Rekomenduojamos literatūros sąrašas

Atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyrius parengė rekomenduojamojo pobūdžio grožinės literatūros istorine tematika sąrašą. Į jį buvo įtrauktos 2008–2018 m. išleistos lietuvių ir užsienio autorių knygos.
Literatūros sąrašas sugrupuotas pagal istorinius laikotarpius: priešistorė ir senovė, Viduramžiai, Naujieji amžiai ir Naujausieji laikai. Pateiktos trumpos kūrinių anotacijos. Tikimės, kad šis sąrašas skaitytojus supažindins su istorinės tematikos grožine literatūra, papildys žinias apie istorinius įvykius, reiškinius, asmenybes, paskatins domėtis istorija, ugdys patriotiškumą ir pilietinę atsakomybę.

PARSISIŲSTI LITERATŪROS SĄRAŠĄ