Ekslibrisų forumas

2018 m. lietuvių kultūros ir meno istorijoje seniausiam žinomam knygos ženklui – herbiniam Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo superekslibrisui – sukanka 500 metų. Minėdama šią sukaktį Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka spalio 26–27 d. kviečia į tarptautinį forumą „Lietuvos ekslibrisui – 500: evoliucija ir šiuolaikinės tendencijos“.

Forumo tikslas – aktualizuoti ekslibriso, kaip kultūros paveldo, reikšmę, skatinti lietuviško knygos ženklo tyrimus, supažindinti su grafikos technologijomis, naujomis knygos ženklo kūrimo kryptimis ir tendencijomis, plėtoti ŠAVB Knygos grafikos centro partnerystės santykius su Lietuvos ir užsienio šalių kultūros, meno, mokslo ir švietimo institucijomis, draugijomis, muziejais, klubais, vystyti dialogą tarp kultūros istorikų, menininkų (ekslibrisų kūrėjų), menotyrininkų, kolekcininkų, populiarinti knygos ženklą visuomenėje.

In 2018, the oldest known bookplate in the history of Lithuanian culture and art – the armorial supralibros of the Grand Duke of Lithuania Sigismund I the Old celebrates its 500th anniversary. Celebrating this anniversary, Šiauliai county Povilas Višinskis public library (SCPL) is organizing an international forum – “500 Years for Lithuanian Ex libris: Evolution and Modern Trends”. Event takes place in the 26–27(th) of October, 2018.

The aim of the forum is to actualize the importance of ex libris as a cultural heritage, to promote research on Lithuanian bookplates, to introduce graphics technologies as well as new directions and trends of bookplate development. Other purposes include the expansion of SCPL Book Graphics Center’s partnership with cultural, artistic, scientific and educational institutions of Lithuania and foreign countries, associations, societies, museums, clubs, in order to develop a dialogue among cultural historians, artists (creators of ex libris), art historians and collectors, to promote the bookplate to society. 

 

Forumo organizatorius – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.

Kontaktinė informacija: tel. +370 41 420510, el. paštu knygosgrafika@savb.lt.