Prie lietuvių fonologijos mokyklos ištakų. Iš prof. Alekso Girdenio laiškų

Knygos viršelis
Aldonas Pupkis
2020
Vilniaus universiteto leidykla

Knygoje „Prie lietuvių fonologijos mokyklos ištakų. Iš prof. Alekso Girdenio laiškų” spausdinami žymaus lietuvių kalbininko, Lietuvos mokslų akademijos nario korespondento, profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) laiškai kolegai ir bendrakursiui Aldonui Pupkiui, rašyti daugiausia baigiant kalbos mokslus Vilniaus universitete ir pradėjus ten savo mokslinę karjerą. Juose atsispindi lietuvių fonologinės mokyklos kūrimo ištakos, pagrindinės idėjos ir jų plėtra Girdenio veikloje. Tai vertingi mūsų kalbotyros istorijos dokumentai, be to, juose ryškėja profesoriaus asmenybės bruožai, charakterio ir būdo ypatybės, asmenybės vitališkumas ir žavumas.

Knyga „Prie lietuvių fonologijos mokyklos ištakų. Iš prof. Alekso Girdenio laiškų” turėtų būti įdomi lietuvių kalbotyros istorijos tyrėjams ir mėgėjams, galėtų padėti užpildyti tam tikrą spragą XX a. 7–8 dešimtmečio mūsų kalbotyros idėjų funkcionavimo lauke.

Užsakyti leidinį

 

Komentarai