir valdymas);
  • Rinkodara ir komunikacija (rinkodaros ABC ir rinkodaros komunikacija; internetinis ir socialinių medijų marketingas; vizualinės komunikacijos pagrindai).


Organizatorė – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.

Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

 
Skip to content