Rinkinių „Šeimos laikas“ skolinimosi ir naudojimosi taisyklės

Prieš rezervuodami rinkinį „Šeimos laikas“ prašome įdėmiai susipažinti su Taisyklėmis.  

 1. Rezervuoti ir skolintis rinkinius „Šeimos laikas“ gali visi suaugę asmenys, turinys Bibliotekos skaitytojo pažymėjimą.
 2. Asmuo, rezervavęs rinkinį, privalo su šiomis Taisyklėmis supažindinti šeimos narius ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis bei užtikrinti, kad ir kiti naudotojai jų laikytųsi.
 3. Teisę naudotis rinkiniu turi visi asmenys, išskyrus:
 • asmenis, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);
 • infekcinėmis ligomis sergančius asmenis.
 1. Rinkinio naudotojai privalo laikytis higienos reikalavimų (skirti ypatingą dėmesį rankų, paviršių higienai).
 2. Draudžiama naudoti rinkinyje esančius žaidimų įrenginius, žaislus ir kitas priemones ne pagal jų tiesioginę paskirtį. Rinkinio naudotojai atsako už pažeidimus ar nuostolius, kurie atsirado dėl šio nurodymo nesilaikymo.
 3. Rinkinį rezervavęs asmuo už rinkinyje esančio turto tyčinį ar netyčinį sugadinimą (išskyrus, kai nustatoma, jog priemonės buvo nekokybiškos) atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir žalą bibliotekai atlygina finansiškai:
 • rinkinio grąžinimo metu asmuo pats informuoja bibliotekos darbuotojus apie priemonėms padarytą žalą arba jų praradimą;
 • grąžinus rinkinį, bibliotekos darbuotojai per 1 d. d. jį patikrina. Nustačius, kad priemonėms yra padaryta žala arba jos yra prarastos, susisiekiama su naudotoju dėl žalos atlyginimo.
 1. Rinkinį rezervavęs asmuo privalo jį grąžinti ne vėliau nei paskutinė rezervavimo diena (imtinai) bibliotekos darbo laiku. Jei asmuo neturi galimybės laiku grąžinti rinkinio dėl objektyvių ir pagrįstų aplinkybių (pvz., būtinybė asmeniui izoliuotis), privaloma apie tai pranešti bibliotekos atsakingam asmeniui nurodytais kontaktais.
 2. Rinkinio naudotojai atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių Taisyklių nežinojimo ar nesilaikymo.