Savinijaus KATAUSKO ekslibrisai

Savinijaus Katausko ekslibrisas. GBEF kolekcijaLietuvos grafiko, teisininko ir sportininko Savinijaus Katausko knygos ženklų rinkinį sudaro 1964–1971 metais kurti ekslibrisai. Juos 2001 m. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 50-mečiui skirtos tarptautinės ekslibrisų parodos pristatymo metu Ekslibriso muziejui padovanojo kolekcininkas Vacys Milius. 2021 m. kovo mėnesį buvo parengta virtuali ekslibrisų paroda iš bibliotekos ir kolekcininko Jono Nekrašiaus fondų.

Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo (GBEF) kolekcijos ekslibrisai sukurti sausosios adatos, oforto ir štricho klišės technika. Apie menininką ir jo kūrybą puikiai atsiliepia žymus tapytojas ir grafikas Vincas Kisarauskas: „S. Katauskas profesionalus ir gabus, išradingas ir darbštus dailininkas. Jis siekia išnaudoti visas grafikos galimybes: oforto linijos aštrumą ir lakoniškumą, linograviūros dekoratyvumą, klišės ir spaudo lankstumą bei įvairiapusiškumą. […] Netikėtumas, originalumas, profesionali, plastinė vaizdo išraiška, gera piešinio ir šrifto kompozicija šiuos pagyrimo žodžius galima drąsiai skirti šiam dailininkui“.

GBEF kolekcijoje sukaupti 23 menininko kūriniai.