Stasio Šalkauskio premijos laureatas – Arvydas Petras Žygas (1958–2011)

Ketvirtoji ciklo paroda skirta Ilinojaus universiteto (JAV) ir Vytauto Didžiojo universiteto profesoriui, ateitininkijos Lietuvoje atkūrėjui Arvydui Petrui Žygui (19582011), kuriam premija įteikta 1993 m.

I. Slonksnytės nuotr.