Kitos mokamos paslaugos

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Trukmė/Apimtis Kaina (Eur) Pastabos
1. SKAITYTOJO PAŽYMĖJIMAS
1.1. LIBIS vartotojo pažymėjimo išdavimas 1 vnt. 2,00 Pirmą kartą registruojantis Bibliotekoje, nemokamai skaitytojo pažymėjimai išduodami ikimokyklinio amžiaus vaikams, I–IV klasių moksleiviams, pateikus moksleivio pažymėjimą, vaikų globos namų auklėtiniams, pateikus vaikų globos namų pažymą, neįgaliesiems asmenims, pateikus pažymėjimą, 70 m. ir vyresniems žmonėms, pateikus asmens dokumentą.
2. DOKUMENTŲ KOPIJAVIMAS
2.1. A4 vienpusis 1 kopija 0,05
2.2. A4 vienpusis – spalvotas 1 kopija 0,50
2.3. A4 dvipusis 1 kopija 0,10
2.4. A4 dvipusis – spalvotas 1 kopija 1,00
2.5. A3 (80 gr.) vienpusis 1 kopija 0,10
2.6. A3 (80 gr.) vienpusis – spalvotas 1 kopija 1,00
2.7. A3 (80 gr.) dvipusis 1 kopija 0,20
2.8. A3 (80 gr.) dvipusis – spalvotas 1 kopija 2,00
3. DOKUMENTŲ KOPIJAVIMAS SAVITARNOS APARATU
3.1. A4 vienpusis 1 kopija 0,05
3.2. A4 vienpusis – spalvotas 1 kopija 0,50
3.3. A4 dvipusis 1 kopija 0,10
3.4. A4 dvipusis – spalvotas 1 kopija 1,00
3.5. A3 vienpusis 1 kopija 0,10
3.6. A3 vienpusis – spalvotas 1 kopija 1,00
3.7. A3 dvipusis 1 kopija 0,20
3.8. A3 dvipusis – spalvotas 1 kopija 2,00
4. DOKUMENTŲ SPAUSDINIMAS
4.1. A4 vienpusis 1 kopija 0,05
4.2. A4 vienpusis – spalvotas 1 kopija 0,50
4.3. A4 dvipusis 1 kopija 0,10
4.4. A4 dvipusis – spalvotas 1 kopija 1,00
4.5. A3 (80 gr.) vienpusis 1 kopija 0,10
4.6. A3 (80 gr.) vienpusis – spalvotas 1 kopija 1,00
4.7. A3 (80 gr.) dvipusis 1 kopija 0,20
4.8. A3 (80 gr.) dvipusis – spalvotas 1 kopija 2,00
5. DOKUMENTŲ SKENAVIMAS
5.1. nuotraukų, paveikslėlių, tekstų 1 kopija 0,30
5.2. nuotraukų, paveikslėlių, tekstų skenavimas, iškarpymas ir komponavimas 1 kopija 0,50
6. GARSINIO DOKUMENTO FRAGMENTO ĮRAŠYMAS IŠ VINILINĖS PLOKŠTELĖS Į SKAITMENINĘ LAIKMENĄ 1 min. 0,10
 5 min. trukmės įrašas 0,30
7. BIBLIOGRAFINIŲ SĄRAŠŲ IR RODYKLIŲ SUDARYMAS PAGAL INDIVIDUALIĄ UŽKLAUSĄ 1 pozicija 0,10
8. PATALPŲ TRUMPALAIKĖ NUOMA
8.1. Konferencijų salė su demonstracine įranga 1 val. 35,00 200 vietų
8.2. Mažoji salė su demonstracine įranga 1 val. 30,00 50 vietų
8.3. Posėdžių salė 1 val. 20,00 15 vietų
8.4. Kompiuterių klasė 1 val. 25,00 15 vietų
8.5. Patalpa kavos pertraukoms 1 val. 10,00
9. REKLAMOS PASLAUGOS:
9.1. Firmų ir jų paslaugų, atitinkančių Bibliotekos veiklos specifiką, reklama bibliotekos patalpose 1 reklama Sutartinė
10. KVIETIMŲ IR AFIŠŲ GAMYBA NE BIBLIOTEKOS INICIJUOTIEMS RENGINIAMS 1 vnt. 2,00
11. DOKUMENTŲ PARSIUNTIMAS IŠ KITŲ BIBLIOTEKŲ PER TARPBIBLIOTEKINĮ ABONEMENTĄ Kainą sudaro pašto persiuntimo paslaugos pagal galiojančius pašto paslaugų tarifus.
12. DOKUMENTŲ ĮRIŠIMAS (A4 FORMATAS) Pirmadieniais-penktadieniais nuo 13 iki 17 val.
12.1. Metalinės nugarėlės plotis – 5 mm 15-40 lapų 1,50
12.2. Metalinės nugarėlės plotis – 10 mm 41-95 lapai 2,00
12.3. Metalinės nugarėlės plotis – 13 mm 96-125 lapai 2,20
12.4 Metalinės nugarėlės plotis – 16 mm 15-40 lapų 2,50
12.5. Plastikinės spiralės plotis – 6 mm 0,80
12.6. Plastikinės spiralės plotis – 10 mm 1,00
12.7. Minkštas viršelis ir nugarėlė 2,20
12.8. Minkštas viršelis ir kieta nugarėlė 2,90
12.9. Kietas viršelis ir nugarėlė 5,80
13. PAGAL NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLES, DOKUMENTŲ (ĮRANGOS) NEGRĄŽINIMAS IKI NUSTATYTO PANAUDOS TERMINO
13.1. Už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam dokumentui atskirai 0,01
13.2. Už didelę paklausą turinčių spaudinių ir kitų dokumentų negrąžinimą nustatytu laiku už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam spaudiniui atskirai 0,03