Netvarkologija

George Verwer
2022
Kriventa

„Man atrodo, kad tvarka gyvenime susijaukia gana dažnai ir kyla daug visokiausios painiavos. Ko gero, kaip tik todėl ir mokau netvarkologijos – t. y. apie Dievo veikimo slėpinį kebliose situacijose. Dievas iš savo gailestingumo net ir didžiausiose mūsų nesąmonėse dažnai padaro pačių nuostabiausių dalykų.“ – G. Verwer
Jėzaus Kristaus Bažnyčia per pastaruosius du tūkstantmečius įveikė daug sunkumų ir iškovojo daug pergalių – ir tai išties didžiulis slėpinys, pranokstantis žmogišką supratimą. Savo knygoje „Netvarkologija“ dr. G. Verweris atskleidžia, kaip iš didelio savo gailestingumo Dievas naudoja pačius įvairiausius žmones, misijas ir tarnystes, siekdamas ugdyti, stiprinti ir auginti savo Bažnyčią. Sakoma, kad nėra namų be dūmų. Dievo namuose dūmai taip pat kartais parūksta, kai krikščionys tai vienur, tai kitur šliūkštelėja į ugnį žibalo. Nepaisant to, Dievas pasinaudoja net ir pačiomis kebliausiomis situacijomis savo garbei apreikšti ir savo tikslams įgyvendinti. Autorius ragina skaitytojus priimti įvairovę, nepaliauti mokytis ir kuo greičiau atkurti tvarką ten, kur ji dėl kažkokių tai priežasčių pašlijo.

Užsakyti leidinį

Komentarai

 
Skip to content