Apie literatūrą gyvenimiškai

Pasigendate naujų patirčių literatūroje? Pristatome naują Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos rubriką „Apie literatūrą – gyvenimiškai“ su literatūrologe Dalia Jakaite:

Apie literatūrą esu kalbėjusi ir rašiusi įvairiai: akademiškai ir kasdieniškai, monologiškai ir dialogiškai, aiškiai, suprantamai ir nelabai, iš religinio ir stilistinio požiūrio taško… Į šiuolaikinę literatūrą teko gilintis dirbant su studentais, rašant apie poeziją ir tiesiog kalbantis su kuo nors prie vyno taurės ar „messengerio“ langelio. Pokalbis (su kūriniu, kitu asmeniu…) – tai galėtų būti viena svarbiausių gyvenimiško požiūrio siekiamybių, į literatūrą žvelgiant visaip.

Ką reiškia gyvenimiškai? Daugiau dėmesio kūrinyje slypinčiai gyvenimiškai kasdienybei įvairiais jos pavidalais, teksto sąsajai su asmeninėmis, subjektyviomis mano ar kito patirtimis. Viso to galima tikėtis iš knygų pristatymų, mano pačios ir kitų autorių rašomų naujausių knygų recenzijų. Tarsi nieko naujo ir ypatingo? Bet naujų patirčių vis pasiūlo pati literatūra. 

Doc. dr. Dalia Jakaitė

 
Skip to content