Antano KMIELIAUSKO ekslibrisai

Lietuvos dailininko tapytojo, grafiko, skulptoriaus knygos ženklų rinkinį sudaro 1974–1999 metais sukurti ekslibrisai ir jų klišės. Kūrinius A. Kmieliauskas bibliotekai dovanojo 2017 metų pavasarį. Čia jis surengė savo pirmąją sukurtų ekslibrisų parodą Šiauliuose.  

Kmieliausko ekslibrisų atspaudai unikalūs, sukurti autorine (tekstolito) technika. Jų simboliai – mitologiniai, krikščioniški, architektūriniai vaizdiniai, pasaulinės dailės kūrinių interpretacijos. Svarbiausias ekslibrisų elementas – reljefas. 2018 metų rudenį Lietuvos ekslibriso 500 metų jubiliejui skirtoje parodoje prof. Vytenis Rimkus apie dailininko kūrybą kalbėjo: „Kmieliauskas savo kūryba įrodė, kad ne tik didingi monumentai, freskos ir paveikslai, bet ir ekslibrisai gali išreikšti ir išreiškia aukštą estetinį lygį, žmogiškumą, patriotizmą, tautos dvasią.“

GBEF kolekcijoje – 13 ekslibrisų, 3 ekslibrisų klišės.