Teaitetas

Knygos viršelis
Platonas
2020
Žara

Vienas iš vėlesniųjų Platono (428/427–348/347) dialogų, „Teaitetas“ yra nepaprastai turtingas tekstas epistemologinių klausimų tyrėjams, filosofijos istorikams ir filosofo Sokrato gyvenimo dramos Platono dialoguose sekėjams.

Iš senosios graikų kalbos vertė, įvadą ir komentarus parašė prof. Tatjana Aleknienė.

Užsakyti leidinį

Komentarai