Darbo užmokestis

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojų vidutinis mėnesio paskirtasis darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.

Tarnautojai 2022 m. I  ketvirtis 2022 m. II  ketvirtis 2022m.

/// ketvirtis

2022m.

/V ketvirtis

Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis  
Direktorius 1
Direktoriaus pavaduotojas 1
Administratorius 1
Vyriausiasis finansininkas 1
Finansininkas 1
Projektų kuratorius 2
Vyr. metodininkas 1441 1441 1492 1492 4
Edukatorius 1284 1284 2
Informacijos specialistas 1316 1348 1348 1348 2
Parodų kuratorius 1
Vyresn. tyrėjas 1
Dizaineris maketuotojas 1457 1457 1457 1457 2
Kultūros projektų vadovas 1
Rinkodaros specialistas 1
Skyrių vedėjai 1864 1927 2036 2036 4
Kalbos tvarkytojas 1
Kompiuterijos

inžinierius

1
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas 1
Kompiuterinių sistemų administratorius 1
Bibliotekininkas-

registratorius

1086 1086 2
Vyr. bibliotekininkai 1366 1407 1407 1407 7
Vyresn. bibliotekininkai 1142 1164 1175 1175 13
Bibliotekininkai 1045 1057 1057 1057 10
Vyr. bibliotekininkas – metodininkas 1530 1530 7
Kultūrinės veiklos vadybininkas 1
Projektų koordinatorius 1
Projektų kuratorius 1
Kultūrinių renginių organizatorius 1
Elektrikas 1
Automobilio vairuotojas 1
Knygrišys 1
Stalius 1
Budėtojai 1
Pagalbinis darbininkas 1
Aplinkos tvarkytojas 1
Valytojos 730 730 730 730 5
Iš viso 84

———————–

Tarnautojai 2021 m. I  ketvirtis 2021 m. II ketvirtis 2021 m. III ketvirtis 2021 m. IV ketvirtis Pareigybių skaičius*
Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis  
Direktorius 1
Direktoriaus pavaduotojas 1
Administratorius 1
Vyriausiasis buhalteris 1
Buhalterė 0,5
Projektų kuratorius 1
Vyr. metodininkas 1240 1240 1240 1240 4
Vyresn. metodininkas 1
Informacijos specialistas 1182 1182 2
Parodų kuratorius 0,5
Tyrėjai 1078 1078 1078 1078 1
Kultūrinių renginių organizatorius 0
Kultūros projektų vadovas 1
Rinkodaros specialistas 1
Skyrių vedėjai 1495 1495 1495 1495 5
Kalbos tvarkytojas 1
Dizaineris maketuotojas 1209 1209 1209 1209 1,5
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas 0,5
Kompiuterijos inžinierius 1
Kompiuterinių sistemų administratorius 1
Kompiuterinės Įrangos derintojas 0
Vyr. bibliotekininkai 1156 1156 1156 1156 14
Vyresn. bibliotekininkai 1023 1023 1023 1023 11
Bibliotekininkai 974 974 974 974 10
Registratorius 974 974 974 974 1,5
Elektrikas 0,5
Automobilio vairuotojas 1
Knygrišys 1
Stalius 0,5
Budėtojai 0.5
Pagalbinis darbininkas 0,5
Aplinkos tvarkytojas 1,5
Valytojos 642 642 642 642 6
Iš viso 79
Tarnautojai 2020 m. I  ketvirtis 2020 m. II ketvirtis 2020 m. III ketvirtis 2020 m. IV ketvirtis Pareigybių skaičius*
Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis  
Direktorius 1
Direktoriaus pavaduotojas 1
Administratorius 1
Vyriausiasis buhalteris 1
Buhalterė 1
Projektų kuratorius 1
Vyr. metodininkas 1060 1077 1077 1077 3
Vyresn. metodininkas 1
Informacijos specialistas 1030 1030 1030 1030 2
Parodų kuratorius 0,5
Tyrėjai 0,5
Kultūrinių renginių organizatorius 1
Kultūros projektų vadovas 1
Rinkodaros specialistas 1
Skyrių vedėjai 1385 1423 1423 1423 5
Kalbos tvarkytojas 1
Dizaineris maketuotojas 1087 1087 1087 1087 1,5
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas 0,5
Kompiuterinių sistemų administratorius 1
Kompiuterinės Įrangos derintojas 1
Vyr. bibliotekininkai 1108 1115 1128 1128 13
Vyresn. bibliotekininkai 980 986 986 986 13,5
Bibliotekininkai 926 924 931 931 14
Registratorius 917 924 924 924 1,5
Eksploatavimo inžinierius 1
Automobilio vairuotojas 1
Knygrišys 1
Stalius 0,5
Budėtojai 0.5
Pagalbinis darbininkas 0,5
Aplinkos tvarkytojas 1
Valytojos 607 607 607 607 6
Iš viso 84

*Nuo 2020 m. liepos 1 d.

 
Skip to content