Stasio Šalkauskio premijos laureatas – Vytautas Sirtautas (1921–2008)

Biografija

Gimė 1921 m. birželio 10 d. Aukštašlynyje (Raseinių r.). Kalbininkas, pedagogas, poliglotas, poetas, humanitarinių mokslų (filologijos) daktaras (1969). 1941 m. baigė Raseinių gimnaziją, Antrojo pasaulinio karo metais mokytojavo. 1945–1950 m. studijavo Vilniaus universitete. 1945–1949 m. dirbo Lietuvių kalbos institute redaktoriumi, rašė akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“ II ir III tomus. 1950–1956 m. dėstė Klaipėdos mokytojų institute, seminarijoje. Nuo 1956 m. gyveno ir dirbo Šiauliuose, dėstė Šiaulių universitete, profesorius (1988). Buvo pirmasis Filologijos fakulteto dekanas, 1960–1961 m. vadovavo Lietuvių kalbos katedrai. Pagrindinė mokslinių tyrinėjimų sritis – lietuvių kalbos sintaksė. Išleido 27 knygas (iš jų 15 vadovėlių). Su žmona pedagoge Jūrate Sirtautiene ir sūnumi Vytautu V. Sirtautu rengė lietuvių kalbos vadovėlius vidurinėms mokykloms. Vadovėliai įvertinti Švietimo ir mokslo ministerijos, Atviros Lietuvos fondo premijomis. Parašė apie 180 mokslinių straipsnių. Recenzavo lietuvių kalbos vadovėlius, monografijas bei disertacijas, vadovavo disertantams, magistrantams. Išleido poezijos rinkinį „Dunksi laiko žingsniai nebylūs“ (2008), grožinę kūrybą spausdino periodikoje. Stažavosi Vilniaus, Rygos, Prahos universitetuose, dalyvavo mokslinėse konferencijose, skaitė pranešimus. Pasaulio lituanistų bendrijos, Lietuvių kalbos draugijos, Lietuvos mokslininkų sąjungos narys.
Mirė 2008 m. gruodžio 29 d. Šiauliuose.

Apdovanojimai
2001 m. – S. Šalkauskio premija.

Susipažinti su V. Sirtauto bibliografine rodykle galite čia.