Projektas „Šviečiantis kodas“

vizualasProjekto trukmė: nuo 2023-07-01 iki 2023-12-31.

Projekto vadovė: vyr. bibliotekininkė Jurgita Vijūnienė, tel. (8 41) 37 17 37, el. paštas jurgita.vijuniene@savb.lt

Projektas skatins jaunuolių kūrybiškumą, plės saviraiškos priemonių įvairovę ir meninio pažinimo ribas, taip pat skatins domėtis kraštiečiais, populiarins knygos ženklą, kaip išskirtinį mažosios grafikos kūrinį. Bus mezgamos naujos partnerystės ir ryšiai tarp švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojų bei profesionalių menininkų.

Projekto tikslas – ugdyti jaunimo meninius gebėjimus, kūrybinę saviraišką ir prigimtinį kūrybiškumą pasitelkiant mažai naudojamą meno formą – ekslibriso meną, suburiant profesionalus ir mėgėjus bendrai kūrybinei veiklai.

Tikslui pasiekti projekto veiklos bus įgyvendinamos etapais:

1. Rengiamos kūrybinės dirbtuvės Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekoje, kurių metu profesionalūs menininkai išsamiai pristatys knygos grafikos meną Šiaulių apskrities mokyklų dailės mokytojams. Šie turės galimybę plačiau susipažinti su ekslibriso ištakomis ir kolekcijomis, išmėginti jo praktinį įgyvendinimą įvairiomis technikomis.

2. Rengiamos ekslibriso dirbtuvės Šiaulių apskrities mokyklose. Pagal specialiai parengtus nuostatus bus organizuojami konkursai. Geriausius mokinių sukurtus ekslibrisus rinks mokyklos sudaryta ir ŠAVB suburta profesionalių menininkų jungtinė komisija.

3. Iš komisijos atrinktų ekslibrisų bus parengta netradicinė kilnojama paroda (ant šviečiančių knygų), kuri bus eksponuojama mokyklose, jaunimo pamėgtose vietose: kavinėse, jaunimo erdvėse, sporto klubuose, grožio salonuose ir kt.

 

Organizatorė – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.

Projektą iš dalies finansuoja: Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

 
Skip to content