Kita veikla

Amerikos skaitykloje rengiamos informacinės, pažintinės, proginės parodos ir jų pristatymai. Bendradarbiaujama su miesto ir regiono švietimo įstaigomis rengiant įvairius konkursus, viktorinas, išvykas. Tarpininkaujama palaikant draugiškus vietos moksleivių ryšius su bendraamžiais amerikiečiais. Amerikos skaitykla vykdo ir dalyvauja bibliotekos projektinėje, leidybinėje veikloje.

 
Skip to content