Povilo Višinskio atminimo įamžinimo chronologija

Povilo Višinskio atminimo įamžinimo chronologija

1906 m. Nekrologas:
[Povilas Višinskis] // Lietuvos ūkininkas. – 1906, Nr. 18, p. 229–230, bal. 20 (geg. 3)
Biržiška M. Povilas Višinskis // Naujoji gadynė. – 1906, Nr. 1, p. 14–15, geg. 3(18)

1907 m. Žmuidzinavičius, Antanas. Povilo Višinskio kapas: paveikslas. Drobė, aliejus. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus.

1924 m. Kalno gatvė Šiauliuose pavadinta Povilo Višinskio vardu.

1927 m. Šiauliuose įsteigtas Povilo Višinskio liaudies universitetas.

1936 m. Mackevičius, Jonas. Povilas Višinskis: portretas. Vytauto Didžiojo karo muziejus.

1936 m. Būtėnas, Julius. Povilas Višinskis: [monografija]. – [Kaunas], 1936. – 214 p.: iliustr.

1948 m. P. Višinskio gatvės pavadinimas pakeistas į Maksimo Gorkio.

1960 m. Gimtajame name Ušnėnuose (Kelmės r.) atidarytas Povilo Višinskio memorialinis muziejus.

1963 m. Žuklys, Vladas. Povilas Višinskis: terakota. Lietuvos švietimo istorijos muziejus Kaune.

[?] m. Žuklys, Vladas. Povilas Višinskis: biustas. Povilo Višinskio memorialinis muziejus Ušnėnuose.

1964 m. Kauno valstybiniame dramos teatre pastatyta Kazio Inčiūros pjesė „Žemaitė“. Režisierius Henrikas Vancevičius. Povilą Višinskį vaidino Regimantas Adomaitis.

1964 m. Višinskis, Povilas. Raštai. – Vilnius, 1964. – 621, [1] p.: iliustr.

1966 m. Aleksandravičius, Petras. Povilas Višinskis: reljefinis portretas. Bronza.

1971 m. Antkapinis paminklas Povilui Višinskiui Rasų kapinėse Vilniuje. Skulptorius Bronius Vyšniauskas, architektas Vytautas Gabriūnas.

1976 m. Lukošaitis, Vitalijus. Povilas Višinskis: ąžuolinė skulptūra. Šiaulių r. Kurtuvėnų  mokyklos kiemas.

1976 m. Vincas Vaitiekūnas miesto parke nuo Žemaitės g. pusės pasodino ąžuolą Povilui Višinskiui.

1978 m. Sprindis, Adolfas. Povilas Višinskis: [monografija]. – Vilnius, 1978. – 310 p.: iliustr.

1985 m. Šiaulių mažajame teatre pastatyta Emilijos Liegutės literatūrinė kompozicija „Povilas ir Marija“. Režisierė Regina Steponavičiūtė. Povilą Višinskį vaidino Edmundas Leonavičius.

1986 m. Šiaulių dramos teatre pastatyta Vidmantės Jasukaitytės pjesė „Žemaitė“. Režisierius Gytis Padegimas. Povilą Višinskį vaidino Edmundas Leonavičius.

1987 m. Gintalas, Petras. Povilas Višinskis: medalis. Bronza. Šiaulių r. savivaldybės Kultūros centro Naisių filialo Literatūros muziejus.

1988 m. Maksimo Gorkio gatvei Šiauliuose grąžintas Povilo Višinskio vardas.

1988 m. Persitvarkymo Sąjūdžio Šiaulių iniciatyvinės grupės organizuotame mitinge Saulės Laikrodžio aikštėje pradėtos rinkti lėšos Povilo Višinskio paminklui.

1989 m. Šiaulių viešajai bibliotekai suteiktas Povilo Višinskio vardas.

1990 m. Trušys, Vitolis. Povilas Višinskis: mozaikinis portretas. Šiaulių Povilo Višinskio viešoji biblioteka.

1990 m. Pirmoji mokslinė konferencija Povilo Višinskio skaitymai. Iki 2008 m. įvyko 10 konferencijų, išleista 10 pranešimų medžiagos leidinių.

1990 m. Sirtautaitė, Jūratė. Povilas Višinskis ir Šiauliai [Rankraštis]: baigiamasis darbas. – Šiauliai, 1990. – 33 lap.: iliustr.

[?] m. Ganusauskas, Adomas. Povilas Višinskis: uosinė skulptūra. Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka.

1991 m. Žirgulis, Stasys. Povilas Višinskis: proginis medalis. Variuotas metalas.

1991 m. Žirgulis, Stasys. Paminklas Povilui Višinskiui. Šiauliai, Vilniaus ir Povilo Višinskio gatvių sankryža.

1991 m. Įteikta pirmoji Povilo Višinskio stipendija. 2016 m. apdovanotas 27-asis stipendininkas.

1994 m. Šaltis, Bonaventūras. Povilas Višinskis: portretas. „Laiptų galerija“.

1997 m. Būtėnas, Julius. Povilas Višinskis. – Fotogr. leid. – Kaunas, 1997. – 214 p., [13] iliustr. lap.: iliustr.

1998 m. Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto skyrius, laikraštis „Šiaulių naujienos“ ir Šiaulių P. Višinskio viešoji biblioteka paskelbė Povilui Višinskiui skirto eilėraščio konkursą.

1999 m. Šiaulių miesto kultūros skyrius, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka ir Ekslibriso muziejus paskelbė tarptautinį ekslibriso konkursą „Ex libris. Šiaulių P. Višinskio bibliotekai – 50“.

2000 m. Ratkevičienė, Aušrelė. Povilas Višinskis: pašto ženklas.

2001 m. Šiaulių P. Višinskio bibliotekai – 50 metų: ekslibrisai: parodos katalogas / Sudarytojas Jonas Nekrašius. – Šiauliai, 2001. – 82, [1] p.: iliustr. [9 ekslibrisai skirti Povilui Višinskiui].

2001 m. Repšys, Andrius. Povilas Višinskis: ekslibrisas. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija.

2004 m. Višinskis, Povilas. Antropologinė žemaičių charakteristika / sudarytojas Gintautas Česnys. – Vilnius, 2004. – 183, [1] p.: iliustr.

[?] m. Povilo Višinskio geležinkelio tiltas per Povilo Višinskio ir Sukilėlių gatves Vilniuje.

2005 m. Povilo Višinskio 120-osioms gimimo metinėms skirta akcija. Mokiniai kviesti kurti filmus apie P. Višinskį ir jo epochą. Sukurti 4 filmai.
Šiaulių moksleivių namų videostudijos filmas „Povilo Višinskio biografija“
Antonijus Arceris – „Povilo Višinskio biografija”
Janonio gimnazijos filmas „Povilui Višinskiui – 130“
Jovaro pagrindinės mokyklos filmas „Gyvenimas Lietuvai“

2008 m. Rudzinskienė, Irena. Povilo Višinskio vaikščiotais takais [Rankraštis]: Povilo Višinskio kilmės tyrinėjimas: kraštotyros darbas. – Šiauliai, 2005–2008: iliustr.

2011 m. Povilas Višinskis: idėjos ir darbai: nauja žiūra, nauji akcentai / Sudarytoja Dalia Striogaitė. – Vilnius, [2011]. – 332, [3] p.: iliustr., faks., portr.

2011 m. Kasparavičienė, Nijolia. Povilo Višinskio atminimo įamžinimas: kraštotyrinis darbas. – 2011. – 84 lap.: iliustr.

2014 m.  „Višinskio kalnas“ – naujas mažaaukštės statybos daugiabučio projektas Vilniaus Senamiesčio seniūnijoje.

2014 m. Povilas Višinskis laiko tėkmėje / Sudarė Nijolia Kasparavičienė. Šiauliai, 2014. – 44 p.: iliustr.

2015 m. Kilnojamoji paroda „Kilk ir kelk!“ (10 stendų), skirta Povilo Višinskio 140-osioms gimimo metinėms. Povilo Višinskio bibliotekos Kraštotyros skaitykla.

2015 m. Studentų darbai – 2015: XIX bakalaurantų ir magistrantų mokslo darbų konferencija, skirta 140-osioms Povilo Višinskio gimimo metinėms: programa ir pranešimų tezės / Sudarė Danguolė Gaudinskaitė. – Vilnius, 2015. – 87, [1] p.

2015 m.  Višinskis, Povilas. „Tautinio atgimimo šauklys: Povilui Višinskiui 140“ [Garso įrašas]: iš Povilo Višinskio rašytinio palikimo „Žodžiai saviesiems“ / Sudarė ir tekstą skaito Edmundas Leonavičius; kanklėmis groja Elena Ralienė. – Šiauliai, 2015. – 1 garso diskas (62 min. 66 sek.).

2019 m. Pirmoji Povilo Višinskio konferencija Spauda ir leidyba lietuvių tautos istorijoje: vardai, idėjos, darbai, įvykiai: mokslo straipsnių rinkinys
Spauda ir leidyba lietuvių tautos istorijoje: vardai, idėjos, darbai, įvykiai: mokslo straipsnių rinkinys / [sudarė Bronius Maskuliūnas]. – Šiauliai, 2019. – 143, [1] p.

2020 m. Višinskis, Povilas (1875‒1906). Ko mums šiandien trūksta?: Povilo Višinskio publicistika / Sudarytoja Dalia Jakaitė. – Šiauliai, 2020. – 418 p. 
Skip to content