Dalios Striogaitės sudaryta knyga „Povilas Višinskis. Idėjos ir darbai“

Dalios Striogaitės sudaryta knyga „Povilas Višinskis. Idėjos ir darbai“

Leidykla „Versus Aureus“ išleido Dalios Striogaitės sudarytą knygą „Povilas Višinskis. Idėjos ir darbai“.

„Taigi skaitytojui siūlome gerokai atnaujintą Višinskio idėjų, veiklos ir kovos lauko sampratą, permąstytą jo intelektualių sprendimų ir pastangų formuojant modernią visuomenę ir valstybingumo principus esmę, o kartu – ir daug svarbesnio Višinskio vaidmens Lietuvos istorijoje suvokimą.

Visai neabejotinas rodosi jo skelbtų idėjų, propaguotų vertybių gyvybingumas, europietiškumas: demokratijos principai, tautos ir žmogaus teisių gynimas, mažumų teisės, tautų ir kultūrų solidarumas, integralumas, tolerancija ir kt. Rimtų apmąstymų nusipelno Višinskio, jo bendražygių visuomeninio ir kultūrinio indėlio išliekamoji vertė. Bendriausia prasme tai būtų atsakomybės savajam laikui, pilietinio sąmoningumo žadinimas. Manome, kad mūsų kolektyvinė nuoširdžių pastangų knyga turėtų būti naudinga lietuvių kultūros ir visuomeninės minties istorijai, nors toli gražu ne viską pavyko aprėpti ir aptarti. Darbų liko ir būsimiesiems tyrėjams.“ – D. Striogaitė

„Knygą sudaro 31 teminis straipsnis, archyvinė medžiaga (laiškai, 1905 metų atsišaukimai), taip pat kartojama 1906-aisiais išleista Povilo Višinskio knygelė „Kas tai yra konstitucija?“. Įvairiais aspektais, iš naujo permąstoma ir aptariama XIX amžiaus pabaigos–XX amžiaus pradžios aktyvaus lietuvių tautinio judėjimo veikėjo, demokratinių pažiūrų politiko Povilo Višinskio (1875–1906) veikla ir darbai. Pabrėžiama svarbesnė nei ligi šiolei traktuota didžios asmenybės istorinė reikšmė“. – Versus Aureus

 
Skip to content