Lietuvoje išleistų katalogų sąrašas

Lietuvos ekslibriso kūrėjai XX–XXI a.: enciklopedinio žinyno rengimas

Renkant informaciją Lietuvos ekslibriso kūrėjų enciklopediniam žinynui, svarbu parengti bendrų parodų ir konkursų sąrašą, padėsiantį biografijų rengėjams aprėpti ekslibriso kūrėjų dalyvavimo respublikinėse parodose, ekslibriso bienalėse ir konkursuose patirtį. Čia pateikiame Lietuvoje išleistų katalogų sąrašą. Sąrašas nuolat pildomas. Jį rengia menotyrininkė Gražina Montvidailė ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Kultūros paveldo tyrimų ir sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė Asta Kaktytė .

Medžiagos Lietuvos ekslibriso kūrėjų enciklopediniam žinynui rinkimo darbai vykdomi įgyvendinant projektą „XX–XXI a. Lietuvos ekslibriso kūrėjai: enciklopedinio žinyno rengimas“. Projektą organizuoja Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

Respublikinių ekslibriso parodų katalogai:

 • Pirmoji respublikinė ekslibrisų paroda: katalogas / Sud. Kalinauskas V. Vilnius, 1960.
 • Antroji respublikinė ekslibrisų paroda: katalogas / Sud. Laucius A. Vilnius, 1963.
 • Trečioji respublikinė ekslibrisų paroda: katalogas / [Sud. Jakštas S.]. Vilnius, 1967.
 • Ketvirtoji respublikinė ekslibrisų paroda: [katalogas / Sud. Gedminas A. et al.]. Vilnius, 1970.
 • Penktoji respublikinė ekslibrisų paroda: katalogas / Sud. Čepauskas A. et al. Vilnius, 1972.
 • Šeštoji respublikinė ekslibrisų paroda: [katalogas]. Vilnius, 1973.
 • Septintoji respublikinė ekslibrisų paroda / [Sud. Ramonas R.]. Vilnius, 1975.
 • Aštuntoji respublikinė ekslibrisų paroda: katalogas / [Sud. Jucys V.]. Vilnius, 1977.
 • Devintoji respublikinė ekslibriso paroda: katalogas / [Sud. Jucys V.]. Vilnius, 1980.
 • Dešimtoji respublikinė ekslibriso paroda: katalogas / Sud. Jucys V. Vilnius, 1982.
 • Vienuoliktoji respublikinė ekslibriso paroda: katalogas / Sud. Jucys V. Vilnius, 1985.
 • Dvyliktoji respublikinė ekslibriso paroda: katalogas / Sud. Jucys V. Vilnius, 1988.
 • Tryliktoji respublikinė ekslibriso paroda: katalogas / Sud. Kliševičius A. Klaipėda, 1987.
 • Keturioliktoji Lietuvos ekslibriso paroda 1996: katalogas / [Sud. Jucys V.]. Vilnius, 1996.
 • Penkioliktoji Lietuvos ekslibriso paroda: katalogas / Sud. Jucys V. Vilnius, 1998.
 • Šešioliktoji Lietuvos ekslibriso paroda: katalogas / [Sud. Jucys V.]. Vilnius, 2000.
 • Septynioliktoji Lietuvos  ekslibriso paroda: katalogas / [Sud. Jucys V. et al. Vilnius, 2002.
 • Aštuonioliktoji Lietuvos ekslibriso paroda: katalogas / [Sud. Jazbutytė N. et al.]. Vilnius, 2004.
 • Devynioliktoji Lietuvos ekslibriso paroda, 2006: katalogas / [Sud. Jazbutytė N. et al.]. Vilnius, 2006.
 • Dvidešimtoji Lietuvos ekslibriso paroda, 2008: katalogas / [Sud. Jazbutytė N. et al.]. Vilnius, 2008.
 • Dvidešimt pirmoji Lietuvos ekslibriso paroda, 2010: katalogas / [Sud. Jucys V. et al.]. Vilnius, 2010.
 • Dvidešimt antroji Lietuvos ekslibriso paroda: katalogas / [Sud. Jazbutytė N. et al.]. Vilnius, 2012.
 • Dvidešimt trečioji Lietuvos ekslibriso paroda: katalogas / [Sud. Jazbutytė N. et al. Vilnius], 2014.

Vilniaus ekslibrisų bienalės:

 • I-oji Vilniaus ekslibrisų bienalė: katalogas / [Sud. Jucys V.]. Vilnius,1977.
 • II-oji Vilniaus ekslibrisų bienalė. Vilnius, 1979.
 • III-oji Vilniaus ekslibrisų bienalė. Vilnius, 1981.
 • IV Vilniaus ekslibrisų bienalė: katalogas. Vilnius, 1983.
 • V-oji Vilniaus ekslibrisų bienalė. Vilnius, 1985.
 • VI-oji Vilniaus ekslibrisų bienalė: katalogas. Vilnius, 1987.
 • VII-oji Vilniaus ekslibrisų bienalė: katalogas. Vilnius, 1989.
 • VIII-oji Vilniaus ekslibrisų bienalė: katalogas. Vilnius, 1992.
 • IX-oji Tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė: katalogas / [Sud. Jucys V.]. Vilnius, 1995.
 • X tarptautinė Vilniaus ekslibrių bienalė: katalogas / [Sud. Jucys V.]. Vilnius, 1997.
 • XI tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė: katalogas / [Sud. Jucys V.]. Vilnius, 1999.
 • XII tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė: katalogas / Sud. Jazbutytė N. Vilnius, 2001.
 • XIII tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė: katalogas / [Sud. Jazbutytė N.]. Vilnius, 2003.
 • XIV tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė: katalogas / [Sud. Jazbutytė N.]. Vilnius, 2007.
 • XV tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė: katalogas / [Sud. Jazbutytė N.]. Vilnius, 2007.
 • XVI tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė: katalogas / [Sud. Jucys V.]. Vilnius, 2009.
 • XVII tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė: katalogas / [Sud. Jazbutytė N. et al.]. Vilnius, 2011.
 • XVIII tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė: katalogas / [Sud. Jazbutytė N. et al.]. Vilnius, 2013.
 • XIX tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė: [katalogas / Sud. Jucys V. et al.]. Vilnius, 2016.

Konkurso „Mokytojas ir mokinys“ katalogai

 • Mokytojas ir mokinys. Respublikinis ekslibrisų konkursas / [Sud. Saulėnienė S.]. Kaunas, 2010.
 • II Respublikinis ekslibrisų konkursas. Justinas Vienožinskis Juozas Zikaras – dailininkai, pedagogai, kultūros organizatoriai. / Sud. Saulėnienė S. Kaunas, 2012.
 • III respublikinis ekslibrisų konkursas. Saldainių fabrikui Rūta – 100 metų: [katalogas / Sud. Saulėnienė S.]. Kaunas, 2013.
 • Transatlantinis skrydis, 1933-2013. IV respublikinis ekslibrisų konkursas: [katalogas / Sud. Saulėnienė S.]. Kaunas, 2014.
 • V Ex librio konkursas „Mokytojas ir mokinys, 2015“. Lietuvos etnografinis regioninis savitumas knygos ženkle / [Sud. Saulėnienė S.]. Kaunas, 2015.
 • VI Respublikinis ekslibrisų konkursas. Šv. Pilypas Neris-Dievo paukštelis 1515-2015: [parodos katalogas / Sud. Saulėnienė S.]. Kaunas, 2015.
 • VII respublikinis ekslibrisų konkursas, skirtas bibliotekų metams. Mokytojas ir mokinys 2016. Mano knyga / [Sud. Saulėnienė S.]. Kaunas, 2016.
 • VIII respublikinis ekslibrisų konkursas. Ex libris. Aš liudiju laisvą Lietuvą. LDUD 2018 / [Sud. Saulėnienė S.]. Kaunas, 2018.

Kiti bendrų parodų ir konkursų katalogai:

 • Petro Gaidamavičiaus, Anatolijaus Klemencovo, Povilo Šiaučiūno (Klaipėda-Panevėžys) grafika: [parodos plakatas. Panevėžys], [s.a.].
 • Ex Libris. Utenos ekslibriso sekcija. Paroda Kuktiškės 600: [plakatas] / [Sud. Kupriūnas K. Utena], [s.a.].

1960 – 1969

 • Ex libris. Lapkritis-gruodis, Vilnius, 1966. Rimtautas Gibavičius, Valerijonas Jucys, Vincas Kisarauskas: [parodos katalogas]. Vilnius, 1966.
 • Vilnius ekslibrise. Paroda: katalogas / [Sud. Gedminas A. et al.]. Vilnius, 1969.

1970 – 1979

 • Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto biblioteka. Vilnius, 1970.
 • 10 x 15. Ekslibrisų paroda: katalogas / [Sud. Jucys V.]. Vilnius, 1971.
 • Muzika ekslibrise. Paroda: katalogas / Sud. Čepauskas A. et al. Vilnius, 1971.
 • Kauno grafikos darbų parodos katalogas. Vilnius, 1971.
 • Lietuviški ekslibrisai. Iš Gintauto Vėžio rinkinio. [Chicago, 1975].
 • Ekslibrisų paroda. Žmogus. Spalis. Socializmas: [katalogas / Čepauskas A. et al.]. Vilnius, 1977.
 • Lietuvos TSR ekslibrisų paroda. Vilnius, 1978.
 • Eksponuoja I-VIII respublikinių ekslibrisų parodų dalyviai: [bukletas / Sud. Patašius A. Vilnius], 1978.
 • Ekslibrisų paroda VVU – 400: katalogas. Vilnius, 1979.

1980 – 1989

 • Tarptautinių ekslibrisų bienalių laureatų paroda. Vilnius, 1980.
 • Ekslibrisų paroda: katalogas / [Sud. Čepauskas A.]. Vilnius, 1982.
 • Ekslibrisų paroda: katalogas / [Sud. Čepauskas A.]. Vilnius, 1982.
 • Draugystės ženklai. Ekslibrisų paroda: katalogas / [Sud. Čepauskas A.]. Vilnius, 1982.
 • Algirdas Alekna, Alfonsas Čepauskas, Valerijonas Jucys, Vincas Kisarauskas, Ieva Labutytė-Vanagienė, Edmundas Stasiulis, Irena Žebenkienė. Ekslibrisų paroda: katalogas / [Sud. Čepauskas A.]. Vilnius, 1982.
 • Ekslibrisų paroda. Algirdas Alekna, Alfonsas Čepauskas, Valeri jonas Jucys, Vincas Kisarauskas, Ieva Labutytė-Vanagienė, Edmundas Stasiulis, Irena Žebenskienė: katalogas / [Sud. Čepauskas A.]. Vilnius, 1982.
 • Knyga – mano draugas. Ekslibrisų paroda: [katalogas / Sud. Čepauskas A.]. Vilnius, 1983.
 • Knygai ir žmogui. Ekslibrių paroda: katalogas / [Sud. Čepauskas A.]. Vilnius, 1984.
 • Dailininkas ir ekslibris. Respublikinė paroda: [lankstinukas]. [Klaipėda], 1984.
 • Ex libris. Knygos ženklo paroda: [bukletas] / Sud. Kupriūnas K. Utena, [1984].
 • Ekslibrių paroda. Alfonsas Čepauskas, Vincas Kisarauskas, Vladimiras Panaskovas, Kęstutis Ramonas: katalogas / [Sud. Čepauskas A.]. Jonava, 1984.
 • Knygos ženklų paroda. Danguolė Daugirdienė, Joana Plikionytė-Bružienė, Vincas Kisarauskas, Stasė Medytė, Edmundas Stasiulis: [katalogas / Redaktorius Čepauskas A.]. Panevėžys, 1985.
 • Simboliais ir žodžiais. Ekslibrisų paroda: katalogas / [Sud. Čepauskas A.]. Vilnius, 1985.
 • Žmogui ir knygai: parodos katalogas / [Sud. Nekrašius J.]. Pakruojis, 1985.
 • Paroda Jonavoje: [parodos bukletas / Sud. Čepauskas A. Jonava, 1985].
 • Palanga-85: [parodos bukletas]. Klaipėda, 1985.
 • Ekslibrisų paroda „Pakruojis 400“: katalogas / [Sud. Nekrašius J.]. Pakruojis, 1986.
 • Pakruojis ekslibrise: [bukletas] / Sud. Nekrašius J. Vilnius, Pakruojis 1986.
 • Petkevičaitei-Bitei 125. Ekslibrio konkursas-paroda: katalogas / Sud. Vaičekauskienė J. Panevėžys, 1986.
 • Pergalės ženklai. Ekslibrisų paroda, Vilnius ‒ Pakruojis ‒ 1986: [bukletas / Sud. Nekrašius J. Vilnius, Pakruojis], 1986.
 • Respublikos bibliotekų ekslibrisai. Paroda: katalogas / Nekrašius J. [Pakruojis], 1986.
 • Ekslibrio konkurso-parodos G. Petkevičaitei-Bitei 125 katalogas. Puziniškis, 1986 m. / [Sud. Vaičekauskienė J.]. Panevėžys, 1986.
 • Šiauliai ir šiauliečiai. Ekslibrisų paroda: [lanktinukas / Sud. Nekrašius J.]. Šiauliai, 1986.
 • Eugenijus Čibinskas, Virginijus Venclova: [parodos lankstinukas] / Sud. Šiaučiūnas P. Panevėžys, 1986.
 • Ekslibrisai iš TSRS liaudies dailininko Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus fondų / [Sud. Railienė Z.]. Kaunas, 1987.
 • Ekslibrisų monogramos: parodos katalogas / [Sud. Čepauskas A.]. Utena, 1987.
 • Ekslibrisai iš įvairių rinkinių / Sud. Kisarauskas V. Pakruojis, 1987.
 • Knygos ženklai vaikams: [bukletas] / Sud. Nekrašius J. Pakruojis, 1987.
 • Paroda Pagiriuose: [bukletas / Sud. Čepauskas A.]. Vilnius, 1987.
 • Ekslibris: parodos katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1987.
 • Panevėžys 1917-1987. Exlibrių konkurso-parodos katalogas / Sud. Vaičekauskienė J. Panevėžys, 1987.
 • Ekslibrisai Radviliškio centrinei bibliotekai. [Radviliškis, 1987].
 • Exlibris: [parodos katalogas / Sud. Čepauskas A.]. Vilnius, 1987.
 • Dailės dienos. Ekslibrisas ir dailininkas. Paroda / Sud. Medytė S. Panevėžys, 1987.
 • Ex libris. Paroda, skirta didžiosios spalio socialistinės revolliusijos 70-mečiui: [katalogas] / Sud. Čepauskas A. Vilnius-Baku, 1987.
 • Ekslibrisų paroda. Utenos knygos bičiulių draugija. Utenos pieno kombinatas: [lankstinukas] / Sud. Kupriūnas K. Utena, 1987.
 • Pakruojo rajono centrinės bibliotekos ekslibrisai: [bukletas] / Sud. Nekrašius J. Pakruojis, 1987.
 • Ekslibrisų paroda. Iš Čaplinsko Rimvydo kolekcijos: katalogas / Sud. Čaplinskas R. Vilnius, 1988.
 • Vaizdai ir ženklai. Ekslibrisų paroda: [katalogas] / Sud. Milius V. Panevėžys, 1988.
 • Numizmatiniai ekslibrisai iš Zenono Duksos rinkinio: parodos katalogas / Sud. Duksa Z. Vilnius, 1988.
 • Panevėžio rajono literatūrinė praeitis ir dabartis. Ekslibriso konkursas-paroda: katalogas / Sud. Urbonavičienė V. Panevėžys, 1988.
 • Knygos ženklų paroda: [parodos katalogas / Sud. Medytė S. Panevėžys, 1988].
 • Grafikos paroda skirta Motinos dienai: [bukletas / Sud. Nekrašius J. et al.]. Pakruojis, 1988.
 • Paroda Jerevane: katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1988.
 • Kauno paveikslų galerija. Knygos ženklų paroda: katalogas / Sud. Medytė S. et al. Kaunas, 1988.
 • Liaudies menas ir etnografija exlibrise: bukletas / Sud. Jucys V. Klaipėda, 1988.
 • Klaipėdos dailininkų ekslibrisų paroda: katalogas / Sud. Burba V. A. Klaipėda, 1988.
 • Miniatiūros bibliotekai: parodos katalogas / [Sud. Čepauskas A.]. Vilnius, 1988.
 • [Ekslibrisų] parodos katalogas / [Sud. Burba V.A. et al.]. Klaipėda, 1988.
 • Vienybė težydi. Ekslibrisai Vincui Kudirkai / [Sud. Čepauskas A.]. Vilnius, 1988.
 • Ekslibrisų paroda. Utenos knygos bičiulių draugija: [katalogas]. Jonava, 1988.
 • [Trečioji ekslibrisų paroda]: parodos katalogas / Sud. Burba A. V. et al. Klaipėda, 1988.
 • Dėkoju tau, Kruoja. Eduardas Mieželaitis / Sud. Nekrašius J. Pakruojis, 1989.
 • Metai ir ženklai. Ekslibrisų paroda: katalogas / Sud. Čepauskas et al. Pakruojis, 1989.
 • Vėjo malūnai. Tarptautinė paroda ekslibrise: bukletas / Sud. Nekrašius J. Pakruojis, 1989.
 • Vilnius – Metropolis Lituaniae. Pirmoji tarptautinė ekslibrisų trienalė-konkursas: parodos katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1989.
 • Jau saulelė vėl atkopdama…Ekslibrisai apie Kristijoną Donelaitį: [katalogas / Sud. Čepauskas A.]. Vilnius, 1989.
 • Ekslibrisai Vincui Kisarauskui: [parodos katalogas]. Vilnius, 1989.
 • Ex libris. Lietuvos rašytojai: [katalogas / Čepauskas A.]. Vilnius, 1989.

 1990 – 1999

 • Moteris exlibrise: lankstinukas / Sud. Čepauskas A. Klaipėda, 1990.
 • Priekulei – 450. Ekslibrisų paroda: [katalogas / Sud. Labutytė I. Priekulė], 1990.
 • Ex libris. Žalgiriui – 580: parodos katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1990.
 • Lietuvos rašytojams: [bukletas / Sud. Čepauskas A.]. Vilnius, 1990.
 • Ušinskas in memoriam. Ekslibrisų paroda / Sud. Nekrašius J. [Pakruojis, 1990].
 • Pauliaus Galaunės ekslibrisų kolekcija: parodos katalogas / [Sud. Godelienė V. et al.]. Kaunas, 1990.
 • Ekslibrisai. Valerijono Jucio, Ramunės Kmieliauskaitės-Izdelienės, Eugenijaus Vnarausko: [bukletas] / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1990.
 • Lietuvių ekslibrisas / Sud. Kisarauskas V. Vilnius, 1991.
 • Lietuvos kariuomenės bibliotekos ir ekslibrisai, 1918–1940: [parodos katalogas / Sud. Nekrašius J.]. Vilnius, Pakruojis, 1991.
 • Ex libris. Gediminui – 650. Tarptautinis ekslibrisų konkursas: katalogas / [Sud. Čepauskas A.]. Vilnius, 1991.
 • Šilutei – 480. Tarptautinis ekslibrisų konkursas-paroda: katalogas / Sud. Labutytė I. [Klaipėda], 1991.
 • Juozas Zikaras, 1881-1944. Exlibris. Tarptautinio ekslibrio konkurso, skirto J. Zikaro 110­-osioms gimimo metinėms, parodos katalogas / [Sud. Medytė S. Panevėžys, 1991].
 • Užsienio lietuvių ekslibrisai. Paroda: [katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius], 1991.
 • Ex libris. Skaudvilė’92: [parodos katalogas] / Sudarė Čepauskas A. Vilnius, 1992.
 • Prasmingų ženklų suburti. Lietuvos ekslibrisininkų klubui 10 metų / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1992.
 • 100 ekslibrisų. Lietuvių dailininkai: [lankstinukas]. Kaunas, 1992.
 • Marijampolė. Ex libris. Tarptautinis ekslibrisų konkursas: katalogas / Sud. Jurelionis R. Marijampolė, 1992.
 • Sakralinis ekslibrisas. Antroji tarptautinė ekslibrisų trienalė-konkursas: katalogas / Čepauskas A. Vilnius, 1992.
 • Panevėžys – 490. Tarptautinis ekslibrisų konkursas / [Sud. Medytė S. Panevėžys], 1993.
 • Ex libris. Simonui Daukantui 200 metų. Tarptautinio ekslibrisų konkurso parodos katalogas / Sud. Nekrašius J. Šiauliai, 1993.
 • Ekslibrisai Šventajam Tėvui. Ekslibrisų konkursas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1993.
 • Darius ir S. Girėnas, 1933-1993. Tarptautinio ekslibrisų konkurso katalogas / [Sud. Jurelionis R.]. Kaunas, 1993.
 • Teatras ir gyvenimas. Tarptautinė ekslibrisų paroda: [katalogas / Sud. Strikulis D.]. Vilnius, 1993.
 • Vydūnui – 125. Ex libris: [parodos katalogas / Sud. Labutytė I. Vilnius], 1993.
 • Lietuvos medicina. Paroda skirta Lietuvos medicinos bibliotekos 50-mečiui / [Sud. Strikulis D.]. Vilnius, 1994.
 • 60 vardinių R. Jurelionio ekslibrisų: [lankstinukas. Kaunas], 1994.
 • Daina, muzika, šokis. Ekslibrisai. Tarptautinis ekslibrisų konkursas skirtas pasaulio lietuvių dainų šventei: parodos katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1994.
 • Prasmingi draugystės simboliai. Tarptautinės ekslibrisų, skirtų Enzo Pellai, parodos katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1995.
 • Ex Libris. Lago Maggiore. Tarptautinė paroda iš Italijos: [katalogas] / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1995.
 • Lietuvos sportas ekslibrise: parodos katalogas. III tarptautinė ekslibrisų trienalė / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1995.
 • Ekslibrisai Šventajam Tėvui: katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1995.
 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Mstislavas Dobužinskis 120. Tarptautinė ekslibrisų paroda: katalogas / [Sud. Strikulis D.]. Vilnius, 1995.
 • Ekslibrisas Lietuvos geležinkeliui. Tarptautinis ekslibrisų konkursas, skirtas nepriklausomo Lietuvos geležinkelio atkūrimo penkerių metų sukakčiai: katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1995.
 • Lietuvos ekslibristai: [katalogas. Pavia, 1995].
 • Ex libris. Šventė prie Kražantės: [katalogas] / Sud. Čepauskas A. Pakražantis, 1995.
 • Europos ekslibrisai iš Antano Rimvydo Čaplinsko kolekcijos: [parodos informacinis lapelis. Vilnius, 1996].
 • Utena – 735. Tarptautinio ekslibrisų konkurso parodos katalogas. Utena, 1996.
 • Ex libris Motiejui Valančiui – 195. Tarptautinio ekslibrisų konkurso parodos katalogas / Sud. Nekrašius J. Šiauliai, 1996.
 • Caux – 50. Tarptautinis ekslibrisų konkursas / [Sud. Pauliukienė N. et al.]. Panevėžys, 1996.
 • Italija šiuolaikiniame ekslibrise: [lankstinukas] / Sud. Mazūras H.  Panevėžys, 1996.
 • Catechismus – 450. Tarptautinis ekslibrisų konkursas, skirtas pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakčiai: parodos katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1996.
 • Valančiūtė J. Ekslibrisai medikams. In Lietuvos sveikata. [s.l.], 1996, p.16.
 • Draugystės ir nuoširdumo simboliai. Lietuvos ekslibrisininkų klubui 15 metų: katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1997.
 • Tarptautinio ekslibrisų konkurso lietuviškai knygai 450 parodos katalogas / Sud. Pilkauskienė R. et al. Vilnius, 1997.
 • Galerija Laiptai. Ekslibrisų paroda: katalogas / Sud. Ališauskas V. et al. [Šiauliai], 1997.
 • K. Čiurlioniui – 120. Tarptautinis ekslibriso ir mažosios grafikos konkursas: parodos katalogas] /Sud. Jakavonienė S. et al. Druskininkai, 1995–1997.
 • Lietuvos mokyklai – 600: parodos katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1997.
 • 111 ekslibrisų iš R. Jurelionio kolekcijos: [lankstinukas]. Kaunas, 1997.
 • Bibliotekų knygos ženklai: parodos katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1998.
 • Adomui Mickevičiui – 200: parodos katalogas / [Sud. Čepauskas A.]. Vilnius, 1998.
 • Dailininkas Gerardas Bagdonavičius ir ekslibrisai. Tarptautinio ekslibrisų konkurso Ex libris G. Bagdonavičius 1901-1986. Šiauliai parodos katalogas / Sud. Nekrašius J. Šiauliai, 1998.
 • Trakų istorijos muziejui – 50. Ex libris. Tarptautinis konkursas: parodos katalogas / [Sud. Alvikas A. et al.]. Trakai, 1998.
 • Panevėžio krašto asmenvardiniai knygos ženklai: katalogas / Sud. Karaška A. Panevėžys, 1998.
 • Mūsų jubiliatai: [parodos katalogas] / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1998.
 • 101 ekslibrisas moters tema. Iš R. Jurelionio  kolekcijos: [lankstinukas]. [s.l.], [1998].
 • Ex libris. M. Daukšos „Postilei“ – 400. Tarptautinis ekslibrisų konkursas: parodos katalogas / Sud. Nekrašius J. Kėdainiai, 1999.
 • Baltijos kelias’89. Ekslibrisai: parodos katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1999.
 • Ex libris. Bibliotekininkystės studijoms – 50: parodos katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1999.
 • Ex libris. Šiaulių P. Višinskio bibliotekai – 50. Tarptautinis ekslibrisų konkursas / [Sud. Nekrašius J.]. Šiauliai, 1999.
 • Pinigai mažojoje grafikoje. Paroda: bukletas. Vilnius, 1999.
 • Ex Libris. Bibliotekininkystės studijoms – 50: parodos katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1999.
 • …o metai bėga. Jubiliatų exlibrisai geležinkelių muziejaus galerijoje, 1999: [lankstinukas] / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 1999.
 • IV tarptautinė ekslibrisų trienalė-konkursas: parodos katalogas / Sud. Alvikas V. et al. Trakai, 1999.

2000 – 2009

 • Ekslibrisas miestui ir pasauliui / Sud. Medytė S. Vilnius, 2000.
 • K. Čiurlioniui – 125. Ekslibrisai, mažoji grafika. Tarptautinės parodos katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 2000.
 • Širdim į tėviškę. Anykščių krašto dailininkų darbų paroda: [lankstinukas. Anykščiai, 2000].
 • Respublikinio Ukmergės ekslibrio konkurso darbų katalogas / [Sud. Dzigaitė L. et al.]. Ukmergė, 2001.
 • Šiaulių P. Višinskio bibliotekai – 50 metų. Ekslibrisai: parodos katalogas / Sud Nekrašius J. Šiauliai, 2001.
 • Krekenavos ekslibrisas: [lankstinukas] / Sud. Mazūras H. [Panevėžys, 2001].
 • Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka: [katalogas /Sud. Vaškelienė B.]. Utena, [2001].
 • Ex libris. Kryžių kalnas. Šiauliai. Tarptautinio sakralinio exlibriso konkurso parodos katalogas / Sud. Nekrašius J. Šiauliai, 2002.
 • Ex libris. Šiaulių J. Janonio gimnazijai – 150. Tarptautinis ekslibrisų konkursas: katalogas / Sud. Nekrašius J. Šiauliai, 2002.
 • Krikštai mene. The gravebords of the Ancient Balts (krikštai) = Baltische Grabbretter in der Kunst. [s.l.], [2002].
 • Juozo Balčikonio gimnazijai – 275. Ekslibrisų parodos-konkurso katalogas / Sud. Grigas G. Panevėžys, 2003.
 • Šiaulietiškas ekslibrisas: [parodos lankstinukas]. [Šiauliai], 2003.
 • Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Utenos krašto tapytojai“ darbų paroda: katalogas. Utena, 2004.
 • Raseiniams – 750: [parodos katalogas]. Vilnius, 2004.
 • Lietuvos medicina: parodos katalogas / Sud. Daniliauskaitė V. Vilnius, 2004.
 • Vilniaus menininkų klubo „Plekšnės“ jubiliejinė (11 metų) paroda „Pavasarinis nerštas“: [lankstinukas. Vilnius], 2004.
 • Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai – 80. Tarptautinės parodos katalogas / [Sud. Čepauskas A. et al. Kaunas], 2005.
 • Tarptautinio konkurso „Angelas ir paukštis ekslibrise, tapyboje, vizualinėje poezijoje, mail arte, skulptūroje“ darbų paroda: katalogas. Utena, 2005.
 • Aido draugijai 100. Tarptautinio ekslibrisų konkurso katalogas / [Sud. Butkūnienė L.]. Panevėžys, 2006.
 • Aido draugijai – 100. Tarptautinis ekslibrisų konkursas Ex libris / Sud. Tauterienė A. Marijampolė, 2006.
 • Aido draugijai – 100. Tarptautinis ekslibrisų konkursas Ex libris / Sud. Didelytė G. Vilnius, 2006.
 • Tarptautinis ekslibrisų konkursas. Ex libris. Gubernija. Saulės žiedu nuo 1665: parodos katalogas / Sud. Nekrašius J. Šiauliai, 2006.
 • Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Vytauto Valiušio keramikos muziejus Leliūnuose“ darbų paroda: katalogas. Utena, 2006.
 • Panevėžys-Jelgava. Exhibition. Painting, Sculpture, Ceramic, Textile, Glass, Video Art = Tapyba, skulptūra, keramika, tekstilė, stiklas, grafika, video: [katalogas. Panevėžys], 2006.
 • Panevėžys-Vilnius. Tapyba, keramika, skulptūra, tekstilė, meninis stiklas, grafika, video: [katalogas]. Vilnius, 2006.
 • Tauragė-500. Tarptautinis ekslibrisų konkursas / Sud. Mažrimas E. Tauragė, 2007.
 • Lietuvos Kariuomenė ekslibrise. Tarptautinis konkursas: parodos katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 2007.
 • Tarptautinis ekslibrisų konkursas. Ex libris. Šiaulių universiteto Humanitariniam fakultetui – 50 metų: parodos katalogas / [Sud. Nekrašius J. et al.]. Šiauliai, 2008.
 • 50 metų: parodos katalogas / [Sud. Nekrašius J. et al.]. Šiauliai, 2008.
 • Šalies mokinių ekslibrisų konkurso „Krekenava-600“: parodos katalogas / Sud. Mazūras H. Krekenava 2008.
 • Vincui Kudirkai – 150: [lankstinukas]. Vilnius, 2008.
 • XX. Lietuvos dailininkų sąjunga. Panevėžys: [katalogas] / Sud. Petkevičienė J.  Panevėžys, 2008.
 • Minčių mozaika : eilėraščiai, exlibrisai / Sud. Petronis V. Utena, 2009.
 • Jonavos viešajai bibliotekai – 70. Konkurso-parodos katalogas / Sud. Lukoševičienė R. et al. Jonava, 2009.
 • Nekrašius J. „Ex libris. Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetis“ nugalėtojai. In Šiaulių kraštas. 2009, liep. 2 d., p. 14.

2010 – 2019

 • Žalgiris – 600. Tarptautinės ekslibrisų ir mažosios grafikos konkursinės parodos katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 2010.
 • Ex libris. Klaipėdos apskrities viešajai I. Simonaitytės bibliotekai – 60. Tarptautinis ekslibrisų konkursas: [parodos katalogas. Klaipėda, 2010].
 • Susitikimas Vilniuje 2010-aisiais! 1-asis Tarptautinis ekslibrisų konkursas: [katalogas. Vilnius, 2010].
 • Žalgiris – 600. Tarptautinės ekslibrisų ir mažosios grafikos paroda / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 2010.
 • Tarptautinio ekslibrisų konkurso paroda Skaudvilė – 250. Ex libris: [katalogas] / Sud. Čepauskas A. Skaudvilė, 2010.
 • Ekslibrisai Žalgirio pergalei: [parodų „Žalgiris – 580“ ir „Žalgiris – 600“ katalogas] / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 2011.
 • Marijampolės P.Kriaučiūno viešajai bibliotekai-85. Marijampolės P. Kriaučiūno viešajai bibliotekai-90: [respublikinių konkursų ekslibrisų segtuvas. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, 2006-2011].
 • Gyvoji atmintis. Ekslibrisai. Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimui: [konkurso katalogas / Sud. Poškienė D. et al.]. Kaunas, 2012.
 • Žurnalistų ekslibrisai: [parodos katalogas] / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 2012.
 • Tarptautinė ekslibrisų paroda-konkursas Kristijonui Donelaičiui 300 / Sud. Šaltenytė N. [Vilnius, 2012].
 • Kristijonas Donelaitis 300 metų jubiliejų pasitinkant. [Klaipėda], 2012.
 • Biblioteka – kultūros paveldo buveinė: [katalogas] / Sud. Dumšienė L. et al. Šilutė, 2013.
 • Tarptautinis ekslibrisų konkursas. Ex libris. Respublikinei Vilniaus Psichiatrijos ligoninei – 110 metų: parodos katalogas / Sud. Utkuvienė J. Vilnius, 2013.
 • 1863 sukilimas. Tarptautinės konkursinės ekslibrisų parodos katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 2013.
 • Mokinių ekslibrisų konkurso „Mykolui Antanaičiui-130“: konkursinės parodos plakatas / Sud. Mazūras H. Krekenava 2013.
 • Lietuvos medicina, 2014. Ekslibrisų parodos katalogas / [Sud. Daniliauskaitė V. et al. Vilnius, 2014].
 • Nuo Donelaičio Metų iki… Ekslibrisai: [konkurso-parodos katalogas / Sud. Poškienė D.]. Kaunas, 2014.
 • Kuršių Marių vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“: parodos katalogas / Sud. Veiverienė V. Klaipėda, 2014.
 • Nuo knygos iki fotografijos. Jono Nekrašiaus kūrybos ir kolekcijų parodos: katalogas / [Sud. Nekrašius J. Šiauliai, 2014].
 • Mykolas Kleopas Oginskis – 250 Tarptautinės konkursinės ekslibrisų parodos katalogas / Sud. Čepauskas A. Vilnius, 2015.
 • Ekslibrisas – ir knygos ir meno ženklas: parodos afiša. Kaunas, 2015.
 • Ekslibrisai gydytojams / [Sud. Labanauskas L. et al.]. Vilnius, 2017.
 • Vilhelmui Storostui-Vydūnui – 150. Tarptautinio ekslibrisų konkurso parodos katalogas / [Sud. Budreckienė N. Klaipėda, 2017].
 • Respublikinis ekslibrisų konkursas Jurgio Kunčino 70-mečio jubiliejui paminėti: knygų skirtukai. Alytus, 2017.
 • Ex libris. Atkurtai Lietuvai – 100. Tarptautinio ekslibrisų konkurso parodos katalogas / [Sud. Maskuliūnas B. et al.]. Šiauliai, [2018].
 • Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimui – 300. Regina Lituaniae. Tarptautinis ekslibrisų konkursas: parodos katalogas / [Sud. Alvikas V. et al.]. Trakai, 2018.
 • Ekslibrisai atkurtai Lietuvai. Tarptautinės ekslibrisų parodos katalogas / [Sud. Čepauskas A.]. Vilnius, 2018.
 • Varpai ir knygos ženklai. Paroda atkurtos Lietuvos 100-mečiui 2018 m. vasario 15 d. – kovo 2 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos galerijoje / [Sud. Kaktytė A. et al. Šiauliai, 2018].
 • Ex libris. 100 mūsų laisvės vizijų. Tarptautinis ekslibrisų konkursas: parodos katalogas / Sud. Bulgakovienė G. et al. Alytus, 2018.
 • Tarpatutinio Ekslibrisų konkurso parodos katalogas / Sud. Kupriūnas K. Utena, [2018].
 • Gabūs ne tik krepšiniui. Krepšinio klubo Šiauliai narių ekslibrisų rinkinys, skirtas klubo 25-mečiui, 1994–2019 / [Sud. Vaitkaitytė S. et al.]. Šiauliai, 2019.

2020  ir vėliau

 • Skaudvilė – mažoji Lietuvos kultūros sostinė. Tarptautinės konkursinės ekslibrisų parodos katalogas / Sud. Čepauskas A. Skaudvilė, 2020.
 • Neapčiuopiamos ekslibrisų reikšmės: parodų katalogas / [Sud. Kaktytė A.]. Šiauliai, 2020.
 • Trakų pusiasalio pilis. Vienaragis – kultūrinio, istorinio paveldo simbolis. [Tarptautinio ekslibrisų konkurso parodos katalogas / Sud. Alvikas, V. et al.]. Trakai, 2020.
 • Ekslibrisai Eugenijai Šimkūnaitei: parodos katalogas / Sud. Vaišvilienė R. Vilnius, 2021.
 •  
 
Skip to content