Gerardo BAGDONAVIČIAUS ekslibrisai

Lietuvos dailininko, grafiko, scenografo, pedagogo, kraštotyrininko knygos ženklų rinkinį sudaro 1925–1973 metais sukurti ekslibrisai. Reikšmingi paties dailininko 1980 m. kovo 25 d. ŠAVB dovanoti ekslibrisai apjuosti rankraščiu su iliustracijomis ir įrašu: „Šiaulių viešosios bibliotekos skaityklos fondui – bendros mūsų meilės knygai vardan – ant bibliofilijos aukuro“. Ekslibrisai priklijuoti ant storesnio popieriaus lapų, antraštinis lapas su visais autoriaus duomenimis. Rinkinyje net devyni G. Bagdonavičiaus sau sukurti ekslibrisai. Dailininkas turėjo gausią ir vertingą biblioteką, kuri buvo išsklaidyta dar jam gyvam esant. Tik maža dalis šios bibliotekos knygų pažymėtų dailininko autoekslibrisais yra saugoma ŠAVB.

2006 m. G. Bagdonavičiaus ekslibrisų rinkinys pasipildė dailininko knygos ženklais, eksponuotais 1926–1931 metais įvairiose parodose. Ekslibrisų aplanką sudaro 12 darbų, pabuvojusių Los Andželo miesto muziejuje, Briuselio Karališkame meno ir istorijos muziejuje, Rygos Pilies muziejuje, Kauno M. K. Čiurlionio galerijoje. Kiekvienas iš šių ekslibrisų yra paženklintas autoriaus parašu.

G. Bagdonavičiaus ekslibrisai yra kompaktiški, gerai ir išradingai sukomponuoti. Anot prof. V. Rimkaus (2011), prie kiekvieno ekslibriso G. Bagdonavičius dirbo ilgai, darė daugybę variantų, ieškojo kuo išraiškingesnės detalės, suprantamo simbolio knygos savininko profesijai, interesams atskleisti. Jo ekslibrisas – tai lyg kokia apybraiža, kurią skaitydamas gauni daug ir įdomios informacijos.

GBEF kolekcijoje 51 ekslibrisas ir autoportretas, atliktas cinkografijos technika, taip pat 12 knygų su G. Bagdonavičiaus ekslibrisais.