Dešimt kautynių

Knygos viršelis
Ernestas Kuckailis
2020
Vox Altera

Istorinės knygos „Dešimt kautynių“ autorius Ernestas Kuckailis yra karys profesionalas, tarnaujantis Lietuvos kariuomenėje ir turintis realios kovinės patirties tarptautinėse misijose. Jis parašė jau ne vieną knygą, sulaukusią palankių istorikų atsiliepimų. Knygoje „Dešimt kautynių“ Ernestas Kuckailis aprašo partizanų kovas, kurias vertina per savo patirties prizmę.

Ernestas Kuckailis sukūrė gyvą, lengvą tekstą, su daugybe asmeninių įžvalgų ir pamąstymų. Kaip jau sufleruoja pavadinimas, istorinėje knygoje išnagrinėtos dešimt partizanų kautynių. Autorius jas kruopščiai atkuria ir nagrinėja puolimo bei gynybos taktiką, ginklus bei kovos rezultatus. Jis analizuoja ar partizanų pasirinkta strategija pasiteisino, kur buvo padarytos didžiausios klaidos, kurių kaina, deja, visada gerokai per didelė.

Rašytojas aptaria ne tik kovų eigą. Knygoje gausu ir kitos, kiekvienam karo istorijos gerbėjui įdomios, informacijos. Nemaža dalis teksto skirta partizanų ginkluotės aptarimui. Ernestas Kuckailis dėmesingai aprašo pistoletus, šautuvus, kulkosvaidžius, granatas, taip pat pasakoja apie jų naudojimo specifiką, galimybes ir technines savybes. Beje, partizanai savo ginklams suteikdavo pravardes. Apie tai taip pat pasakojama knygoje „Dešimt kautynių“.

„Dešimt kautynių“ – studentams ir mokslininkams, žmonėms besidomintiems karo strategija, ginklais, archeologinių tyrinėjimų medžiaga bei visiems istorijos gerbėjams.

Užsakyti leidinį

Komentarai