Stasio Šalkauskio premijos laureatas – Arūnas Sverdiolas

Arūnas Sverdiolas – filosofas, filosofijos istorikas, vertėjas, pedagogas, visuomenės veikėjas. 

Biografija
Arūnas Sverdiolas gimė 1949 m. balandžio 22 d. Vilniuje. 1968–1973 m. studijavo žurnalistiką Vilniaus universitete, 1975–1978 m. – TSRS Mokslų akademijos Filosofijos instituto Maskvoje aspirantūroje, 1979 m. čia apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją apie katalikiškąją kultūros filosofiją tarpukario Lietuvoje, kuri 1993 m. nostrifikuota kaip humanitarinių mokslų daktaro disertacija. 2007 m. lapkričio 23 d. atliko filosofijos krypties habilitacijos procedūrą Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete tema „Hermeneutinė kultūros filosofija.

Mokslinė ir pedagoginė veikla
1974 m. pradėjo dirbti Lietuvos MA Filosofijos, sociologijos ir teisės institute (nuo 2002 m. – Kultūros, filosofijos ir meno institutas, nuo 2009 m. – Lietuvos kultūros tyrimų institutas) ir dirba jame iki šiol Šiuolaikinės filosofijos skyriuje (vyriausiasis mokslo darbuotojas). Dėstė įvairias filosofijos ir metodologijos disciplinas Kauno politechnikos institute (1982–1983), Vilniaus universitete (nuo 1988 m.), Vilniaus dailės akademijoje (nuo 1989 m.),  Lietuvos muzikos akademijoje (1993–1994), Vytauto Didžiojo universitete (1993–1994), Klaipėdos universitete (1995), Atviros visuomenės kolegijoje (1997–2000, 2002–2003). Vilniaus universitete ir Vilniaus dailės akademijoje vedė įvairius filosofijos seminarus magistrantams, doktorantams bei jauniems dėstytojams.
Pagrindinės mokslo tyrimų sritys – kultūros filosofija, fenomenologinė ir hermeneutinė filosofija, kultūros teorija. Tyrinėjo Lietuvos kultūros istorijos metodologijos klausimus ir dabartinės lietuvių kultūros ypatumus, kūrė hermeneutinę kultūros filosofijos sampratą.
Paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių, parengė S. Šalkauskio, V. Vyčino raštus, išvertė ir sudarė daugiau kaip 20 knygų.

Visuomeninė veikla
1989–1996 m. – kultūros almanacho jaunimui „Proskyna“ redkolegijos narys. Nuo 1991 m. – žurnalo „Baltos lankos“ redkolegijos narys ir vienas iš sudarytojų. Nuo 2006 m. – LKTI filosofijos žurnalo „Athena. Filosofijos studijos“ redkolegijos narys. Vienas iš ilgamečių (nuo 1991 m.) kasmetinės „Baltų lankų“ akademinių studijų savaitės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams Druskininkuose steigėjų, organizatorių ir paskaitininkų.

Apdovanojimai
2011 m. – Stasio Šalkauskio premija už Šalkauskio filosofijos platinimą bei jo darbų tęsimą.
2013 m. – Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Hermeneutinė kultūros filosofija (2002–2012)“.


Susipažinti su A. Sverdiolo bibliografine rodykle galite čia.

Informacijos šaltiniai:
Lietuvos kultūros tyrimų instituto internetinė svetainė: http://lkti.lt/apie_mus/skyriai/siuolaikines-filosofijos/Arunas-Sverdiolas [žiūrėta 2020 04 23].
„Visuotinė lietuvių enciklopedija“. Prieiga internete: https://www.vle.lt/Straipsnis/Arunas-Sverdiolas-91053 [žiūrėta 2020 04 23].