Prof. Vyteniui Rimkui skirta virtuali ekslibrisų paroda

Ekslibrisai iš Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo kolekcijos.

Ekslibrisas (lot. ex libris – iš knygų) – mažas grafikos kūrinys, turintis charakterizuoti asmenį, instituciją, jos specifiką, atributiką, atitikti kompozicijos reikalavimus. XX a. antroje pusėje daugelis dailininkų, kurdami ekslibrisus, knygos specifikos reikalavimų nepaistė, žanrinis ekslibrisų savitumas dingo. Dailininkai dėmesį sutelkė ne į ekslibriso, o į grafikos specifiką, keitėsi ir formatas, dažnai tapdamas didesnis už pačią knygą, kito teksto santykis su vaizdu.

Profesoriaus asmenybė, jo mokslinė veikla ir platus interesų laukas – profesionalioji Lietuvos dailė,  tautodailė, šiuolaikinės tautodailės problemos, senovinių atvirukų, kitų spaudinių kolekcionavimas bei kita kultūrinė veikla – neliko nepastebėti ir paskatino dailininkus sukurti prof. V. Rimkui mažus dailės pasakojimus – ekslibrisus.

Eksponuojami ekslibrisai apima 1987–2004 metų laikotarpį, autoriai iš šešių šalių su savo patirtimi, matymu, kultūriniu suvokimu, todėl įdomūs ir išraiškingi, savitai suprantantys profesoriaus veiklą ir asmenybę. Reikia pažymėti, kad daugelis dailininkų V. Rimkaus asmenybei atskleisti pasirinko knygos motyvą, jos interpretacijas, geriau pažįstantys profesorių pasirinko lietuvių liaudies tautodailės, ženklo simboliką. Dailininkų ekslibrisai sukurti sausosios adatos, oforto, oforto akvatintos, linoraižinio, šilkografijos, CAD, mišria technikomis.

Pirmiausia dėmesį patraukia Gražinos Didelytės ekslibrisas, sukurtas oforto akvatintos technika. Tai lyriškas, poetiškas kūrinys, kuriame daug simbolikos, plevenanti erdvėje tinklainė lyg užkoduota informacija, sklandanti ore. Čia išnyra aštrios geometrinės formos, primenančios tremties negandas ir išgyvenimus. Pro dangaus skliautą prasiskverbia saulės spinduliai, nušviečiantys kolonadą. Tai Menų fakulteto, kuriame prof. V. Rimkus dėstytojavo, simbolika. Gėriesi ir stebiesi, kaip įtaigiai autorė visa tai sujungė į harmoningą kompoziciją, bylojančią vidinius profesoriaus išgyvenimus.

Kitokie nei G. Didelytės Klemenso Kupriūno ekslibrisai, sukurti mišria technika, spalvingi, dramatiški ir fatališki. Spalvos atspindi Vytenio dvasines keliones, išgyvenimus, tarpusavyje disonuojančios ir rėkiančios spalvos mus nukelia į tremties prisiminimus, skaudžias patirtis. Kampuotos ekslibrisų kompozicijos ir linijų ritmika tai tik patvirtina. Ekslibrisuose atsirandantis paukščio fragmentas – lyg laisvės, vilties skrydžio pranašas.

Maestro Alfonso Čepausko ekslibrisas – akvareliškas, lengvai sklandančios plokštumos skaido kompozicinę erdvę, kurioje skrieja planetos – akys, viską užrašančios savo žvilgsniu, ir, galima sakyti, profesionaliai įkomponuojančios tekstą į ekslibrisą.

Kiti autoriai, norėdami atskleisti prof. Vytenio Rimkaus asmenybę, pasirinko tautodailės simbolikos, ornamentikos raštą. Viena tokių Lolita Braza (Lolita Brazauskaitė-Putramentienė). Kurdama centrinę kompoziciją Lolita pasitelkia paukštės metaforą. Paukštės snapu kelia žiedą aukštyn į šviesą. Autorė jas įpina į verpstės ir tautodailės rašto ornamentiką, kur harmoningai įsikomponuotas tekstas. Žemės spalvų koloritas susisiekia su tautinių raštų spalvine harmonija ir kompozicijai suteikia įtaigumo, ramumos ir tvirtybės. Kitame autorės ekslibrise ,,Ex libris J. Janonio Gimnazijai – 150, Vytenis Rimkus“ vaizduojamas didinamasis stiklas, pro kurį stebimas tautodailės kūrybos laukas. Manyčiau, tai graži užuomina į profesoriaus, kaip tyrėjo, šiuolaikinės tautodailės puoselėtojo, mokslininko veiklą.

Henriko Mazūro  linoraižinio raštai, Andriaus Zaikausko rūpintojėlis, Stasės Medytės išraiškingas paukštis, Povilo Šiaučiūno liaudies architektūros simbolika pratęsia gražų naratyvo kelią profesoriaus Vytenio Rimkaus asmenybės link.

Iš užsienio kūrėjų norėčiau išskirti Takao Sano iš Japonijos, Mariną Terauds iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Takao Sano ekslibrise vaizduoja knygą, kurios pavadinimas „Vytenis Rimkus“. Knygos viršelis, iliustruotas bibliotekos fragmentu, mus tarsi kviečia kartu su profesoriumi pasinerti į bibliotekos lobynus, toliau skaityti Vytenio Rimkaus istoriją ir keliauti kartu su juo. Ekslibrisas atliktas linoraižinio technika, sodraus, solidaus kolorito. Marinos Terauds ekslibriso alegorija – tarsi suklupusio knygnešio, nešančio spaudos šviesą, figūra, akimirką sustingusi pailsėti nakties tamsoje. Sausosios adatos technika atliktas ekslibrisas puikiai atspindi nuotaiką, linija – įtaigi, harmoningai įsilieja į pustonių sutemas ir nuteikia pozityviai ir viltingai.

Tikiuosi, kad ši kolekcija neliks nepastebėta ir bus papildyta naujais profesoriui skirtais kūriniais.

Prof. Vaidotas Janulis