Pirmieji Stasio Šalkauskio premijos laureatai

Pirmoji ciklo paroda pristatė du Stasio Šalkauskio premijos laureatus – filosofą, egzistencialistą Juozą Girnių (1915–1994), kuriam premija įteikta 1968 m., ir istoriką, žurnalistą, pedagogą Simą Sužiedėlį (1903–1985), jam premija skirta 1970 m.

I. Slonksnytės nuotr.