Lapkričio knygelė: 1989 metų pabaigos įvykių ir idėjų užrašai

Knygos viršelis
Vytautas Landsbergis
2021
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Paskutiniai 1989-ųjų mėnesiai Rytų ir Vidurio Europoje pasižymėjo revoliuciniais įvykiais. Lietuva vis spartesniu ir tvirtesniu žingsniu judėjo link Nepriklausomybės atkūrimo. Dinamišką 1989-ųjų pabaigos atmosferą liudija, primirštus faktus ir pavardes primena Vytauto Landsbergio „Lapkričio knygelė: 1989 metų pabaigos įvykių ir idėjų užrašai“.

Leidinyje pateikiamos visų užrašinės puslapių faksimilės ir V. Landsbergio užrašų perrašas su komentarais. Komentaruose lakoniškai paaiškinama, kuo reikšmingi tada buvo minimi asmenys, organizacijos, periodiniai lediniai, dar LSSR Aukščiausiosios Tarybos priimti įstatymai bei pakeisti Konstitucijos straipsniai. Kad jaunesniesiems knygos skaitytojams būtų lengviau perprasti, o vyresniesiems – prisiminti, kas vyko 1989 metų pabaigoje, leidinyje pateikiama įvykių chronologija. Ji padalinta į dvi dalis: pirmoje pateikiami reikšmingiausi įvykiai nuo LPS iniciatyvinės grupės įkūrimo iki 1989 m. lapkričio, o antroje – 1989 m. lapkričio–gruodžio įvykiai.

Skaitytojų akims atsiveria straipsnių ir kalbų ruošiniai, užrašai iš susitikimų, įvairiausi sumanymai ir planai…

Užsakyti leidinį

 

Komentarai