Dalyvavimas edukaciniuose užsiėmimuose

ŠAVB siūlomi edukaciniai užsiėmimai

Kultūros paso ir kiti edukaciniai užsiėmimai kontaktiniu būdu organizuojami vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ 2021-06-01 suvestinėje redakcijoje nurodytais reikalavimais:

 • Dalyviams prieš kiekvieną edukacinį užsiėmimą būtina išankstinė registracija.
 • Registracija į kontaktiniu būdu organizuojamus edukacinius užsiėmimus uždarose erdvėse:
  • vienos klasės (grupės, sudarytos iš tos pačios klasės) mokiniai besimokantys mišriu būdu;
  • ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai, skirtingų klasių mokiniai, suaugusieji – ne daugiau nei 30 asmenų.
 • Edukaciniuose užsiėmimuose atvirose erdvėse dalyvių skaičius neribojamas.
 • Vyresni nei 6 metų asmenys užsiėmimų organizavimo vietose privalo dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).
 • Nustačius, kad mokiniui pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai, mokinys nedelsiant atskiriamas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai). 
 • Užsiėmimų, organizuojamų uždarose erdvėse, vykdymo vietoje sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai.
 • Laikomasi kitų aktualių LR sveikatos apsaugos ministro 2021 sprendimo Nr. V-465 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ 2021-06-01 suvestinėje redakcijoje nurodytų reikalavimų.

Aptarnavimo tvarka gali keistis atsižvelgiant į Vyriausybės priimtus sprendimus, oficialias rekomendacijas.