Virtuali paroda „Ex libris. Atkurtai Lietuvai – 100“

Lietuvos valstybės šimtmetį įamžinanti ekslibrisų paroda

Reikšmingiausios Lietuvos istorijoje Vasario 16-osios datos minėjimo išvakarėse Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta tarptautinė ekslibrisų paroda „Ex libris. Atkurtai Lietuvai – 100“. 2017 m. pavasarį bibliotekai paskelbus tarptautinį ekslibrisų konkursą, Lietuvos, išeivijos ir užsienio piliečiams buvo išsiųsta šimtai kvietimų mintimis grįžti į Lietuvą ir įamžinti Lietuvos atkūrimo šimtmetį savo kūriniais. Šiai parodai surinkta apie 400 ekslibrisų iš 35 pasaulio šalių. Ekslibrisai atkeliavo ne tik iš kaimyninių šalių, bet ir tolimų pasaulio kraštų – Japonijos, Indijos, Kinijos, Meksikos, Pietų Afrikos Respublikos ir kt. Knygų ženkluose atsispindi atkurtos Lietuvos šimtmečio įvykiai, asmenybės, institucijos. Šie menininkų darbai Lietuvai ir jos istorijai svarbūs kaip šiuolaikinio vizualiojo meno kūriniai, tęsiantys 500 metų Lietuvoje puoselėjamas ekslibriso meno, istorijos ir kultūros tradicijas.

Tarptautinio ekslibrisų konkurso – parodos  „Ex libris. Atkurtai Lietuvai – 100“ katalogo pristatymas ir iškilmingas konkurso laureatų apdovanojimas vyks 2018 m. lapkričio 17 d.

Konkurso tinklalapis.

The Ex Libris Exhibition Commemorating the Centenary of Lithuania

On the eve of February 16, the most significant date in the history of Lithuania, the ex libris exhibition “Ex Libris. Restored Lithuania 100” was opened at Šiauliai county Povilas Višinskis public library. In spring of 2017, after announcing the international ex libris contest, hundreds of invitations were sent to Lithuanians, emigrants and foreign citizens to remember Lithuania and commemorate the 100th anniversary of the restoration of Lithuania by their works. About 400 ex libris from 35 countries have been gathered for this exhibition. Ex libris came not only from neighboring countries but also from distant parts of the world – Japan, India, China, Mexico, South Africa, etc. Bookplates reflect events of the restored Lithuania, personalities, and institutions. These works are an important part of contemporary visual art to Lithuania and its history, which continue the traditions of ex libris art, history and culture in Lithuania for 500 years already.

The catalogue presentation and award ceremony of the international Ex libris contest-exhibition “Ex Libris. Restored Lithuania 100”will take place on November 17, 2018.

Contest website.