Mano pasaulio žmonių autografai

Knygos viršelis
Arvydas Virgilijus Matulionis
2021
Arvydas Virgilijus Matulionis

Lietuvos mokslų akademijos nario profesoriaus Arvydo Virgilijaus Matulionio knygoje „Mano pasaulio žmonių autografai“ pateikta plati XX amžiaus pabaigos – XXI amžiaus pradžios Lietuvos kultūrinio (plačiąja prasme) gyvenimo panorama. Žinomas sociologas bendravimo su įvairiomis žmonių grupėmis pagalba atspindėjo to meto žmonių santykių pobūdį. Knygos ašimi yra pasirinktas autoriaus pomėgis – autografų rinkimas. Buvo apibendrinta daugelio metų autografų kolekcionavimo praktika. Knygoje pateikti tūstančiai autografų, kurių autoriais buvo įvairių užsiėmimų ir profesijų žmonės: mokytojai, gydytojai, miškininkai, mokslininkai, kunigai, politikai, rašytojai, dailininkai, fotografai, muzikantai, dainininkai, šokėjai, sportininkai ir t. t, su kuriais teko bendrauti knygos autoriui. Buvo neapsiribota vien autografų pateikimu, bet ir supažindinama su pačiais (žinoma, ne visais, nes asmenvardžių sąrašas apima tris tūkstančius pavardžių) žmonėmis, bendravimo pobūdžiu ir aplinkos sąlygomis. Besidomintys kolekcionavimu galės susipažinti su autografų rinkimo ypatumais.

Užsakyti leidinį

Komentarai

 
Skip to content