Stasio Šalkauskio premijos laureatas – Valdas Adamkus

Vladas Adamkus – penktasis ir septintasis Lietuvos Respublikos prezidentas (1998–2003 ir 2004–2009), Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjas, ekologas. 10-ies universitetų (tarp jų – Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto) garbės daktaras.

Biografija
Valdas Adamkus gimė 1926 m. lapkričio 3 d. Kaune tarnautojų šeimoje. Lankė Jono Jablonskio pradžios mokyklą, mokėsi Kauno „Aušros“ gimnazijoje. Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944-ųjų liepos mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Vokietijoje Valdas Adamkus baigė lietuvių gimnaziją, studijavo Miuncheno universitete Gamtos fakultete. 1949 m. atvyko į JAV. Dirbo darbininku automobilių dalių gamykloje Čikagoje, vėliau – braižytoju vienoje inžinerijos firmoje. 1960-aisiais Valdas Adamkus baigė Ilinojaus technologijos institutą, įgijo statybų inžinieriaus specialybę. 1951 m. Valdas Adamkus vedė Almą Nutautaitę.

Profesinė veikla emigracijoje
Aštuntojo dešimtmečio pradžioje Valdas Adamkus buvo pakviestas dirbti į kuriamą JAV aplinkos apsaugos federalinės valdžios instituciją – Aplinkos apsaugos agentūrą. Vadovavo aplinkos apsaugos mokslinio tyrimo centrui, vėliau buvo paskirtas penktojo regiono (Vidurio Vakarų) Aplinkos apsaugos agentūros administratoriaus pavaduotoju. 1981 m. tapo šio regiono Aplinkos apsaugos agentūros administratoriumi.

Visuomeninė veikla emigracijoje
1957–1958 m. lietuvių studentų organizacijos „Santara“ centro valdybos pirmininkas. 1958–1965 m. Santaros–Šviesos federacijos vicepirmininkas, 1966–1968 m. pirmininkas. Nuo 1961 m. beveik 25 metus „Margučio“ radijo laidų vadovas. JAV lietuvių bendruomenės tarybos narys (1961–1964), Centro valdybos vicepirmininkas. Su kitais rengė protesto akcijas prieš Lietuvos sovietinę okupaciją, vadovaudamas JAV lietuvių jaunimo delegacijoms įteikė peticijų dėl Lietuvos laisvinimo JAV ir Jungtinių Tautų aukščiausiems pareigūnams. 1983 ir 1991 m. (šios vyko jau Lietuvoje) Pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizacinio komiteto pirmininkas, 1984–1989 m. buvo Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos pirmininkas. Nuo 1988 m. įsitraukė į Lietuvos politinį ir visuomeninį gyvenimą: rėmė Sąjūdį, buvo vienas Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo iniciatorių.

Lietuvos prezidentas
1998 m. Valdas Adamkus buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Prezidentas Valdas Adamkus iškėlė spartaus šalies modernizavimo idėją ir nuosekliai rėmė jos įgyvendinimą.
2002 m. Valdas Adamkus iškėlė savo kandidatūrą antrai Prezidento kadencijai, tačiau antrajame rinkimų ture pralaimėjo Rolandui Paksui. Baigęs kadenciją, Valdas Adamkus išliko aktyvus vidaus ir užsienio politikos dalyvis, skaitė paskaitas tarptautinėse konferencijose.
2004 m. Lietuvos Respublikos Seimui Rolandą Paksą pašalinus iš Prezidento pareigų, Valdas Adamkus dar kartą iškėlė kandidatūrą rinkimuose į Prezidento postą. Lietuvos piliečiai Valdą Adamkų antrą kartą išrinko Respublikos Prezidentu penkerių metų kadencijai. Antrosios kadencijos metu Respublikos Prezidentas siekė sukurti europietišką gerovę kiekvienuose Lietuvos namuose ir garantuoti, kad Lietuvoje neliktų pamirštų žmonių.

Apdovanojimai
1995 m. JAV prezidento aukščiausias civilinis apdovanojimas už vadybinį darbą federalinėje tarnyboje
1998 m. JAV gamtosaugos aukso medalis, skiriamas vyriausybės.
2003 m. UNESCO geros valios ambasadorius žinių visuomenei.
2003 m. Vytauto Didžiojo ordinas su auksine grandine.
Daugelio užsienio valstybių aukščiausieji apdovanojimai.
2003 m. Stasio Šalkauskio premija (už indėlį propaguojant kultūrą, mokslą ir meną). Susipažinti su Prezidento Valdo Adamkaus kalba, atsiimant profesoriaus Stasio Šalkauskio premiją galite čia.

Susipažinti su V. Adamkaus bibliografine rodykle galite čia.

Informacijos šaltiniai:
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus oficiali interneto svetainė: http://www.adamkus.lt/lt/prezidento_seima/biografija.html [Žiūrėta 2020 04 06].
Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus oficiali interneto svetainė: https://adamkuslibrary.lt/biografija/ [Žiūrėta 2020 04 06].
Visuotinė lietuvių enciklopedija. Prieiga per internetą: https://www.vle.lt/Straipsnis/Valdas-Adamkus-70788 [Žiūrėta 2020 04 06].