Korupcijos prevencija

Jei bibliotekoje susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. paštu bibl@savb.lt. Gauti pranešimai peradresuojami už korupcijos prevenciją bibliotekoje atsakingam asmeniui – Vaidai Kiaušaitei.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu. Pranešimus pateikusiems asmenims bus užtikrintas konfidencialumas bei galės būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimus, laisvos formos pranešimu, o ne užpildžius nustatytą pranešimo apie pažeidimą formą, privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-14 nutarimo Nr. 1133 priedu.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.